Hyppää pääsisältöön
Hei ammatillinen opiskelija! Katso tärkeät tiedot opintojesi aloittamiseksi

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan perusteet jatkuvassa haussa

Hakemuksesi käsitellään valintaperusteiden mukaisesti.

Hakemusten pisteytys ammatillisissa perustutkinnoissa

Pisteesi lasketaan valintaperusteiden mukaisesti. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten pohjalta seuraavien kriteerien ja painotusten perusteella:

 1. Hakijan pohjakoulutus:
  Hakijat, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa suoritettuna, ovat valinnassa etusijalla.
 2. Hakijan lähtökohdat: 
  Hakijalla on esim. aikaisempaa työhistoriaa, harrastuneisuutta, aikaisempia opintoja ja/tai perehtyneisyyttä tutkinnon sisältöön, jotka antavat hyvät lähtökohdat haettavan tutkinnon suorittamiseen.  Kattavista perusteluista saa parhaat pisteet.
 3. Hakijan urasuunnitelma:
  Hakijalla on tavoitteita ja suunnitelmia, miten hän hyödyntää tutkintoa ja siitä saatavaa osaamista esim. työllistymiseen, uralla etenemiseen, jatko-opintoihin tai yrittäjyyteen. Kattavista perusteluista saa parhaat pisteet.
 4. Hakijan koulutustarve: 
  Hakijalla on esim. kesken jäänyt tutkinto, terveydelliset syyt, työttömyys, työttömyysuhka, työllistymisen edellytyksenä ko. tutkinto, ammatillisen kehittämisen tarve tai huippu-urheilijastatus. Kattavista perusteluista saa parhaat pisteet.

Sinut voidaan valita harkinnan perusteella opiskelijaksi ilman pisteytystä esimerkiksi silloin, jos haluat suorittaa kesken jääneen tutkinnon loppuun, jos sinulla on oppisopimustyöpaikka tai jos olet huippu-urheilija.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen valintaperusteet

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen ja mahdollisen ohjauskeskustelun perusteella. Voit tulla valituksi opiskelijaksi, jos sinulla on haettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksissa edellytettävä soveltuva työpaikka, soveltuvia työtehtäviä tai työkokemusta. Sinulla tulee siis olla aiempaa soveltuvaa koulutusta tai osaamista tutkinnon alalta.

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänen kielitaitonsa riittävyys opintoihin varmistetaan. Nämä hakijat kutsutaan kielikokeeseen. Siitä voi kuitenkin saada vapautuksen esittämällä hyväksyttävän todistuksen kielitaidostaan. Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Hakijan terveys ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan tutkinnoissa varmistetaan, että hakija täyttää SORA-säädösten mukaiset edellytykset. Lue lisää SORA-lainsäädännöstä.
 

Opiskelupaikan ehdollisuus

Jos sinulle myönnetään opiskelupaikka, niin se on ehdollinen siihen saakka, kunnes henkilöllisyytesi ja hakemuksessa antamasi tiedot on tarkistettu. Nämä tarkistetaan viimeistään henkilökohtaistamiskeskustelun yhteydessä opintojen alussa.
 

Takaisin ylös
Tagit:
Ammattitaito