Hyppää pääsisältöön

Opiskelijatoiminta

Haluatko vaikuttaa ja edistää Omnian oppijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia? Tule mukaan Omnian opiskelijatoimintaan, joka on tarkoitettu kaikille oppijoille kaikista koulutusmuodoista pajoista tutkintoa suorittaviin.

Opiskelijatoiminnassa pääset vaikuttamaan esimerkiksi viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja opiskeluympäristöön. Opiskelijatoimintaan kuuluu tuutoritoiminta ja opiskelijoiden hallituksessa tai nuorisovaltuustossa toimiminen.

Ammatilliselle opiskelijalle opiskelijatoiminta on osa aktiiviopintoja. Opiskelijatoimintaan voi sisältyä myös yhteiskunnallista vaikuttamista yhdistyksissä ja järjestöissä Omnian ulkopuolella. Aktiiviopintojen kautta on mahdollisuus verkostoitua muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lue lisää aktiiviopinnoista tai kysy suoraan toimintakohtaisilta lisätietojen antajilta.

Myös muilla koulutusmuodoilla on mahdollista hyödyntää opiskelijatoimintaa oman tutkinnon suorittamiseen. Kysy asiasta lisää omalta vastuuopettajaltasi, opinto-ohjaajalta tai opiskelijatoiminnan asiantuntija Oihonna Vilhulta, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Omnian opiskelijoiden jaostohallitus

Omnian opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Omnian opiskelijat. Opiskelijoista valitaan joka toimipisteestä jaostohallitus, johon kuuluu opiskelijoita joka tutkintopolulta. Jaostohallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat kattohallituksen. Kumpikin hallitus toimii aina lukuvuoden kerrallaan. Hallitusten jäsenille opiskelijoiden etu ja oikeudet ovat sydämenasia.

Jaostohallitus vie toimipisteensä parannus-, ylläpito- ja muutosideoita eteenpäin paitsi koulun opettajille, myös koulun johdolle. Tämä tapahtuu kattohallituksen kautta. Jaostohallitusten toimintaa ohjaavat yhdysopettajat sekä koko opiskelijatoiminnan asiantuntija Oihonna Vilhu.

Hallituksen tavoitat sähköpostitse osoitteesta opiskelijahallitus@omnia.fi.

Omnian opiskelijoiden kattohallitus

Opiskelijoiden kattohallituksen muodostavat kaikkien toimipisteiden jaostohallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Kattohallitus on Omnian opiskelijoiden yhteinen äänitorvi päätöksenteossa. Kattohallituksen ydinarvoja ovat yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjinnän ehkäisy sekä opiskelijademokratian lisääminen.

Kattohallitus pääsee päättämään opiskelijoiden viihtyvyyteen, turvallisuuteen tai käytännön opiskeluympäristöön liittyvistä asioita. Kyseessä voivat olla pienemmät asiat, joihin tarvitaan opiskelijoiden näkökulmaa tai suuremmat asiat kuten opetussuunnitelmien kommentointi, ehdotukset järjestyssääntöihin tai yhteydenpito järjestöihin.

Myös toimikuntatyöskentely, kuten ammattiosaamisen näytön toimikunta tai opiskelijan oikeusturvatoimikunta, kuuluvat kattohallituslaisten työtehtäviin. Kattohallitus vie esityksiä suoraan Omnian johdolle sekä koulutuspäälliköille.

Kattohallituksen toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan asiantuntija. Voit kysyä lisätietoja kattohallituksen jäseniltä.

Hallituksen tavoitat sähköpostitse osoitteesta opiskelijahallitus@omnia.fi.

Nuorisovaltuusto

Espoon nuorisovaltuustoon (espoo.fi) kuuluu 40 espoolaisnuorta, joita yhdistää halu vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin. Espoon Nuva osallistuu Espoon kaupungin päätöksentekoon.

Kirkkonummen nuorisovaltuuston (kirkkonummi.fi) päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa kirkkonummilaisia nuoria eri paikoissa.

Nuorisovaltuuston toimintaan osallistuminen kerryttää osaamispisteitä. Lisätietoja: Opiskelijatoiminnan asiantuntija Oihonna Vilhu, 050 3264 806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Tuutoritoiminta

Omnian tuutorit tekevät Omniaa tutuksi ja auttavat uutta opiskelijaa sujuvasti opintojen alkuun.

Omnian tuutoreilta saat apua monissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Tuutorit järjestävät myös tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa opiskelijoille. Tuutoriksi voi ryhtyä kuka tahansa Omnian opiskelija. Tuutorina toimimisella voit myös kerryttää omaa osaamistasi – saat siitä osaamispisteitä yhteisiin tutkinnon osiin.

Digitutorit

DigiTutorit ovat työharjoittelijoita, jotka auttavat omnialaisia sovellusten, mobiililaitteiden ja tietokoneiden kanssa. Lue lisää DigiTutoreista. Lisätietoja: Laura Laaksonen. 050 576 7343, laura.laaksonen@omnia.fi.

Harrastustuutorit

Harrastustuutorit voivat ohjata muille Omnian oppijoille esimerkiksi kokkaus- maalaus, it-, -bändi ja näytelmäkerhotoimintaa. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori. Lisätietoja: Oihonna Vilhu, 050 3264 806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Keke-tuutorit

Keke eli kestävän kehityksen tuutorit vievät kestävän kehityksen sekä kestävämmän kulutuksen sanomaa eteenpäin. He opastavat ja ohjaavat opiskelijoita arjessa kestävämpiin valintoihin. Keke-tuutorit pitävät teematunteja ja keskustelutilaisuuksia kestävän kehityksen aiheista, ja näissä on mukana myös asiantuntijavieraita. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä kestävän kehityksen opettajat. Lisätietoja: Oihonna Vilhu, 050 3264 806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Kv-tuutorit

Kansainvälisenä tuutorina pääset vaikuttamaan mielikuvaan, jonka ulkomaalaiset opiskelijat tai muut vieraat vievät mukanaan kotimaahansa Omniasta ja Suomesta. Lue lisää kv-tuutoreista. Lisätietoja: Olga Pugacheva, olga.pugacheva@omnia.fi.

Markkinointituutorit

Markkinointituutorit markkinoivat Omniaa opojen kanssa erilaisissa messutapahtumissa ja vievät Omnia-tietoutta peruskouluihin. Markkinointituutorit ottavat myös vastaan Omniassa vierailevia ryhmiä ja peruskouluopiskelijoita. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä opot. Lisätietoja: Oihonna Vilhu, 050 326 4806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Vertaistuutorit

Vertaistuutorit toimivat arjessa vertaisina uusille ja vanhoille oppijoille. Lisäksi vertaistuutorit edistävät ja kehittävät oman toimipisteensä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä teemapäivien tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Lisätietoja: Päivi Saari, 050 592 5030, paivi.saari@omnia.fi

Työelämätuutorit

Työelämätuutorit ovat Omnian opiskelijoiden yhteys työelämään. Työelämätuutorit kertovat opiskelijoille, mitä työelämä heiltä odottaa. He myös välittävät opiskelijoiden toiveita työelämälle. Lisätietoja: Oihonna Vilhu, 050 3264 806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Takaisin ylös
Tagit:
Osallisuus