Innovatiiviset oppimisratkaisut

Pedagogisia askeleita ja harppauksia.

Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat ja uudistavat pedagogista työtämme. Keskeisimpiä teemoja kehitystyössä ovat digiosaaminen, yrittäjyysosaaminen ja kansainvälinen toiminta.

Digiosaaminen painottuu innovatiivisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakentamisessa: tavoitteemme on olla digioppimisen kansallinen edelläkävijä. Tarjoilemme kaikille oppijoillemme digitaalista osaamista, jota he tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitsevat.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa henkilökunnan ja oppijoiden vahvaa digiosaamista, opintokokonaisuuksia verkossa, osittain tai kokonaan verkossa suoritettavia tutkintoja ja vaikkapa opiskelijan elinikäisen oppimisen polun kokoamista e-portfolioihin.

Digiosaamisen askeleita ja harppauksia otetaan pienten ja isompien pilottien myötä. Kehitämme oppimisympäristöjämme ja digitaalista oppimista yhteistyössä ja verkostoissa: haastamme yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset hyvään yhteistyöhön ja yhdessä oppimiseen!

Tutustu Omnian pedagogisiin innovaatioihin

Sivustollamme oppiva.omnia.fi jaamme hyviä käytäntöjä ja onnistuneita kokeiluja. Sivusto on opettajien, kouluttajien ja kehittäjien yhteinen foorumi.