Hyppää pääsisältöön

Omnian organisaatio

Omnia edistää kansalaisten osallisuutta, taitoja ja hyvinvointia ja lisää alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Omnia on suuri ja moderni koulutuksen tarjoaja, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita keskittyen elinikäisen oppimisen tukemiseen. Toimintaamme ohjaavat tulevaisuuden muuttuvat tarpeet.

Omnia lukuina

Tarjoamme ammatillista toisen asteen koulutusta ja lukiokoulutusta, nuorten ja aikuisten työpajoja, ammattitutkintoja ja vapaan sivistystyön kursseja sekä koulutusta, ammatillisia kursseja ja rekrytointitukea yrityksille. Omnialla on kumppanuuksia 3000 yrityksen kanssa ja osallistumme vahvasti alueen yritystoiminnan ja kaupan palveluihin.

Henkilöstömäärä on yli 1000 ja opiskelijamäärä noin 35 000. Vuosittainen budjetti on noin 85 M€.

Omnialla on omistuksia seuraavissa yhtiöissä:

 

Omnian strategia ja tilinpäätös

Toimintamme ydin ja strateginen viitekehys on kestävän tulevaisuuden rakentaminen kaikki osa-alueet huomioon ottaen:

 • Hiilineutraali Omnia, vuoden 2021 läpileikkaava teema
 • Ihmisarvoinen Omnia, vuoden 2022 läpileikkaava teema
 • Kiertotalouden Omnia, vuoden 2023 läpileikkaava teema
 • Älykäs ja resurssiviisas Omnia, vuoden 2024 läpileikkaava teema

Omnian tehtävät

Tehtävämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa

Seitsemän ydintehtävää
 1. järjestämällä järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisesti nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta, aikuis- ja ammattilukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää kansalais-opistotoimintaa sekä taiteen perusopetusta aikuisille,
 2. järjestämällä alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja kurssipalveluita, työpajatoimintaa ja osaamiskeskuksen palveluita,
 3. vahvistamalla elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla,
 4. tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamiskanavan sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan ja mitattavan työpaikalla tapahtuvan ohjauskokonaisuuden,
 5. vahvistamalla sidosyksikkönä jäsenkuntien henkilöstön osaamista toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti räätälöityjä oppimistapahtumia, kursseja ja koulutusta sekä sujuvaa mahdollisuutta ammattiosaamisen päivittämiseen,
 6. innovoimalla yhteistyössä opetusalan, yrityselämän, jäsenkuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä osaamiseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin sekä
 7. edistämällä ja toteuttamalla yhteistyössä jäsenkuntien, koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävää kehitystä edistävää koulutusvientiä sekä toimimalla koulutuksen ja osaamisen näyteikkunana kansainvälisille vieraille.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toimintaa ohjaavat jäsenkuntien vahvistama perussopimus sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus.

Takaisin ylös