Hyppää pääsisältöön

Kielitaidon arviointi

Kielitaitosi arvioidaan, jos äidinkielesi ei ole suomi. Omnia haluaa näin varmistaa, että kielitaitosi on riittävä koulutukseen. Voit joko toimittaa meille todistuksen kielitaidostasi tai osallistua kielitestiin. Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

Kielitestistä vapauttavat todistukset

Koulutuksen kielitaitosuositus B1.1

Sinun ei tarvitse osallistua kielitestiin, jos sinulla on:

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus*. 
 • YKI-todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Osaamiskeskuksen tai Valman todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa B1.1.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon, lukion, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

* Jos opiskelet aikuisten perusopetuksessa ja olet saamassa päättötodistuksen ennen opintojen alkua, niin lähetä tästä opinto-ohjaajan lausunto sekä opintorekisteriote

Todistukset eivät vanhene.

Koulutuksen kielitaitosuositus A2.2

Sinun ei tarvitse osallistua kielitestiin, jos sinulla on:

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus*.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Osaamiskeskuksen tai Valman todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa A2.2.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon, lukion, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

 * Jos opiskelet aikuisten perusopetuksessa ja olet saamassa päättötodistuksen ennen opintojen alkua, niin lähetä tästä opinto-ohjaajan lausunto sekä opintorekisteriote

Todistukset eivät vanhene.

Muut todistukset

Sinun ei tarvitse osallistua kielitestiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • perusopetuksessa suoritettu toinen kotimainen kieli on suomi. Tämä koskee ruotsin kielellä perusopetuksen suorittaneita.
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Todistukset eivät vanhene.

Todistusten toimittaminen

Toimita todistuksen kopio johonkin seuraavista: 

Vahvistamme sinulle sähköpostilla, saatko todistusten perusteella vapautuksen kielitestistä.

Suomen kielen testi

Kutsumme sinut suomen kielen testiin, jos emme todistuksen perusteella voi varmistua kielitaidostasi. Saat kutsun sähköpostilla.  

Testiin kuuluu aluksi tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen tehtäviä. Jos suoritat tämän kirjallisen osuuden hyväksytysti, niin tarvittaessa sinut kutsutaan vielä suullisen kielitaidon arviointiin. Siinä keskustelet hetken aikaa opettajan kanssa.

Hakemuksesi joudutaan hylkäämään, jos

 • et toimita meille edellä mainittua todistusta tai
 • et osallistu kielitestiin tai
 • suomen kielen taitosi ei testin perusteella ole vielä riittävä koulutukseen

Lisätietoja: haku@omnia.fi

Takaisin ylös