Hyppää pääsisältöön

Eväät erinomaiseen etäopetukseen (EVERET)

Hanke
Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen kuvaus

Eväät erinomaiseen etäopetukseen (EVERET) 2021–2022 -hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien tasa-arvoisia edellytyksiä toimia alati muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Henkilöstökoulutuksen avulla parannetaan opettajien osaamista hyvän verkko-opetusympäristön rakentamisessa ja syvennetään laitetuntemusta ja teknistä osaamista, jolloin rohkeus lähteä toteuttamaan opetusta verkossa lisääntyy. Hanke tukee myös verkko-opetuksen yhteisöllistä kehittämistä ja mahdollistaa osaamisen jakamisen eri koulutusmuotojen välillä.

Koulutushanke sisältää viisi koulutusteemaa, jotka muodostavat yhteensä 11 opiskelijatyöpäivää (OTP). Koulutushankkeen teemoja ovat verkko-opetuksen tuottamisen tekniikka, oppimisen aktivointi ja tuen muodot, saavutettavuus ja tekijänoikeudet, opetusvideon tuotanto ja osaamisperusteisuuden toteutuminen kansalaisopistossa.

Koulutusteemoista on mahdollista valita myös pienempiä osasuorituksia. Koulutukset tallennetaan ja ne on mahdollista suorittaa myös itseopiskeluna. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta.

Kohderyhmä

Vapaa sivistystyö, perusopetus, taiteen perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

Hankkeen kesto

1.5.2021–31.12.2022

Projektivastaava Omniassa

Jaro Uosukainen

Yhteistyökumppanit

Esbo Arbis, Kirkkonummen kansalaisopisto, Kauniaisten kansalaisopisto

Rahoittaja

Opetushallitus Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Takaisin ylös