Hyppää pääsisältöön

Hankkeet

Hankkeet

Tutustu Omnian monipuolisiin hankkeisiin.
Näytetään 1 - 12 / 116
 • Hankkeen tuloksena oli malli, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta.
  Oppimisympäristöt
 • Hankkeessa kehitettiin yrityksen toimintaa robotiikan tuomissa muutospaineissa.
  Robotiikka
 • Hankkeen kehittämiskohteina ovat koulutuksen saavutettavuus ja laatu, opiskelijoiden hyvinvointi ja osallisuus, laadukas oppiminen, toimintakulttuuri sekä laadunhallinnan menetelmät.
  Pedagogiikka
 • Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien taitoja kuten luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli, tekoäly ja robotiikka.
  Robotiikka
 • Akkuna Venäjälle -verkosto kouluttaa työelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattilaisia.
  Oppimisympäristöt
 • Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille.
  Kestävä kehitys
 • Hankkeessa etsittiin yhdessä yrityksen asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon kanssa liiketoimintaa tukevia ja kestäviä digiratkaisuja.
  Digitalisaatio
 • Hankkeessa tuotetaan opintokokonaisuuksia sähköautojen, hybridiautojen ja vetyautojen sekä niissä olevien kuljettajaa avustavien järjestelmien korjaamiseen ja huoltoon.
  Kestävä kehitys
 • Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista.
  Oppimisympäristöt
 • Hankkeessa tuotettiin kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osiin.
  Digitalisaatio
 • CLEMET

  Hanke
  Hankkeella vastataan uuden teknologian ajoneuvoalan tuottamiin muutostarpeisiin. Hankkeessa määritellään tulevat oppimisprofiilien haasteet sekä työelämässä toimivien ammattilaisten osaamisprofiilin tarvitsema muutostarve.
  Oppimisympäristöt
 • Hankkeessa vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen, maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen suhteen sekä tuetaan peruskoulun jälkeistä koulutukseen siirtymistä.
  Monikulttuurisuus