Hyppää pääsisältöön

Kestävä tulevaisuus

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on toimintamme ydin. Meille se tarkoittaa sitä, että yhteisönä olemme sitoutuneet saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Omnia-konsernilla on vahva rooli merkittävänä tien raivaajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toisen asteen opetuksen laadukkaan tarjonnan ohella jatkuva oppiminen, osallistamisen ja monimuotoisuuden edistäminen sekä jokaisen asiakkaan vahvuuksien kehittäminen johtavat myös tulevaisuuden edellytysten tiedostamiseen.

Kestävän kehityksen teemat vuosina 2021–2024

Edistämme vuosittain seuraavia YK:n kestävän kehityksen teemoja toiminnassamme:

  • Hiilineutraali Omnia, vuoden 2021 läpileikkaava teema
  • Ihmisarvoinen Omnia, vuoden 2022 läpileikkaava teema
  • Kiertotalouden Omnia, vuoden 2023 läpileikkaava teema
  • Älykäs ja resurssiviisas Omnia, vuoden 2024 läpileikkaava teema

Hyvillä kestävillä ratkaisuilla ja konkreettisella tekemisellä vaikutamme sekä opiskelijoidemme että yhteistyökumppaneidemme välityksellä suoraan yli 35000 espoolaiseen ja 3000 yritykseen. Lukuisissa verkostoissa ja hankkeissa vaikutamme niin kansainvälisesti kuin kansallisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Omnian kestävän kehityksen mittarit

Omnian kestävän tulevaisuuden rakentamista seurataan tiekartan mittareiden avulla. Lähtötaso on määritelty vuonna 2020 ja edistymistä seurataan vuosittain.

Kestävän tulevaisuuden tiekartta pdf, 978.57 KB

Hiilineutraalisuus

Omnian keskeisimpiä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, tulee meidän tuntea nykyhetken tilanne. Tästä syystä olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuodelta 2021.

Laskenta kertoo päästöjemme kokonaismäärän ja antaa meille arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat suurimmat päästölähteemme. Tulosten perusteella voimme arvioida paremmin hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Omnian hiilijalanjäljen laskentaraportti pdf, 321.69 KB
Ekokompassi

Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapalveluille on myönnetty vuonna 2021 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää käyttäessämme sitoudumme noudattamaa Ekokompassin kymmentä kriteeriä. Kriteerien täyttyminen varmentaa toimintamme ympäristöystävällisyyden sekä lakien ja säädöstenmukaisuuden.

Sertifikaatin myötä myös ympäristövaikutuksemme kartoitetaan ja esimerkiksi jätteiden käsittely eri toimipisteissä yhtenäistetään. Lisäksi olemme Ekokompassia rakentaessa laatineet ympäristöohjelman, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutustemme pienentämiseksi.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tekee Omnian ympäristötyöstä järjestelmällistä ja mitattavaa. Järjestelmällisen ympäristötyön kautta voimme tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset ja pyrkiä niiden minimoimiseen. Ympäristöohjelman toteuttamisessa huomioidaan lisäksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen sekä sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset.

Ennen kaikkea ympäristöohjelman toteuttaminen vie Omnian strategisia tavoitteita käytäntöön ja seuraa tavoitteiden toteutumista aktiivisesti.

OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti

OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus-, ja koulutusalojen säätiö) myöntää kestävän kehityksen sertifikaatin oppilaitokselle, joka sitoutuu kestävän kehityksen työhön sertifikaatin myöntämisperusteiden mukaisesti. Omnialle on myönnetty OKKA-sertifikaatti ja se pyrkii uusimaan sertifikaatin säännöllisesti.

OKKA-sertifikaatin uusinnalla varmennetaan Omnian kestävän kehityksen toiminnan perustaso ja nostetaan esiin kehittämiskohteet. Kehittämiskohteiden valinnassa painotetaan Omnian kestävän tulevaisuuden tiekartassa määriteltyjä vuosittaisia läpileikkaavia teemoja.

Kestävä opetus

Omniassa painotetaan kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämistä ja saavuttamista. Kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä elinikäisen oppimisen avaintaito.

Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien hahmottamista sekä ymmärrystä miten ilmiöt, asiat ja toiminnot linkittyvät toisiinsa.

Kestävän kehityksen opit näkyvät opiskelijoiden sekä tulevien ammattilaisten kestävissä työ- ja elämäntavoissa, valinnoissa, ympäristövastuullisessa toiminnassa, oman toiminnan arviointikykynä sekä kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa ja kehitysehdotuksissa.

Kestävän kehityksen opetus on sisällytetty Omniassa tutkinnon perusteisiin, opetussuunnitelmiin sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoihin.

Takaisin ylös
Tagit:
Kestävä kehitys
Vastuullisuus