Hyppää pääsisältöön

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa koko peruskoulun tai osia siitä. Voit myös korottaa perusopetuksen arvosanojasi.

Kenelle aikuisten perusopetus on

Voit opiskella aikuisten perusopetuksessa, jos

 • et ole suorittanut perusopetusta (tai vastaavia opintoja) Suomessa tai kotimaassasi ja sinulla ei ole enää opiskeluoikeutta lasten ja nuorten perusopetuksessa
 • sinulla ei ole riittäviä valmiuksia toisen asteen (esim. ammattikoulu) opintoihin

Tietoa opiskelusta

Omnian aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Yhteensä opinnot kestävät enintään viisi vuotta. Opiskelu on maksutonta.

Voit opiskella koko peruskoulun (tutkintotavoitteinen opiskelu), osia siitä (esimerkiksi vain lukutaitovaiheen) tai opiskella vain yhtä ainetta (aineopiskelu).

Opetusta on maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välisenä aikana. Opetus järjestetään kurssimuotoisena. Kurssien suorittamiseksi sinun on osallistuttava koulussa järjestettävään opetukseen.

Lukutaitovaihe

Lukutaitovaiheessa opiskelet lukemista ja kirjoittamista suomen kielellä. Lukutaitovaiheessa opiskelet yleensä yhden vuoden. Lukutaitovaiheessa on 27 kurssia. Suoritat kursseja kuitenkin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. 

Lukutaitovaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä  15  
Matematiikka  3  
Ympäristö- ja luonnontieto  1  
Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus  2  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, suomen kielen tukikurssit)    4-7
Alkuvaihe

Alkuvaiheessa sinun pitää osata lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (A, B, C). Sinun ei tarvitse osata suomen kieltä. Alkuvaiheessa opiskelet yleensä 1,5–2 vuotta.

Alkuvaiheessa on 38 kurssia. Suoritat kuitenkin kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaan. Kun olet suorittanut alkuvaiheen, voit jatkaa perusopetuksen päättövaiheeseen.

Voit hakea alkuvaiheeseen, jos:

 • osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisille kirjaimilla (A, B, C)
 • osaat suomea taitotasolla A1.1–A1.2.
Alkuvaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä  17  
Matematiikka  5  
Ympäristö- ja luonnontieto  2  
Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus  3  
Englanti  4  
Terveystieto 1  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, tietotekniikka, kielten tukikurssit)    4-16
Päättövaihe

Päättövaiheessa on 46 kurssia ja opiskelet yleensä 1–2 vuotta. Suoritat kuitenkin kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaan. Kun olet suorittanut päättövaiheen kurssit saat perusopetuksen päättötodistuksen. Perusopetuksen päättövaiheessa opiskelu on kurssimuotoista. Aikaisempi opiskelu peruskoulussa lyhentää opiskeluaikaasi aikuisten perusopetuksessa.

Voit hakea päättövaiheeseen, jos:

 • sinulla on jo suoritettu yläkoulun tai päättövaiheen kursseja jossakin toisessa suomenkielisessä peruskoulussa.
 • sinulla on jo vahva suomen kielen taito (vähintään A2.1–A2.2) ja englannin ja matematiikan osaamista.
 • sinulla aikuisten perusopetuksen alkuvaihe kokonaan suoritettuna.
Kielten taitotasoasteikko pdf, 78.12 KB
Päättövaiheen kurssilista
Oppiaine Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus  6  
Suomi toisena kielenä  10  
B1 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 6  
A1 Vieras kieli (englanti) 8  
Matematiikka  8  
Uskonto tai elämänkatsomustieto  1  
Historia  1  
Yhteiskuntaoppi  2  
Fysiikka  1  
Kemia  1  
Biologia  1  
Maantieto  1  
Terveystieto  1*  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot  2  
Valinnaiset kurssit (esim. taito- ja taideaineet, tietotekniikka, kielten ja matematiikan tukikurssit)   6-11

*kurssi on pakollinen, jos terveystietoa ei ole suoritettu alkuvaiheessa

Haku aikuisten perusopetukseen

Aikuisten perusopetukseen on haku 3–5 kertaa vuodessa. Uusia opiskelijoita otetaan vapaana olevien paikkojen verran. Aineopiskelijoita voidaan ottaa jokaisena jaksona, jos opiskelijapaikkoja on vapaana. Jos haluat aineopiskelijaksi, ota yhteyttä opinto-ohjaajiin.

Hakeutuminen

Oppivelvolliset voivat hakea syksyllä 18.8.2023 alkavaan koulutukseen. Haku oppivelvollisille on auki 24.5.–10.8.2023. Jos olet oppivelvollinen hakija, täytä Wilma-hakemus (linkki alla). 

Muiden kuin oppivelvollisten seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla.

Haku

Tapiola, päiväopetus, oppivelvolliset

Lisätiedot:

Siirry täyttämään hakulomaketta alla olevasta linkistä, jos olet alle 18-vuotias ja asut Espoossa, Kirkkonummella tai Kauniaisissa.

Hakuaika:

24.5.2023 klo 00.00 - 10.8.2023 klo 23.59

Koulutus alkaa:

18.8.2023
Hae koulutukseen (wilma.omnia.fi) (avautuu uudessa ikkunassa, siirtyy toiselle verkkosivustolle)

Osaamisen kartoitus 

Kun olet hakenut koulutukseen ja jos hakemuksesi tietojen perusteella voimme tarjota sinulle opiskelupaikkaa, sinut kutsutaan osaamisen kartoitukseen. Jos olet suomenkielinen hakija, sinut kutsutaan opinto-ohjaajan haastatteluun.

Osaamisen kartoitukseen ja haastatteluun osallistuminen on pakollista. Et voi saada opiskelupaikkaa, jos et ole osallistunut osaamisen kartoitukseen ja haastatteluun. Osaamisen kartoituksessa kartoitetaan esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä, englantia ja matematiikkaa.

Osaamisen kartoitukseen sinun on tuotava kaikki todistukset (myös erotodistukset) ja oppimissuunnitelmat edellisistä opinnoista sekä kotosuunnitelma. Aiemmat opintosi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi (HOPS).

Henkilöllä on käsi tietokoneen näppäimistöllä. Taustalla toinen henkilö osoittaa eteenpäin ja katsoo tietokoneella olevaa henkilöä.
Aikuisten perusopetuksessa suoritat opintoja sinulle tehdyn opiskelusuunnitelman mukaan.

Opiskelijavalinta

Opintojesi aloitusvaihe (lukutaito-, aloitus- tai päättövaihe) katsotaan osaamisen kartoituksessa tehdyn suomen kielen ja matematiikan testin perusteella. 

Valitsemme ensisijaisesti 17–25-vuotiaita opiskelijoita Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueelta. Jos koulutuksessa on paikkoja vapaana, niin valitsemme myös vanhempia ja muista kunnista hakevia.

Opintojen eteneminen ja suorittaminen

Lukuvuoden jaksotus

Aikuisten perusopetuksessa lukuvuodessa on 5 jaksoa. Kouluvuosi alkaa elokuun lopussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa. Jokainen jakso kestää noin seitsemän (7) viikkoa. 

Katso kuluvan lukuvuoden ajat ja jaksot.

Opintojen arviointi

Kurssin arviointi

Kurssin päätyttyä saat kurssista arvosanan. Opettaja vertaa osaamistasi kurssin tavoitteisiin ja arvioi osaamisesi suhteessa valtakunnallisiin arviointikriteereihin (arvosanaan kahdeksan vaadittavan osaamisen mitta).

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallisista kokeista saamasi tulokset, työskentelysi ja edistymisesi.

Itsenäisesti suoritettavan kurssin arvioinnissa noudatetaan samoja arviointiperiaatteita. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta sinun on sovittava aina kurssin opettajan kanssa.

Oppiaineen koko oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu henkilökohtaisen opinto-ohjelmasi mukaisista oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista. Oppiaineiden oppimäärät arvioidaan numeroin.

Oppiaineen oppimäärän arvosana perustuu suorittamiesi pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanoihin sekä kyseisen oppiaineen päättöarvioinnin kriteereihin.

Hylättyjä kurssiarvosanoja oppiaineessa saa olla enintään seuraavasti:

 • Jos suoritat 1–2 kurssia, sinulla saa olla 0 hylättyä arvosanaa.
 • Jos suoritat 3–5 kurssia, sinulla saa olla 1 hylätty arvosana.
 • Jos suoritat 6–8 kurssia, sinulla saa olla 2 hylättyä arvosanaa.
 • Jos suoritat 10 kurssia tai enemmän, sinulla saa olla 3 hylättyä arvosanaa. 
Kurssien uusiminen ja arvosanojen korottaminen

Kurssin uusinta

Jos saat opiskelusuunnitelmaasi kuuluvasta kurssista hylätyn, voit yhden kerran yrittää suorittaa sen uusintakokeessa opetukseen osallistumatta. Tämä kuitenkin vaatii sen, että olet osallistunut opetukseen säännöllisesti ja antanut näyttöä osaamisestasi kurssin aikana. Opettaja päättää saatko osallistua uusintakokeeseen.

Hyväksilukeminen

Muualla suorittamasi perusopetuksen kurssit voidaan hyväksilukea, mikäli niiden sisältö vastaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin suoritusoppilaitoksen antamat kurssiarvosanat säilyvät.

Jos kyseessä on suoritusoppilaitoksen omaan opetussuunnitelmaan kuuluva numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan perusopetuksen arvosana-asteikolle. Jos on epäselvää, vastaako toisessa oppilaitoksessa suorittamasi kurssi ylempää vai alempaa arvosanaa, käytetään ylempää arvosanaa. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisänäyttöjä arvosanan määrittämiseksi.

Opintoja voidaan hyväksilukea merkitsemällä arvosanaksi numeron sijaan "suoritettu", jos olet aloittanut aikuisten perusopetuksen yli 18-vuotiaana. Jos olet aloittanut perusopetuksen alle 18-vuotiaana, käytetään numeroita arvosanoina.

Ajankohtaista aikuisten perusopetuksessa

Aikuisten perusopetus järjestää tapahtumia, joissa voit saada lisätietoa koulutuksesta ja esittää kysymyksiä. Katso järjestettävät tapahtumat.

Takaisin ylös