Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut on elämänhallinnan edistäjä, joka uskaltaa laittaa oman persoonansa peliin. Työ kysyy heittäytymistä ja rohkeutta kohdata työssä vaikeitakin kysymyksiä. Työssä korostuvat ammattimaisuus, asiakkaan arvostaminen ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Sinulla on taito luoda ympärillesi luottamuksen ilmapiiri!

Koulutuspäivät rakentuvat keskusteluista, pohdinnoista, yhdessä oppimisesta sekä luennoista. Opiskelua syventävät oppimistehtävät, tutustumiskäynnit ja vierailut, ryhmätyöt sekä itsenäiset työtehtävät.

Opinnot Omniassa syventävät osaamistasi ja taitoa soveltaa erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön lähestymistapoja ja menetelmiä työssäsi.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena sinulta kysytään vankan tietotaidon lisäksi kykyä kuunnella, jakaa tietoa ja nähdä kokonaisuuksia. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla, avoimuudella ja myönteisellä asenteella on tärkeä merkitys, koska työtä tehdään eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa sekä moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikat ovat esimerkiksi kuntien, yksityisten yritysten tai järjestöjen tarjoamissa palveluissa, sairaaloissa, vankiloissa, päihde-, mielenterveys-, nuoriso- ja lastensuojelutyössä sekä vapaaehtoistoiminnassa.

Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Kenelle?

Koulutukseen hakijalta katsotaan eduksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus alalta.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku ja hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku(at)omnia.fi.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan pyynnöstä myös kirjeitse.

Hakijan soveltuvuus alalle
Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa,
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä,
  • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille,
  • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy Opetushallituksen määräyksestä.

Koulutusaika

Päiväopetusta 2-3 päivää kuukaudessa.

Toimipiste

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 ja/tai Kirkkokatu 16
Leppävaara, Upseerinkatu 1-3

Toteutus

Tutkinto toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Ammattitaito osoitetaan päihdetyön työtehtävissä. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan yksilöllinen henkilökohtaistamissuunnitelma tutkinnon suorittamisen ajalle. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Päihdetyön ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Päihdetyön ammattilaisena toimiminen
  • Päihdetyön asiakastyössä toimiminen

sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • Ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen
  • Kuntouttavassa päihdetyössä toimiminen
  • Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen
  • Yrittäjänä toimiminen päihdetyössä

Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Hinta

Tutkinnon hinta 450 euroa, lisäksi Opetushallituksen tutkintomaksu 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Pia Miettinen, 040 126 4960 / pia.miettinen(at)omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Opiskelun keskeytyksestä, erosta tai aloituksen siirtämisestä on ilmoitettava lomakkeella, joka löytyy Omnian nettisivuilta, opiskelijan ohjeista ja lomakkeista.

Muutokset mahdollisia.