Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian omnia.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste.  

Saavutettavuusseloste

Omnia on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, niin kuin Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (tästä lähtien “Suomen laki”) määrää.

Nykyinen seloste koskee omnia.fi-palvelua, tästä lähtien “palvelu”.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu täyttää osittain WCAG 2.1 taso AA -vaatimukset (tästä lähtien “vaatimukset”), jäljempänä lueteltujen puutteiden vuoksi.

Ei-saavutettava sisältö

Sivusto sisältää upotettuja YouTube-videoita. Omnia ei hallitse upotettua YouTube-soitinta eikä se välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

 • Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen: pyrimme ratkaisemaan vaatimusten laiminlyönnit 2023 loppuun​ mennessä.

Hakasulkeissa näkyy, mitä WCAG 2.1 onnistumiskriteeriä tai -kriteereitä jokainen kohde rikkoo.

Laiminlyönnit

Yleiset

 • Monilla SVG-ikoneilla on turha "kuva" ARIA-rooli [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 4.1.2. Nimi, rooli, arvo].
 • Asiasanaikonilla on piiloteksti, joka on aina englanniksi [3.1.2. Osien kieli].
 • Kaikkien liitetiedostojen sisällöt eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia [1.1.1, Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1. Informaatio ja suhteet].
 • Kaikilla kuvallisilla linkeillä ei ole tekstikuvausta [1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)].
 • Osa sivuston kuvien vaihtoehtoisista kuvauksista ei ole täydellisiä [1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö].

Selaus

 • Päävalikon avaavassa painikkeessa on piilotekstiä, joka on aina englanniksi [3.1.2. Osien kieli, 3.3.2. Nimilaput tai ohjeet].
 • Päävalikon alavalikon avaavissa painikkeissa on piilotekstiä, joka on aina englanniksi [3.1.2. Osien kieli, 3.3.2. Nimilaput tai ohjeet].

Alatunniste

 • Joissakin selaimissa osa sivuston alatunnisteesta saattaa vuotaa yli rajojen eikä ole saavutettavissa [1.4.10. Responsiivisuus].

Haku

 • Hakulomakkeen "Tyhjennä valinnat" -painiketta ei piiloteta oikein, kun se ei ole käytössä [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 2.4.7. Näkyvä kohdistus].
 • Hakulomakkeen "Tyhjennä valinnat" -painike on merkitty väärin lomakkeen lähetyspainikkeeksi [1.3.1. Informaatio ja suhteet, 4.1.2. Nimi, rooli, arvo].

Selosteen valmistelu

Nykyinen seloste laadittiin 2.5.2023 verkkosivuston saavutettavuuden itsearvioinnin ja toukokuussa 2021 Wunder Oy:n suorittamaan arviointiin perustuen. Selosteen laiminlyöntien listaa tarkistettiin laatimisen yhteydessä.

omnia.fi-julkaistiin 1.9.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus sekä ilmoittaa lisäpuutteista että pyytää vastaavia versioita sisällöstä, joka ei ole sinulle saavutettava.

Sinun on saatava oikea-aikainen vahvistus palautteesi tai pyyntösi vastaanottamisesta. Mikäli et saa sitä 14 päivän kuluessa, voit ottaa yhteyttä verkkoviestinta@omnia.fi.

Suomen laki vaatii vastaamaan palautteeseesi tai pyyntöösi kahden viikon kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Ilmoituksesta saatamme pidentää vastauksen määräaikaa vielä kahdella lisäviikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli palautettasi tai pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
saavutettavuusvaatimukset.fi
Verkkolomake (saavutettavuusvaatimukset.fi)

Takaisin ylös