Hyppää pääsisältöön
Katso kevään 2024 yhteishaussa Omniaan valitut uudet opiskelijat

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia muodostaa laissa tiedonhallintayksikön ja sen asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on kuvata, miten Omnian asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvauksesta käytetään nimeä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Omniassa opiskelija-asioita koskevat tietopyynnöt lähetetään osoitteeseen info@omnia.fi lukuun ottamatta todistuskopioiden tilaamista Omnian arkistosta.

Omniassa kirjoilla olevat ammatillisen koulutuksen, aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen opiskelijat näkevät opintojaan koskevat asiakirjat Wilmasta (wilma.fi).

Muita kuin opiskelija-asioita koskevat tietopyynnöt lähetetään osoitteeseen kirjaamo@omnia.fi. Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa kohdentamaan tietopyynnöt oikealle taholle sekä yksilöimään pyynnöt julkisuuslain (621/1999) (finlex.fi) edellyttämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n (finlex.fi) mukaisesti Omnian viranhaltijapäätökset (omnia.cloudnc.fi) ja toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä 14 vuorokauden ajan. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (eur-lex.europa.eu) säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informointivelvollisuudesta. Omnia rekisterinpitäjänä noudattaa velvoitetta kertomalla henkilötietojen käsittelystä kunkin henkilörekisterin osalta tietosuojaselosteissaan.

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa