Liike-elämä ja johtaminen

Johtamisen / Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto järjestöjen toiminnanjohtajille ja esimiehille

“Suosittelen JET:iä lämpimästi kaikille, jotka haluavat uutta haastetta ja innostusta johtamistyöhönsä. Johtamisosaamisen lisäksi sain arvokkaan mahdollisuuden pysähtyä itseni ja oman työni kehittämisen ääreen. Kouluttajat olivat mainioita. Koulutuksen parasta antia olivat näyttötutkintoon kuuluvat arviointikeskustelut: niistä oli työni kehittämisessä tosi paljon hyötyä!”
– Omniasta valmistunut Lari Karreinen

Oletko valmis astumaan kohti uutta? Omnian suosittu valmennusohjelma tarjoaa järjestöjen esimiehille ja johtotehtävissä toimiville mahdollisuuden hioa osaamista ja menestyä johtajana.

Kuukausittaiset valmennuspäivät rakentuvat asiantuntijoiden alustuksista, toiminnallisesta tekemisestä, sekä keskusteluista. Saat koulutuksesta työkaluja valmentavaan johtajuuteen, ratkaisukeskeisiin menetelmiin, talouden ohjaukseen, prosessi- ja projektijohtamiseen, sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Omaan johtamiseen liittyvä kehityshanke vie sinua työssäsi harppauksen eteenpäin.

Koulutuksessa verkostoidut, tutustut erilaisiin työympäristöihin ja opit toisilta. Omnian käyttämät kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia!

Valmennusohjelma on suunnattu järjestöjen toiminnanjohtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työ on johtamista, esimiestyötä, sekä organisaation toimintojen ja henkilöstön kehittämistä.

Omnia toteuttaa myös räätälöityjä valmennusohjelmia järjestöille, yrityksille ja muille organisaatioille. Tutustu mahdollisuuksiin ja kysy lisää! 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot kehittävät ja syventävät johtotehtävissä toimivan ammattitaitoa. Arvostettu tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä hankittua osaamista, ja se avaa usein työelämässä uusia mahdollisuuksia.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Keskijohdon tehtävissä toimivat, yksityisen tai julkisen sektorin yksikönjohtajat, osastonhoitajat, ylihoitajat sekä muut päälliköt ja asiantuntijat. Osallistujien työn keskeinen osa on johtamista, esimiestyötä sekä organisaation, henkilöstön tai toimintojen kehittämistä.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Koulutusaika

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Toimipiste

Omnia Koulutus, Espoon keskus, Kirkkokatu 16 A

Toteutus

Valmennuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Lähipäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Valmennuspäivät tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman johtajuuden analysointiin ja toiminnan kehittämiseksi. Opiskelu suoritetaan työn ohessa.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos osaamista on riittävästi.

Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuksena.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, ovat:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan johtamistehtävissä omassa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinto sisältää valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvän kehittämisprojektin suunnittelun ja toteutuksen sekä omien johtamistaitojen arviointia ja henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laadinnan, keskusteluja, ryhmäharjoituksia, vertaisoppimista ja asiantuntija-alustuksia.

Hinta

750 euroa + tutkintomaksu 58 euroa. (Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.)

Voit kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta. Tällöin opiskelija maksaa vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Liisa Lahtinen, ryhmänvastaava, p. 040 126 4844, liisa.lahtinen(at)omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen toiminnanjohtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeinen osa on johtamista, esimiestyötä ja organisaation toimintojen sekä henkilöstön kehittämistä.

Haku koulutukseen
31.10.2016 - 4.5.2017

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Sinuun otetaan yhteyttä hakemuksen saavuttua.

Hakijoiden kanssa käydään keskustelu ennen opiskelijavalintoja.

Koulutusaika
11.5.2017 - 30.11.2018

Valmennuspäiviä on noin kerran kuukaudessa henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti, arkisin klo 8-16.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo riittävästi osaamista.

Toimipiste

Omnia Koulutus, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Valmennuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman johtajuuden analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa.

Valmennuspäivien teemat on suunniteltu järjestöjen tarpeista lähtien ja ne koostuvat mm. strategisesta suunnittelusta, toiminnan kehittämisestä ja arvioinnista, valmentavasta johtamisesta, vapaaehtoisten johtamisesta sekä projektijohtamisesta. Ohjelma mahdollistaa myös valintoja.

Lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan ja omien johtamistaitojen kehittäminen. Osallistuja arvioi omaa johtajuuttaan ja laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman 360-johtamispalautekyselyn pohjalta sekä kehittää oman vastuualueensa toimintaa tekemällä kehittämisprojektin.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opetuskieli on suomi. Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan johtamistehtävissä omassa käytännön työssä ja toiminnassa. Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen
Hinta

Opiskelijamaksu on 750 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.  Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Voit kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta. Tällöin opiskelija maksaa vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava/kouluttaja Liisa Lahtinen, p. 040 126 4844, liisa.lahtinen(at)omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

 

Muutokset mahdollisia.

 

 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä tai julkisella sektorilla toimiville johtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka johtavat ja kehittävät oman vastuualueensa tai yrityksensä toimintaa.

Haku koulutukseen
7.11.2016 - 28.8.2017

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Opiskelijavalinta

Sinuun otetaan yhteyttä hakemuksen saavuttua.

Käytämme viestinnässä sähköpostia, joten muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi.

Koulutusaika
3.10.2017 - 31.5.2019

Tavoite: Ymmärtää, että johtamisen kehittymisen lähtökohtana on oman roolin, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen ja systemaattinen oman johtajuuden kehittäminen.

Sisältö: Oman toiminnan ja osaamisen arviointi, 360-itsearviointi ja palautteiden kerääminen työyhteisöltä. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä oman johtajuuden kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Luottamuksen rakentaminen ja johdonmukainen toiminta vaativissa johtamistilanteissa. Ajankäytön hallinta ja omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Tehtävä: Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma.

Arviointi: Tehtävästä annetaan suoritusmerkintä.

Toimipiste

Omnia Koulutus, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Valmennusohjelma kehittää ihmisten ja toiminnan johtamisen osaamista. Se antaa lisävalmiuksia oman vastuualueen nykytilan arviointiin, strategian toteutukseen, esimiestyön ja omien johtamistaitojen kehittämiseen sekä tuo selkeyttä päätöksentekoon muuttuvissa tilanteissa.

Valmennuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti, oman työn ohessa. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita.

Lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan ja omien johtamistaitojen kehittäminen. Osallistuja arvioi omaa johtajuuttaan ja laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman 360-johtamispalautekyselyn pohjalta sekä kehittää oman vastuualueensa toimintaa tekemällä kehittämisprojektin.

Valmennuspäivien teemoja ovat mm:

 • Strateginen johtaminen
 • Palvelutuotannon ja prosessien kehittäminen
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Projektijohtaminen

Opetuskieli on suomi.

Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen/kaikille yhteisen tutkinnon osan sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Yrityksen strategian kehittäminen
 • Oman johtamisosaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi:

 • Verkostojen johtaminen
 • Työyhteisön johtaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Prosessien kehittäminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen
 • Talouden kehittäminen

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan johtamistehtävissä omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan.

Hinta

Opiskelijamaksu on 750 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Voit kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta. Tällöin opiskelija maksaa vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Ryhmävastaava Sirpa Karvonen puh. 040 216 74 34 sirpa.karvonen (at) omnia.fi

 

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.