Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Johto ja päätöksenteko

Koulutuskuntayhtymän päätöksenteossa ovat edustettuina sen jäsenkunnat Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen. Hallituksessa Espoota edustaa kuusi, Kirkkonummea kaksi ja Kauniaisia yksi jäsen.

Omnian hallitus

Omnian hallitus huolehtii kuntayhtymän toiminnan taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hallitusta ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet
 • Pirjo Kemppi-Virtanen (pj.), Espoo
 • Laura Malme (varapj.), Espoo
 • Abdirahman Ali, Espoo
 • Kaisa Alaviiri, Espoo
 • Jarno Eerola, Espoo
 • Karri Karsi, Espoo
 • Tapani Ala-Reinikka, Kauniainen
 • Paula Oittinen, Kirkkonummi
 • Jussi Määttä, Kirkkonummi

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina.

Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenet
 • Jyrki Seppänen (pj.), Espoo
 • Risto Nevanlinna (varapj.), Espoo
 • Tiina Rintamäki-Ovaska, Kauniainen

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Toimikunnan tehtävinä (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017 93§) päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta, opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä.

Jäsenet 17.3.2021– 17.3.2024
 • Terhi Pippuri, puheenjohtaja, opiskeluhuollon päällikkö, Espoon kaupunki
 • Tapio E. Nieminen, sosiaalipalvelujen päällikkö, Espoon kaupunki
 • Sari Rautiainen, palvelupäällikkö, Omnia
 • Erja Kumpulainen, toimialarehtori, Omnia
 • Kaisa Martikainen, opiskelijakunnan edustaja, opiskelijahallituksen puheenjohtaja, Omnia
 • Sanna Hosio, opettajaedustaja, Omnia
 • Tapio Siukonen, toimikunnan esittelijä, hallintojohtaja, Omnia

Omnian johtoryhmä

Johtoryhmä huolehtii yhtymäkokouksen ja hallituksen päätösten käytännön toteuttamisesta ja valmistelee muita yhteistä päätöksentekoa ja kuntayhtymän kehittämistä koskevia asioita.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Tuula Antola

Vastuualueet: Omnia-konsernin toiminnallinen ja taloudellinen johtaminen, koulutus- ja elinkeinopoliittisten linjausten koordinointi, kuntayhtymän jäsenkunta- ja yhteiskuntasuhteet, kansainvälisten suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen, yhtymähallituksen asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano. 

Ota yhteyttä

Hallintojohtaja Tapio Siukonen

Vastuualueet: Henkilöstöpalvelut, työsuojelu- ja turvallisuusasiat, viestinnän operatiiviset palvelut sekä yleishallintoon ja yhteistoimintaan liittyvät tehtävät. Kuntayhtymän johtajan varahenkilö.

Ota yhteyttä

Kehittämisjohtaja Tuukka Soini

Vastuualueet: Digitaaliset palvelut, IT-palvelut, projekti- ja kansainvälinen toiminta, laatu, tiedonhallinta, yhteentoimivuus.

Ota yhteyttä

Rehtori Maija Aaltola

Vastuualueet: Koulutus- ja opiskelijapalvelut -yksikön rehtori. Ammatillisen koulutuksen, aikuislukion, aikuisten perusopetuksen ja kansalaisopiston järjestämis- ja ylläpitolupien mukainen koulutus ja opetus. Opetuksen ja opiskelun varmistavat suunnittelu-, ohjaus- ja tukipalvelut.

Ota yhteyttä

Talousjohtaja Kai Iivari

Vastuualueet: Omnia-konsernin talouden sekä rahoituksen suunnittelu ja seuranta. Kuntayhtymän johtajan 2. varahenkilö.

Ota yhteyttä

Viestintäjohtaja Päivi Korhonen

Vastuualueet: Strateginen viestintä ja markkinointi sekä konsernitason vierailut ja tapahtumat.

Ota yhteyttä

Johdon foorumi

Johdon foorumi kokoontuu kolme kertaa lukukaudessa. Foorumi käsittelee Omnian keskeisiä strategisia ja toiminnallisia teemoja.

Jäsenet
 • Kuntayhtymän johtaja Tuula Antola, puheenjohtaja
 • Rehtori Maija Aaltola
 • Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalveluiden johtaja Tapio Erma, Espoon kaupunki
 • Palvelujohtaja Matti Hissa
 • Talousjohtaja Kai Iivari
 • Toimialarehtori Anna-Maija Iskanius
 • Viestintäjohtaja Päivi Korhonen
 • Toimialarehtori Erja Kumpulainen
 • Toimialarehtori Tommy Mård
 • Toimialarehtori Kari Mäenpää
 • Elinkeinojohtaja Harri Paananen, Espoon kaupunki
 • Hallintojohtaja Tapio Siukonen
 • Tietohallintopäällikkö Tuukka Soini
 • Toimialarehtori Minna Ström
 • Palvelujohtaja Sirkka Wiman
 • Palvelujohtaja Kirsi Puro
 • Sihteeri Mia Viljanen

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat

Omnian viranhaltijapäätökset ja toimielinten kokouspöytäkirjat ovat osoitteessa paatokset.omnia.fi. Päätökset löytyvät viranhaltijan tai toimielimen nimellä tai hakusanojen avulla.

Takaisin ylös
Tagit:
Johtaminen