Hyppää pääsisältöön

Omnian Osaamiskeskuksen palvelut työnantajille

Palvelu
Tarvitsetko työvoimaa? OSKEn yrityskoordinaattorit auttavat sopivan työvoiman rekrytoinnissa. Tarjoamme tarvittaessa tukea myös työsuhteen alkuvaiheeseen ja autamme työllistämisen tukien kanssa. Palvelumme ovat yrityksille maksuttomia.

Monipuolista tukea rekrytointiin

OSKEn palveluihin kuuluu rekrytoinnin apu, työpaikoille jalkautuva kielituki sekä työllistämisen taloudellisen tuen neuvonta.

OSKEn yrityskoordinaattorit auttavat rekrytoinnissa etsimällä OSKEn asiakkaista yrityksesi tarpeeseen sopivia tekijöitä. Yrityskoordinaattorit järjestävät työhaastattelut ja ovat mukana esittelemässä työnhakijan ja työnantajan toisilleen. Tarvittaessa voidaan myös järjestää räätälöityjä rekrytointitapahtumia.

Työllistämisen tavat ja tuet

Kielituettu työllistäminen

OSKEn kautta työllistyvän on mahdollista saada jalkautuvaa suomen kielen tukea ja -valmennusta. Jalkautuvan S2-toiminnan tavoitteena on tukea työntekijän integroitumista osaksi työyhteisöä. S2-opettaja auttaa esimerkiksi työpaikan sanaston ja ammattikielen haltuun ottamisessa.

Mitä on jalkautuva S2-toiminta?

Suomi toisena kielenä -opettajat (S2-opettajat) jalkautuvat työpaikoille ja auttavat uutta työntekijää pärjäämään työpaikan suomenkielisessä toimintaympäristössä. Samalla he varmistavat, että työyhteisö osaa toimia kielitietoisesti, ja että uudella työntekijällä on pääsy työyhteisön tasavertaiseksi jäseneksi. Kielituki eli henkilökohtainen ohjaus ja työyhteisön kielitietoisuuden vahvistaminen edistää vieraskielisen työntekijän kielitaidon kehittymistä ja suomen kielellä työskentelemistä. Samalla työyhteisön valmius vastaanottaa vieraskielisiä työntekijöitä ja harjoittelijoita paranee.

Lue lisää jalkautuvasta S2-toiminnasta:
Jalkautuvat S2-opettajat rohkaisevat käyttämään kieltä työyhteisössä

Polku työhön

Polku työhön on työllistämisen tapa, jossa työnantajalla on mahdollisuus vaikuttaa potentiaalisen työntekijän koulutuksen sisältöön omaan työympäristöön sopivaksi. Työnantaja pääsee tutustumaan työnhakijaan työharjoittelujakson aikana. Työharjoittelu on palkatonta.

Polku työhön alkaa orientaatiojaksolla. Sen aikana työnhakija tutustuu yhdessä OSKEn suomi toisena kielenä -opettajan (S2-opettaja) kanssa työnantajan antamiin materiaaleihin, kuten perehdytysmateriaaliin. Orientaatiojakson aikana käydään lisäksi läpi työelämäviestintää ja vuorovaikutustaitoja. Orientaatiojakson jälkeen työnhakija siirtyy työharjoitteluun ja tutustuu ohjatusti alan tehtäviin ja yrityksen toimintaympäristöön. Työnantaja pääsee kouluttamaan työnhakijan osaksi omaa henkilökuntaansa. Tavoitteena on, että työharjoittelujakson jälkeen henkilö työllistyy yritykseen.

Työharjoitteluun kuuluu jalkautuva suomen kielen tuki. Työharjoittelun ajan työnantajan ja työnhakija tukena ovat myös OSKEn yrityskoordinaattorit.

Oppisopimus

Oppisopimuksessa työnantaja solmii määräaikaisen työsopimuksen työntekijän kanssa. Työntekijä suorittaa työssä oppien ammatillista tutkintoa. Oppisopimuksen ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus on hyvä tapa sitouttaa työntekijä yritykseen ja lisätä yrityksen osaamista.

Tutustu tarkemmin oppisopimukseen.

Työkokeilu

Työkokeilussa työnhakija pääsee tutustumaan uuteen ammattiin ja työpaikkaan käytännön työssä. Samalla työnantaja pääsee tutustumaan työnhakijaan mahdollista palkkausta varten. Samalla yritykseen saadaan apukäsiä.

Työkokeilu voi kestää enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä kerry työnantajalle kustannuksia. Mikäli henkilö työllistyy yritykseen, on palkkaukseen mahdollista hakea palkkatukea.

Työllistämisen taloudellinen tuki

Työllistämiseen on mahdollista saada monenlaista taloudellista tukea. Tukien eri muotoihin voit tutustua sivulla Työnantajan tuki- ja rahoitusvaihtoehdot työntekijän palkkaukseen.

Takaisin ylös
Tagit:
Monikulttuurisuus
Ohjaus
Työllisyys