Hyppää pääsisältöön

Aikuislukiossa opiskelu

Tervetuloa opiskelijaksi! Opinnot on hyvä aloittaa opintosuunnitelman tekemisellä ja tavoitteiden asettamisella. Tutustu myös opintojen suorittamisohjeisiin, jotta saat tarvittavat tiedot opintojasi varten.

Opintojen suunnittelu ja tavoitteet

Tutkinto-opiskelijat

Lukio-opintojesi suunnittelussa ja tavoitteidesi asettamisessa sinua auttavat opinto-ohjaajat. Opiskelun alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintojaksot valitset Wilman opintotarjottimelta. Mahdollisia aikaisempia lukio-opintojasi voidaan myös hyväksilukea.

Ohjeita opintosuunnitelman tekoa varten:

  • Huomioi mahdollinen ylioppilastutkinnon hajauttaminen.
  • Valitse 4–5 opiskeltavaa opintojaksoa jokaiseen jaksoon, jos haluat valmistua kolmessa lukuvuodessa.
  • Valitse opintojen alussa äidinkielen, A-kielen, B1-kielen, matematiikan ja muiden laajempien oppiaineiden opintojaksoja.
  • Valitse syventävät opintojaksot ylioppilaskirjoitusaineistasi.
  • Suunnittele, että pakolliset opintojaksot ovat opintosuunnitelmassasi.
  • Huolehdi, että 88 opintopistettä on suoritettu ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa.

Aineopiskelijat

Suunnittelet opintosi omien tavoitteidesi mukaisesti. Voit valita haluamiasi opintojaksoja vapaasti.

Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittamisohjeista löydät opintojasi varten tärkeät tiedot.

Osaamisen tunnustaminen

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan, mikäli sisältö vastaa aikuislukion lukio-opetuksen tavoitteita. Suoritettuasi lukion opintojaksoja toisessa oppilaitoksessa, osaaminen tunnustetaan ja hyväksiluetaan osaksi opintojasi. Tällöin alkuperäisen oppilaitoksen antamat arvosanat säilyvät. Muista pyytää osaamisen tunnustamista ennen opintojen aloittamista.

Voit lukea lisää osaamisen tunnistamisesta opetussuunnitelmasta (oph.fi).

Oppiaineiden määrät

Lukion oppimäärä muodostuu opetussuunnitelman mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista sekä mahdollisista muista opintojaksoista.

Aikuisten lukio-opetuksen tuntijaon eli eri oppiaineiden opintojaksojen määrät löydät Valtioneuvoston lukiokoulutuksen asetuksesta (finlex.fi).

Opintojaksojen suorittaminen

Opintojakson suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista sekä opettajan antamien osasuoritusten ja kokeen/kokeiden tekemistä. Jos sinulta jää osasuorituksia tekemättä, et voi saada opintojaksosta arvosanaa. Tehdyt osasuoritukset eivät säily seuraavaan jaksoon eivätkä siirry toisille opettajille.

Kokeet

Osallistu opintojakson kokeeseen koeviikolla. Koeviikolla ei ole oppitunteja, vaan ainoastaan kokeet. Koepäivät voit varmistaa Wilmasta. Ota kokeeseen mukaan oma kannettava tietokone, kuulokkeet ja tarvittaessa vastausten suunnittelua varten kynä ja paperia.  

Jakson palautepäivänä saat opettajalta palautteen kokeesta. Muista aina myös tarkistaa jakson arvosanat Wilmasta. Palautepäivät on ilmoitettu opintotarjottimessa ja työpäiväkalenterissa. 

Huom! Opettajalla ei ole velvollisuutta antaa opiskelijalle opintojaksosta arviointia, mikäli opiskelijan opintojakson aikana antama näyttö ja opetukseen osallistuminen eivät täytä opettajan opintojakson alussa asettamia vaatimuksia. Hylättykin arvosana (4) on siis ansaittava tekemällä kaikki vaadittu. Kokeessa sinun on vastattava koetehtäviin. 

Lukion oppimäärä ja sen arviointi

Opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi antaa opiskelijalle palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointi perustuu edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin kuten kirjallisiin kokeisiin.

Voit lukea lisää opintojaksojen arviointitavoista opetussuunnitelmasta (oph.fi).

Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät

Oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin. Muiden syventävien opintojaksojen ja muiden aineiden arviointitapa voi olla suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Arviointitapa on mainittu opetussuunnitelmassa opintojaksokohtaisesti. 

Kirjallisesti annettu arviointi sekä suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Diagnosoidut vammat ja sairaudet sekä muut oppimista vaikeuttavat seikat voidaan ottaa huomioon arvioinnissa siten, että sinulla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Nämä vaikeudet voidaan ottaa huomioon opintojakson arvosanaa määrättäessä.

Uusinta ja arvosanan korottaminen

Voit kerran korottaa hylättyä opintojaksoa osallistumalla uusintakokeeseen. Mikäli saat uusintakokeesta hylätyn, voit osallistua seuraavalle opintojaksolle ja suorittaa kokeen uudelleen osallistuttuasi opintojaksolle. 

Voit myös kerran yrittää korottaa hyväksyttyä opintojaksoa tekemällä kokeen seuraavan jakson uusintakokeessa. Lopulliseksi opintojakson arvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi.

Opintojen seuranta

Aikuislukion opinto-ohjaajalta saat tarvittaessa tukea ja ohjausta opintoihisi liittyen. Tapiolan InfoOmniasta saat halutessasi todistuksen suorituksistasi. Opinto-ohjaaja seuraa tutkinto-opiskelijoiden opintojen etenemistä säännöllisesti koko opiskelujen ajan.

Tarvittavat opiskeluvälineet

Lukio-opiskelijana tarvitset kannettavan tietokoneen. Opintojaksojen kokeissa voidaan käyttää samaa ylioppilaskoeympäristöä kuin ylioppilaskokeissa. Voit samalla harjoitella oman päätelaitteen sekä sähköisen materiaalin käyttämistä.

Lisätietoa kannettavan tietokoneen laitevaatimuksista (ylioppilastutkinto.fi).

Lukion aineiden opettajat

Opettajat

Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen

Keskeyttäessäsi opintosi tilapäisesti, ilmoita asiasta opinto-ohjaajalle, jotta sinua ei poistettaisi koulun kirjoilta. Keskeyttämisen jälkeen on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa, jotta opiskelu jatkuisi tauon jälkeen ongelmitta. Jos päätät erota koulusta, keskustele aina ensin opinto-ohjaajan kanssa.

Takaisin ylös