Hyppää pääsisältöön
Hei ammatillinen opiskelija! Katso tärkeät tiedot opintojesi aloittamiseksi

Terveydentila ja toimintakyky, SORA-​lainsäädäntö

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta. Säädökset ohjaavat myös Omnian toimintaa.

Omnian velvollisuus on koulutuksen järjestäjänä edistää koulutuksen aikaista, mutta myös sen jälkeistä työelämän turvallisuutta. Tässä työssä Omnian toimintaa ohjaavat valtakunnalliset SORA-säädökset.   

SORA-säädöksillä edistetään  

  • opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta 
  • potilas- ja asiakasturvallisuutta 
  • liikenteen turvallisuutta sekä 
  • alaikäisten turvallisuutta.   

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-säädöksissä mainituissa tutkinnoissa hakijan tulee kuitenkin täyttää säädösten mukaiset edellytykset koskien terveydentilaa ja toimintakykyä sekä aiempia opiskeluoikeuden peruuttamisia. Katso SORA-lainsäädännön alaiset tutkinnot (oph.fi).

Soveltumattomuutta arvioitaessa Omniassa halutaan varmistaa toimintamallien esteettömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuullisuus, ennaltaehkäisevyys sekä yhteistoiminnallisuus. SORA-säädöksiä sovelletaan myös työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa koulutuksessa sekä ei-tutkintotavoitteisiin valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia säädöksiä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, koska oppisopimus on määräaikainen työsuhde ja oppisopimus syntyy opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimuksella. 

Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä Omniassa vain sellaiset henkilöt, jotka tekevät päätöksiä opiskelijaksi ottamisesta ja valmistelevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista.

Takaisin ylös