Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Englanti, lukio-opinnot

Espoon aikuislukio
Lukio-opinto
Haluatko opiskella englannin kielen A-oppimäärän ja kehittyä monipuoliseksi englannin kielen käyttäjäksi? Tule Espoon aikuislukioon oppimaan!

Opintojen kuvaus

Opit ymmärtämään kielen maailmanlaajuisen merkityksen ja arvioimaan omaa osaamistasi ja kehitystäsi. Totut myös lukemaan vaativiakin tekstejä ja opit ilmaisemaan itseäsi niin suullisesti kuin kirjallisesti. Valmistamme sinut myös räätälöityjen opintojaksojen avulla ylioppilaskirjoituksiin ja varmistamme, että kokeesi sujuu hyvin.

Lähiopetus

Lähiopetuksessa osallistut opettajan ohjaamille tunneille muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelet lukion ainetta lukujärjestyksen mukaan opetustiloissa Espoon Tapiolassa.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen opintotarjotin pdf, 221.97 KB

Opintojaksoja järjestetään päivisin ja iltaisin. 

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Terhi Rantanen, terhi.rantanen@omnia.fi

Pakolliset opintojaksot

ENA01

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op. Opintojakson aikana kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman osaamisen kehittämiseksi. 

ENA02

Englanti globaalina kielenä, 3 op. Opintojakson aikana käsitellään maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opitaan tunnistamaan kielen rekistereitä puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. 

ENA03

Englannin kieli kulttuurin ja luovan ilmaisun välineenä, 2 op. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta, joiden kautta lisätään opiskelijan kulttuurista ymmärrystä. Tavoitteena on mm. se, että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä. 

ENA04

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op. Opintojakson aikana kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Keskeisinä sisältöinä opintojaksossa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa. 

ENA05

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op. Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Jaksolla myös harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja ja tutustutaan tieteellisen tekstin piirteisiin. Harjaannutaan keskustelemaan ja kirjoittamaan vaativammista aiheista. 

ENA06

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op. Käsitellään kielitaitoa työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Pohditaan tulevaisuuden suunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

Valinnaiset opintojaksot

ENA00

Startti lukion englantiin, 1 op. Opintojakson tavoite on valmistaa opiskelija siirtymään perusopetuksesta lukion englannin opintoihin. Opintojaksolla pyritään ohjaamaan opiskelija suuntaamaan toimintansa oman opiskelunsa kannalta mielekkäällä tavalla. Kerrataan keskeisimpiä kielen rakenteita ja sanastoa. 

ENA07

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op. Opintojaksolla jatketaan pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opintojakso valmentaa yo-kirjoituksiin erityisen aihepiirinsä ja sanastonsa kautta. Ympäristösanastoa käsitellään seikkaperäisesti vain tällä opintojaksolla. 

ENA08

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op. Tavoitteena on että opiskelija rohkaistuu käyttämään omaa kielitaitoaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutusosaamista ryhmä- ja parityöskentelyn avulla ja kehitetään rohkeutta ja taitoa ilmaista itseään monipuolisesti monenlaisista aiheista ja monissa eri yhteyksissä. Opiskelijoita rohkaistaan aktiivisesti käyttämään suullista kielitaitoaan. 

ENA09

Englannin abiopintojakso, 2 op. Opintojaksolla käsitellään pakollisten ja syventävien opintojaksojen aiheita vaativalla tasolla. Opintojakso valmentaa opiskelijoita englannin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on selkeä käsitys englannin ylioppilaskokeen tehtävätyypeistä ja niiden arvosteluperusteista sekä omasta taitotasostaan suhteessa kokeen vaatimustasoon. 

ENA10

Englannin kieliopin preppaus, 2 op. Opintojaksolla kerrataan lukion englannin kielioppia. Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti opintojaan päättäville opiskelijoille ja abeille, mutta sopii kaikille, jotka haluavat keskittyä kieliopin kohentamiseen. Opintojaksolle osallistumisen vähimmäisvaatimuksena on hyväksytysti (5-10) suoritetut ensimmäisen lukuvuoden opintojaksot ENA01-ENA03. 

ENA11

AbiPro englanti, 2 op. AbiPro on intensiivinen, ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso, joka syventää valtakunnallisilla opintojaksoilla opittuja taitoja. Osallistujien oletetaan osaavan hyvin lukion oppimäärän sisällöt. Tavoitteena on, että opiskelija saa tarvittavat valmiudet saavuttaa ylioppilaskirjoituksissa korkeita arvosanoja. 

Verkko-opetus

Verkko-opintojaksoilla opiskelet etänä verkon välityksellä, ainoastaan koe suoritetaan opetustiloissa Tapiolassa. Verkko-opintojaksot voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen verkko-opintojen opintotarjotin pdf, 26.57 KB

Koe

Koe järjestetään osoitteessa Itätuulenpiha 1, Tapiola.

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Terhi Rantanen, terhi.rantanen@omnia.fi

Pakolliset opintojaksot

ENA01

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op. Opintojakson aikana kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman osaamisen kehittämiseksi. 

ENA02

Englanti globaalina kielenä, 3 op. Opintojakson aikana käsitellään maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opitaan tunnistamaan kielen rekistereitä puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. 

ENA03

Englannin kieli kulttuurin ja luovan ilmaisun välineenä, 2 op. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta, joiden kautta lisätään opiskelijan kulttuurista ymmärrystä. Tavoitteena on mm. se, että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä. 

ENA04

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op. Opintojakson aikana kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Keskeisinä sisältöinä opintojaksossa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa. 

ENA05

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op. Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Jaksolla myös harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja ja tutustutaan tieteellisen tekstin piirteisiin. Harjaannutaan keskustelemaan ja kirjoittamaan vaativammista aiheista. 

ENA06

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op. Käsitellään kielitaitoa työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Pohditaan tulevaisuuden suunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

Valinnaiset opintojaksot

ENA00

Startti lukion englantiin, 1 op. Opintojakson tavoite on valmistaa opiskelija siirtymään perusopetuksesta lukion englannin opintoihin. Opintojaksolla pyritään ohjaamaan opiskelija suuntaamaan toimintansa oman opiskelunsa kannalta mielekkäällä tavalla. Kerrataan keskeisimpiä kielen rakenteita ja sanastoa. 

ENA07

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op. Opintojaksolla jatketaan pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opintojakso valmentaa yo-kirjoituksiin erityisen aihepiirinsä ja sanastonsa kautta. Ympäristösanastoa käsitellään seikkaperäisesti vain tällä opintojaksolla. 

ENA08

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op. Tavoitteena on että opiskelija rohkaistuu käyttämään omaa kielitaitoaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutusosaamista ryhmä- ja parityöskentelyn avulla ja kehitetään rohkeutta ja taitoa ilmaista itseään monipuolisesti monenlaisista aiheista ja monissa eri yhteyksissä. Opiskelijoita rohkaistaan aktiivisesti käyttämään suullista kielitaitoaan. 

ENA09

Englannin abiopintojakso, 2 op. Opintojaksolla käsitellään pakollisten ja syventävien opintojaksojen aiheita vaativalla tasolla. Opintojakso valmentaa opiskelijoita englannin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on selkeä käsitys englannin ylioppilaskokeen tehtävätyypeistä ja niiden arvosteluperusteista sekä omasta taitotasostaan suhteessa kokeen vaatimustasoon. 

ENA10

Englannin kieliopin preppaus, 2 op. Opintojaksolla kerrataan lukion englannin kielioppia. Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti opintojaan päättäville opiskelijoille ja abeille, mutta sopii kaikille, jotka haluavat keskittyä kieliopin kohentamiseen. Opintojaksolle osallistumisen vähimmäisvaatimuksena on hyväksytysti (5-10) suoritetut ensimmäisen lukuvuoden opintojaksot ENA01-ENA03. 

ENA11

AbiPro englanti, 2 op. AbiPro on intensiivinen, ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso, joka syventää valtakunnallisilla opintojaksoilla opittuja taitoja. Osallistujien oletetaan osaavan hyvin lukion oppimäärän sisällöt. Tavoitteena on, että opiskelija saa tarvittavat valmiudet saavuttaa ylioppilaskirjoituksissa korkeita arvosanoja. 

Takaisin ylös
Tagit:
Kulttuuri ja yhteiskunta