Hyppää pääsisältöön

Ammatilliset koulutusmuodot

Ammatillinen koulutus Omniassa on monimuotoista. Voit suorittaa meillä perustutkinnon, ammattitukinnon, erikoisammattitutkinnon sekä täydentäviä kursseja. Voit myös halutessasi palata meille korottamaan arvosanojasi.

Ammatillinen koulutus Omniassa on monimuotoista. Voit suorittaa meillä perustutkinnon, ammattitukinnon, erikoisammattitutkinnon sekä täydentäviä kursseja. Voit myös halutessasi palata meille korottamaan arvosanojasi.

Perustutkinto

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelet saadaksesi ammatin. Toisin sanoen, perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Keskimäärin opinnot kestävät kolme vuotta.

Oppiminen on monipuolista- ja muotoista eri oppimisympäristöissä: oppilaitoksessa (päivä- tai iltaopetuksena), työelämässä (koulutussopimuksella tai oppisopimuksella) ja verkossa. 

Tutkintoon valmistumisen jälkeen voit syventää ammatillista osaamistasi suorittamalla ammatti- ja/tai erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit myös hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutustu tarkemmin ammatillisen perustutkinnon rakenteeseen.

Katso Omnian tarjoamat ammatilliset perustutkinnot.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Omnian ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla hankit työelämässä tarvittavaa osaamista ja syvennät työelämätaitojasi mennäksesi eteenpäin. Tutkinnot ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille ja ne voi suorittaa joustavasti työn ohessa. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla osoitat myös osaamisesi ja hankit pätevyyden jo hallitsemistasi taidoista.

Ammattitutkinto

Voit hakea opiskelemaan ammattitutkintoa, jos sinulla on alan peruskoulutuksen jälkeen alan työkokemusta vähintään kolme vuotta tai työkokemuksen kautta hankittu alan tarvittava osaaminen. Voit opiskella myös oppisopimuksella omassa työssäsi ja täydentää teoriaosaamistasi lähipäivillä oppilaitoksessa.

Ammattitutkinto mahdollistaa työskentelyn tietyn alan ammattityöntekijän tehtävissä. Tutkinnot antavat kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakouluopintoon johtaviin opintoihin.

Erikoisammattitutkinto

Voit hakea erikoisammattitutkintokoulutukseen, jos sinulla on alan peruskoulutuksen jälkeen alan työkokemusta vähintään viisi vuotta tai alan työkokemuksen kautta kertynyt tarvittava osaaminen.

Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia alan vaativimmissa tehtävissä. Tutkinnon jälkeen voit päivittää osaamistasi Omnian tarjoamien täydennyskoulutusten avulla, tai hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Katso Omnian tarjoamat ammatti- ja erikoisammattitutkinnottutkinnot.

Työvoimakoulutus

Omnian työvoimakoulutuksilla saat startin uuteen ammattiin ja voit suunnatta uudelle uralle. Koulutus tähtää aina työllistymiseen. Työvoimakoulutuksiin hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Työvoimakoulutuksena voi suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, mutta soveltuvat hyvin myös ammatinvaihtajille.

Katso haussa olevat Omniassa järjestettävät työvoimakoulutukset.

Täydennyskoulutukset, kortit ja passit

Täydennyskoulutuksella sekä kortti- ja passikoulutuksilla syvennät osaamistasi ja pidät yllä ammattitaitoasi.

Täydennyskoulutukset on tarkoitettu ammattiin opiskelleille tai ammattia jo harjoittaneille osaajille. Koulutukset ovat lyhytkestoisia: ne kestävät usein alasta ja aiheesta riippuen muutamasta päivästä pariin viikkoon. Koulutukset voivat sisältää sekä lähiopetusta, verkko-opetusta että itsenäisestä työskentelyä.

Kortti- ja passikoulutukset ovat tietyn alan täsmäkursseja, jonka hyväksytysti suoritettuasi saat osaamista osoittavan kortin tai passin. Kortti tai passi, eli ammattipätevyyskortti, osoittaa, että hallitset alalla vaadittavat toimintatavat. Tällaisia ovat esim. anniskelupassi, hygieniapassi ja työturvallisuuskortti. Kortti- ja passikoulutukset ovat yhden päivän koulutuksia ja niihin liittyy testi.

Monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät itsellesi ja omaan työhösi sopivaa ja uratoiveitasi tukevaa täydennyskoulutusta myös opintojesi päätyttyä.

Katso Omnian tarjoamat täydennyskoulutukset.

Katso Omnian tarjoamat kortit ja passit.

Arvosanojen korottaminen

Omniassa voit korottaa ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden (esim. ruotsia, äidinkieltä ja matematiikkaa) arvosanoja valmistumisen jälkeen, ja parantaa samalla mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin. Arvosanojen korottaminen tehdään tällä hetkellä voimassa olevien perusteiden mukaan. Perusteet löydät Opintopolun e-perusteista (opintopolku.fi).

Maksut

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta perimme 50–150 € maksun.

Hintaan vaikuttaa, jos 

  • arviointi koskee yhteisten tutkinnon osien osa-aluetta.
  • ammatillisen tutkinnon osan arvosanan korottaminen eli näyttö toteutetaan Omniassa tai opiskelijan omalla työpaikalla.
  • näyttö suunnitellaan ja toteutetaan arvosanana korottajalle uudessa työympäristössä. 

Opiskelumaksun ja hyväksytyn arvosanan korottamismaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta opiskelijan vähävaraisuuden perusteella päättää rehtori.

Takaisin ylös
Tagit:
Ammattitaito