Hyppää pääsisältöön

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat osa Omnian turvallisuustoimintaa, jolla pyrimme takaamaan kaikille omnialaisille luotettavan ja turvallisen työympäristön. Tältä sivulta löydät Omnian eri henkilörekisterien tietosuojaselosteet.

Tietoturva ja tietosuoja koskevat kaikkia Omnian työntekijöitä ja opiskelijoita. Kyse on erityisesti sähköisesti käsiteltävistä rekistereistä ja aineistoista, mutta myös muista aineistoista ja tuotoksista. Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet tukevat osaltaan Omnian kokonaisturvallisuutta ja turvallisuusohjelman toteutusta. 

Ilmoita tietoturva- tai tietosuojapoikkeamista 

Jokaisen käyttäjän tulee ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään puutteista sekä tietoturva- ja tietosuojarikkomuksista tai -poikkeamista osoitteeseen tietoturva@omnia.fi

Tietoturva- ja tietosuojavastaava 

Tietoturva- ja tietosuojavastaavan tehtäviin Omniassa kuuluu tietosuojan kehittäminen ja toteuttamisen valvonta sekä tietosuojatietouden edistäminen. Omnian tietoturva- ja tietosuojavastaavana toimii Riina Kirilova, riina.kirilova@omnia.fi

Tietosuojaselosteet

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informointivelvollisuudesta. Keskeistä näiden säännösten osalta on, että henkilöllä on oikeus saada tietää ja ymmärtää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen häneltä kerätään sekä miten niitä käsitellään. Omnian tietosuojaselosteista ilmenee henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot kyseisen rekisterin osalta.

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa

Tagit:
Turvallisuus