Hyppää pääsisältöön
Katso kevään 2024 yhteishaussa Omniaan valitut uudet opiskelijat

Terveydentilan ja toimintakyvyn vaikutus opiskelijavalintaan, SORA-​lainsäädäntö

SORA-lainsäädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta ja ne ohjaavat myös Omnian toimintaa. SORA-lyhenne tulee sanoista "ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen".

SORA-tutkinnot Omniassa

Terveydentilasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi valituksi tulemiselle. Kuitenkin niin sanotuissa SORA-tutkinnoissa terveydentilasi tai toimintakykysi rajoitteet voivat olla esteenä koulutukseen pääsemiselle. SORA-lainsäädäntö määrittelee tietyt ehdot, jotka sinun on täytettävä tullaksesi valituksi lainsäädännön alaiseen koulutukseen.

Omnian tarjoamien SORA-tutkintojen terveydentilan ja toimintakyvyn rajoitukset

Terveydentilasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Sinua ei voida kuitenkaan ottaa opiskelijaksi, jos et ole terveydentilaltasi tai toimintakyvyltäsi kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.

Terveydentilasi tai toimintakykysi osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijavalinnan esteet

Esteenä opiskelijavalinnalle voi olla jokin seuraavista:

 • Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.
 • Veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista.
 • Muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
 • Sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata.
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lue lisää tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista (opintopolku.fi).

SORA-säädökset ja soveltuvuuden arviointi

Omnian velvollisuus on koulutuksen järjestäjänä edistää koulutuksen aikaista, mutta myös sen jälkeistä työelämän turvallisuutta. Tässä työssä Omnian toimintaa ohjaavat valtakunnalliset SORA-säädökset.

SORA-säädöksillä edistetään

 • opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta
 • potilas- ja asiakasturvallisuutta
 • liikenteen turvallisuutta sekä
 • alaikäisten turvallisuutta.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-säädöksissä mainituissa tutkinnoissa hakijan tulee kuitenkin täyttää säädösten mukaiset edellytykset koskien terveydentilaa ja toimintakykyä sekä aiempia opiskeluoikeuden peruuttamisia.

Soveltumattomuutta arvioitaessa Omniassa halutaan varmistaa toimintamallien esteettömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuullisuus, ennaltaehkäisevyys sekä yhteistoiminnallisuus. SORA-säädöksiä sovelletaan myös työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa koulutuksessa sekä ei-tutkintotavoitteisiin valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia säädöksiä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, koska oppisopimus on määräaikainen työsuhde ja oppisopimus syntyy opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimuksella. 

Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä Omniassa vain sellaiset henkilöt, jotka tekevät päätöksiä opiskelijaksi ottamisesta ja valmistelevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista.

Takaisin ylös