Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa koko peruskoulun tai osia siitä. Voit myös korottaa perusopetuksen arvosanojasi.

Kenelle aikuisten perusopetus on tarkoitettu

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu 

 • niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää 
 • niille, joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja 
 • niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka tarvitsevat luku- ja kirjotustaidon koulutusta, ja joilta on perusopetus suorittamatta 

Tietoa opiskelusta

Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välisenä aikana. Opetus järjestetään kurssimuotoisena. Kurssin suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista koulussa. Lukutaito-, alku- ja päättövaihe kestää päätoimisesti opiskellen yhteensä enintään viisi vuotta.

Omnian aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Opiskelu on maksutonta. 

 • Voit suorittaa perusopetuksen oppimäärän eli koko peruskoulun. 
 • Voit suorittaa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen ja/tai alkuvaiheen. 
 • Voit jatkaa kesken jääneitä peruskouluopintojasi. 
 • Voit olla aineopiskelijana päättövaiheessa ja suorittaa yksittäisiä oppiaineita.

Lukutaitovaihe

Lukutaitovaiheessa opiskelija oppii ja kehittää luku- ja kirjoitustaitoa. Lukutaitovaiheessa opiskelet yhden vuoden. Suoritat kursseja henkilökohtainen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan.

Lukutaitovaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä  15  
Matematiikka  3  
Ympäristö- ja luonnontieto  1  
Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus  2  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, suomen kielen tukikurssit)    4-7
 • Opiskelija suorittaa 23 pakollista kurssia ja 4-7 valinnaista kurssia oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. 
 • Opintoaika on pääsääntöisesti 1 vuosi.
Alkuvaihe

Kun osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisille kirjaimilla sekä osaat suomea taitotasolla A1.1-A1.2., voit aloittaa perusopetuksen alkuvaiheen opinnot. Alkuvaiheen jatkotason opinnot voi aloittaa, kun kielitaitosi on A1.3. 

Kielten taitotasoasteikko pdf, 78.12 KB

Alkuvaiheessa opiskelet 38 kurssia 1-2 vuoden aikana. Suoritat kursseja henkilökohtainen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. Kun suomen kielen taitotasosi nousee tasolle A2.1–A2.2 ja hallitset alkuvaiheen matematiikan ja englannin sisällöt, voit jatkaa perusopetuksen päättövaiheeseen.

Alkuvaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä  17  
Matematiikka  5  
Ympäristö- ja luonnontieto  2  
Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus  3  
Englanti  4  
Terveystieto 1  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, tietotekniikka, kielten tukikurssit)    4-16
 • Opiskelija suorittaa 34 pakollista kurssia ja 4-16 valinnaista kurssia henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. 
 • Opintoaika on 1–2 vuotta.
Päättövaihe

Kun suomen kielen taitotasosi on vähintään taitotasolla A2.1-A2.2 ja sinulla on riittävät matematiikan ja englannin kielen taidot, voit aloittaa aikuisten perusopetuksen päättövaiheen.

Kielten taitotasoasteikko pdf, 78.12 KB

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot (46 kurssia) suoritetaan 1-2 vuoden aikana. Perusopetuksen päättövaiheessa opiskellaan kursseja, ei vuosiluokkia 7., 8. tai 9. Peruskoulun suoritukset voivat lyhentää opiskeluaikaasi aikuisten perusopetuksessa. Kun olet suorittanut henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) merkityt opinnot, saat perusopetuksen päättötodistuksen.

Päättövaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus  6  
Suomi toisena kielenä  10  
B1 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 6  
A1 Vieras kieli (englanti) 8  
Matematiikka  8  
Uskonto tai elämänkatsomustieto  1  
Historia  1  
Yhteiskuntaoppi  2  
Fysiikka  1  
Kemia  1  
Biologia  1  
Maantieto  1  
Terveystieto  1*  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, tietotekniikka, kielten ja matematiikan tukikurssit)   6-11
 • Opiskelijan tulee suorittaa 39 pakollista kurssia ja vähintään 7 valinnaista kurssia henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Kursseja tulee olla yhteensä vähintään 46. Jos opiskelijalla on aiempia opintoja peruskoulusta, ne otetaan huomioon suoritettavissa kursseissa. 
 • Opintoaika on 1–2 vuotta.

*pakollinen jos terveystietoa ei ole suoritettu alkuvaiheessa

Haku aikuisten perusopetukseen

Aikuisten perusopetukseen on haku kolme kertaa vuodessa: 

 • joulu-helmikuussa 
 • maalis-toukokuussa ja  
 • syys-lokakuussa.  

Uusia perusopetuksen oppimäärän suorittavia opiskelijoita otetaan elokuussa, tammikuussa ja huhtikuussa. Kun haku on auki, hakulinkki julkaistaan tällä sivulla.

Aineopiskelijoita voidaan ottaa myös muille jaksoille, jos opiskelijapaikkoja on vapaana. Jos haluat aineopiskelijaksi, ota yhteyttä opinto-ohjaajiin puhelimitse tai sähköpostilla.

Muista puhua TE-toimistossa, että olet hakemassa kouluun. TE-toimistossa päätetään, saatko sinä rahallista tukea sinun opiskeluusi.

Haku

Haku

Hakuaika:

13.9.2021 klo 00.00 - 24.10.2021 klo 23.59

Koulutus alkaa:

3.1.2022
Hae (wilma.omnia.fi) (avautuu uudessa ikkunassa, siirtyy toiselle verkkosivustolle)

Osaamisen kartoitus 

Hakijat kutsutaan osaamisen kartoitukseen. Lisäksi suomenkieliset hakijat kutsutaan opinto-ohjaajan haastatteluun. 

Osaamisen kartoitukseen ja haastatteluun osallistuminen on pakollista. Et voi saada opiskelupaikkaa, jos et ole osallistunut osaamisen kartoitukseen ja haastatteluun. Osaamisen kartoituksessa voit näyttää, kuinka hyvin osaat suomea, englantia ja matematiikkaa. 

Osaamisen kartoitukseen on tuotava kaikki todistukset (myös erotodistukset) ja oppimissuunnitelmat edellisistä opinnoista sekä kotosuunnitelma. Aiemmat opintosi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi (HOPS).

Opiskelijavalinta

Opiskelija valitaan lukutaito-, alku- tai päättövaiheeseen. Opintojen aloitusvaihe katsotaan osaamisen kartoituksessa tehdyn suomen kielen ja matematiikan testin perusteella. 

Omnian aikuisten perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti 17-28-vuotiaille nuorille. Jos hakijoita on enemmän kuin mitä opiskelijoita voidaan ottaa, etusijalla ovat Omnian sisällä hakevat hakijat ja hakijat, joiden kotikunta on Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen. Opiskelijaksi otetaan myös yli 28-vuotiaita ja muissa kunnissa asuvia hakijoita, jos on vapaita paikkoja.

Opintojen eteneminen ja suorittaminen

Lukuvuoden jaksotus

Aikuisten perusopetuksessa lukuvuodessa on 5 jaksoa. Kouluvuosi alkaa elokuun lopussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa. Jokainen jakso kestää noin seitsemän (7) viikkoa. 

Katso kuluvan lukuvuoden ajat ja jaksot.

Opintojen arviointi

Kurssin arviointi

Kurssin päätyttyä saat kurssista arvosanan. Opettaja vertaa osaamistasi kurssin tavoitteisiin ja arvioi osaamisesi suhteessa valtakunnallisiin arviointikriteereihin (arvosanaan kahdeksan vaadittavan osaamisen mitta).

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallisista kokeista saadut tulokset, työskentely ja edistyminen.

Itsenäisesti suoritettavan kurssin arvioinnissa noudatetaan samoja arviointiperiaatteita. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta on sovittava aina kurssin opettajan kanssa.

Oppiaineen koko oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisista oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista. Oppiaineiden oppimäärät arvioidaan numeroin.

Oppiaineen oppimäärän arvosana perustuu suorittamiesi pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanoihin sekä kyseisen oppiaineen päättöarvioinnin kriteereihin.

Hylättyjä kurssiarvosanoja oppiaineessa saa olla enintään seuraavasti:

 • Jos suoritat 1–2 kurssia, sinulla saa olla 0 hylättyä arvosanaa.
 • Jos suoritat 3–5 kurssia, sinulla saa olla 1 hylätty arvosana.
 • Jos suoritat 6–8 kurssia, sinulla saa olla 2 hylättyä arvosanaa.
 • Jos suoritat 10 kurssia tai enemmän, sinulla saa olla 3 hylättyä arvosanaa. 
Kurssien uusiminen ja arvosanojen korottaminen

Kurssin uusinta

Jos saat opintotarjottimeen kuuluvasta kurssista hylätyn, voit yhden kerran yrittää suorittaa sen uusintakokeessa opetukseen osallistumatta.

Arvosanan korottaminen

Voit yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhden kerran opetukseen osallistumatta. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi.

Hyväksilukeminen

Muualla suoritetut perusopetuksen kurssit voidaan hyväksilukea, mikäli niiden sisältö vastaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin suoritusoppilaitoksen antamat kurssiarvosanat säilyvät.

Jos kyseessä on suoritusoppilaitoksen omaan opetussuunnitelmaan kuuluva numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan perusopetuksen arvosana-asteikolle. Jos on epäselvää, vastaako toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi ylempää vai alempaa arvosanaa, käytetään ylempää arvosanaa. Tarvittaessa pyydetään lisänäyttöjä arvosanan määrittämiseksi.

Opintoja voidaan hyväksilukea merkitsemällä arvosanaksi numeron sijaan "suoritettu", jos olet aloittanut aikuisten perusopetuksen yli 18-vuotiaana. Jos olet aloittanut perusopetuksen alle 18-vuotiaana, käytetään numeroita arvosanoina.

Takaisin ylös