Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Espanja, lukio-opinnot

Espoon aikuislukio
Lukio-opinto
Haluatko lähteä lomalle, opiskelijavaihtoon, töihin tai eläkepäiville Espanjaan tai Latinalaiseen Amerikkaan ja tulla siellä toimeen espanjan kielellä? Tule Espoon aikuislukioon oppimaan espanjaa!

Opintojen kuvaus

Opit mielenkiintoisen kielen ja tutustut kiinnostavaan kulttuurin. Espanja on maailman toiseksi puhutuin kieli. Nuori opiskelija – tai seniori: espanjankielinen maailma odottaa sinua!

Lähiopetus

Lähiopetuksessa osallistut opettajan ohjaamille tunneille muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelet lukion ainetta lukujärjestyksen mukaan opetustiloissa Espoon Tapiolassa.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen opintotarjotin pdf, 221.97 KB

Opintojaksoja järjestetään päivisin ja iltaisin. 

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Minna Mecklin, minna.mecklin@omnia.fi

Opintojaksokuvaukset lähiopetuksessa

A-oppimäärä

EAA01

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op. Opintojakson aikana kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, asetetaan tavoitteita espanjan opiskelulle ja etsitään keinoja oman osaamisen kehittämiseksi.  

EAA02

Espanjan globaalina kielenä, 3 op. Opintojakson aikana käsitellään maailman kielellistä monimuotoisuutta, espanjan kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

EAA03

Espanjan kieli kulttuurin ja luovan ilmaisun välineenä, 2 op. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, espanjankieliset mediat sekä luova toiminta, joiden kautta lisätään opiskelijan kulttuurista ymmärrystä. Tavoitteena on mm. se, että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä.   

EAA04

Espanjan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op: Opintojakson aikana kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta espanjan kielellä. 

B-oppimäärä

EAB301

Espanjan perustason alkeet 1, 2 op. Opintojaksolla tutustutaan espanjan kielen levinneisyyteen ja merkitykseen kulttuurikielenä. Opiskelija oppii hahmottamaan kielen rakenteita ja sanastoa aiemmin opiskelemiensa kielten valossa. Tavoitteena on vahvistaa kielenoppimistaitoja ja rohkaista käyttämään alkeiskielitaitoa kulttuurin vaatimalla tavalla arjen tilanteissa.  

EAB302

Espanjan perustason alkeet 2, 2 op. Opintojaksolla laajennetaan monipuolisten arjen vuorovaikutustilanteiden hallintaa. Lisäksi opitaan kertomaan omasta lähipiiristä ja omasta arjesta. Opintojaksolla opetellaan toimimaan sosiaalisissa tilanteissa tapakulttuurin vaatimalla tavalla.  

EAB303

Espanjan perustason alkeet 3, 2 op. Opintojaksolla laajennetaan taitoa toimia erilaisissa asiointitilanteissa. Sanaston ja sosiaalisten tilanteiden hallintaa laajennetaan ja opiskelija osaa kertoa koulusta, harrastuksista ja vapaa-ajan vietostaan.  

EAB304

Espanjan perustaso 1, 2 op. Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja Suomen kulttuurin piirteistä. Samalla tarkastellaan Suomen ja kohdekielen alueiden kulttuurieroja. Opiskelija tutustuu kohdekielen maantieteelliseen esiintymiseen ja kielen variantteihin.  

EAB305

Espanjan perustaso 2, 2 op. Opintojaksolla keskitytään hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ja opitaan terveyteen liittyvää sanastoa sekä kertomaan terveyteen liittyvistä asioista.  

EAB306

Espanjan perustaso 3, 2 op. Opintojaksolla tutustutaan laajasti kohdekielen kulttuuriaiheisiin ajankohtaisen monikanavaisen materiaalin avulla. Opiskelijaa kannustetaan etsimään kohdekielen kulttuurista oman mielenkiinnon mukaisia aiheita, jotka antavat mahdollisuuden luovuudelle.  

EAB307

Espanjan perustaso 4, 2 op. Opiskelija tutustuu opintojaksolla kohdekielen koulutusjärjestelmään ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Hän tutustuu työelämään liittyviin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin kohdekielen alueella.  

EAB308

Espanjan perustaso 5, 2 op. Opintojaksolla tutustutaan kohdekielen medioihin monipuolisesti ja monikanavaisesti. Ajankohtaisia aihepiirejä käsitellään monipuolisesti ja erilaisia viestintävälineitä hyödyntäen. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia joukkotiedostusvälineitä myös lähdekritiikin valossa.  

EAB309

Espanjan perustason jatko 1, 2 op. Opintojaksolla opiskelija vahvistaa perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Opintojakson aikana luodaan kokonaisnäkemys kerrytetystä kielitaidosta ja vahvistetaan taitoja, joiden avulla opiskelija voi jatkaa opintoja.

Verkko-opetus

Verkko-opintojaksoilla opiskelet etänä verkon välityksellä, ainoastaan koe suoritetaan opetustiloissa Tapiolassa. Verkko-opintojaksot voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen verkko-opintojen opintotarjotin pdf, 26.57 KB

Koe

Koe järjestetään osoitteessa Itätuulenpiha 1, Tapiola.

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Minna Mecklin, minna.mecklin@omnia.fi

Opintojaksokuvaukset verkko-opetuksessa

A-oppimäärä

EAA05

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op: Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Jaksolla myös harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. 

EAA06

Espanjan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op: Käsitellään kielitaitoa työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Pohditaan tulevaisuuden suunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa ja työelämässä. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. 

B-oppimäärä

EAB11

Espanjalainen keittiö 2 op. Opintojaksolla tutustutaan espanjankieliseen ruokasanastoon ja ruokakulttuuriin sekä kerrataan keskeisiä espanjan kielen kielioppiasioita. Kurssi toteutetaan verkkokurssina.

Takaisin ylös
Tagit:
Kielet