Hyppää pääsisältöön

Kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle hakeminen

Monelle opiskelijalle kansainvälinen työelämässä oppimisjakso on yksi opintojen hienoimmista kokemuksista. Omnian opiskelijoilla on mahdollisuus työelämässä oppimiseen muun muassa Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Baltian maissa, Ruotsissa, Japanissa ja Kiinassa.

Hakeminen kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle

Hakuaika

Kansainväliselle (KV) työelämässä oppimisjaksoille on vuosittain kaksi hakuaikaa: kevään jaksoille haku päättyy yleensä lokakuun lopulla ja syksyn jaksoille haetaan useimmiten maaliskuun loppuun mennessä. Hakuajan tarkka loppupäivämäärä ilmoitetaan hyvissä ajoin tällä sivulla.

Syksyn 2023 kv-työelämässä oppimisjaksojen haku on avoinna Wilmassa 15.1.–31.3.2023. Jos hakemusta tehdessäsi huomaat virheitä tai kohtaat ongelmia, olethan yhteydessä Wilma-tiimiin ja kv-palveluihin (wilmahelp@omnia.fi ja mika.heino@omnia.fi).

Hakuprosessi

Tee/Palauta hakuajan päättymiseen mennessä seuraavat hakuasiakirjat Wilmassa:

 1. Täytä Hakemus kv-työelämässä oppimiseen
  • Löydät lomakkeen Wilman Hakemukset-osiosta. Merkitse hakemukseen haluamasi ulkomaan jakson ajankohta ja kohdemaatoiveesi. Liitä hakemukseen mukaan pdf-muotoon tallentamasi vapaamuotoinen hakemuskirje ja CV. Näitä asiakirjoja päivität vielä ennen varsinaista ulkomaan jaksoa.
  • Mikäli olet täysi-ikäinen, lomake ohjautuu automaattisesti vastuuopettajallesi käsiteltäväksi. Kun hakemuksesi on käsitelty vastuuopettajasi toimesta, siirtyy se koulutuspäällikön hyväksyttäväksi. Vasta tämän jälkeen hakemuksesi siirtyy kv-palveluiden käsittelyyn.
  • Mikäli olet alaikäinen, täytyy huoltajasi (HUOM! Yksi huoltaja) käydä hyväksymässä hakemuksesi Wilmassa ennen kuin vastuuopettajasi voi ottaa sen käsittelyyn.
 2. Tee vapaamuotoinen hakukirje

  • Liitä englanniksi tai kohdemaan kielellä kirjoittamasi kirje mukaan Wilmassa tekemääsi hakemukseen. Voit käyttää alta kohdasta "Hakuprosessin asiakirjojen mallipohjat ja ohjeistus" löytyvää vapaamuotoista hakukirjettä pohjana.

 3. Laadi englanninkielinen CV
  • ​​​​​​​​​​​​​​Liitä englanninkielinen CV:si Wilmassa tekemäsi hakemuksen liitteeksi. Voit käyttää CV:n luomisessa apunasi esimerkiksi alla "Hakuprosessin asiakirjojen mallipohjat ja ohjeistus" kohdassa olevaa CV-mallipohjaa tai luoda Europass CV:n (europa.pa).

Saatuaan hakemuksesi oman alasi kv-asiantuntija on sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Kaikille hakeneille järjestetään myös pakollinen kv-info, jossa saat vastauksia käytännön kysymyksiin hakuprosessista.

Tarvitsetko apua hakuprosessissa?

Katso ohjevideo hakulomakkeen täytöstä Oppiminen Omniassa-kanavalta (YouTube).

Mikäli tarvitset apua hakuasiakirjojen laatimiseen, ota yhteyttä oman alasi kv-vastaavaan.

Valintaperusteet kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle

Valintaperusteena kv-työelämässä oppimisjaksolle ovat seuraavat kriteerit:

 • Hyvä käytös ja edellytykset edustaa Omniaa ja Suomea sekä ajallaan suoritetut opinnot.
 • Kohdemaan kielen/englannin kielen riittävä taito.
 • Hyvä terveydentila.
 • Pääsääntöisesti opintojensa loppuvaiheessa oleva (kuitenkin vähintään yksi ammatillinen näyttö suoritettu Omniaan) ja 18 vuotta täyttänyt opiskelija (lisäksi vähintään yksi työelämässä oppimisjakso Suomessa suoritettu/alan työkokemusta ennen kv työelämässä oppimisjaksolle lähtemistä).
 • Ammatillisessa perusopetuksessa opiskelevalla tulee olla valittuna kansainväliset teemaopinnot.

Kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle valmistautuminen

Jokainen kv-jaksolle lähtevä osallistuu kv-infotilaisuuteen ja suorittaa ennen lähtöään kansainvälisiä teemaopintoja. Opinnoissa käydään läpi esimerkiksi vieraan kulttuurin kohtaamista sekä valmistaudutaan lähtöön. Lisäksi kaikkien lähtijöiden tulee opiskella kohdemaan kielen alkeita itsenäisesti tai Omnian tarjoamalla kurssilla.

Valmistautumisprosessi

Kun olet saanut kv-asiantuntijaltasi varmistuksen jaksosi toteutumisesta, toimi seuraavasti: 

 • Varaa aika koulun terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja todentaa tapaamisen suoraan Wilmaan, jossa merkintä siirtyy tietoihisi ja mahdollistaa tulevan apurahasopimuksen laatimisen.
 • Sovi tapaaminen apurahasopimuksen tekemiseksi kv-asiantuntijan kanssa. Sopimus tehdään sähköisesti Wilmassa, mutta on hyvä varata sille aika, jotta voitte käydä yhdessä läpi sopimukseen liittyvät yksityiskohdat.

  Huom! Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen kv-jakson peruutus on mahdollista tehdä kuluitta vain pakottavista syistä, kuten sairaustapauksessa tai läheisen kuoleman johdosta. Muussa tapauksessa kv-jakson peruuttanut tai keskeyttänyt sitoutuu palauttamaan hänelle maksetut apurahat sekä korvaamaan oppilaitokselle peruutuksesta tai keskeytyksestä aiheutuneet kulut.
   
 • Varmista, että saat työelämässä oppimista ohjaavalta opettajaltasi englanninkielisen koulutussopimuksen (Training agreement). Hän tekee sen Wilmassa ja tulostaa sekä allekirjoittaa sen ennen ulkomaan jakson alkua. Sinun vastuullasi on ottaa siihen allekirjoitus vastaanottavassa yrityksessä jakson aikana. Training agreement on mahdollista luoda sen jälkeen, kv-asiantuntija on tehnyt sinulle apurahasopimuksen Wilmassa. 
 • Jos olet oikeutettu maksuttomaan lounaaseen kotimaan työelämässä oppimisjaksoilla, saat ateriakorvausta kv-jakson jokaiselta päivältä (ma-su). Tukea saa myös matkapäiviltä. Keskustele asiasta työelämässä oppimista ohjaavan opettajasi tai vastuuopettajasi kanssa.
 • Mikäli suoritat näytön ulkomailla, täytä näyttösuunnitelma yhdessä työelämässä oppimista ohjaavan opettajan kanssa.
 • Kun apurahasopimus on tehty, tee ensimmäinen Online Linguistic Support (OLS)-kielitesti. Sen tekemisestä tulee pyyntö sähköpostiisi.
Turvallisuustiedot

Täytä ennen jaksosi alkua

Opiskelijan turvallisuustiedot kv-jaksolle pdf, 288.27 KB

Tämä lomake sisältää tärkeitä tietoja sinusta, kohteestasi ja lähiomaisestasi tai muusta henkilöstä, joka on jaksosi aikana yhteyshenkilö mahdollisissa hätä- ja muissa kiireellisissä tilanteissa. Välitä kopio turvallisuustietolomakkeesta kv-asiantuntijallesi. 

Kv-jakson rahoittaminen

Apuraha 

Omnian myöntämä EU-apuraha kattaa useimmissa tapauksissa matka- ja majoituskulut. Saat 90 % apurahasta (vähennettynä lento- ja majoituskuluilla) ennen matkalle lähtöäsi ja loput 10 % matkan jälkeen, kun olet hoitanut kaikki sovitut tehtävät ja palauttanut vaaditut asiakirjat hyväksytysti, mikäli apurahaa on kulujen jälkeen jäljellä. 

Joihinkin kohdemaihin on tarjolla pienempi Omnian oma matka-avustus. Juttele oman alasi kv-asiantuntijan kanssa asiasta ja mikäli on tarvetta, täytä Apuraha-anomus ja sopimus apurahan vastaanottamisesta. 

Apuraha-anomus kv-jaksolle pdf, 297.21 KB

Tarvitset jaksolle AINA myös omaa rahaa. Varaa omaa käyttörahaa ainakin 300-400 € jaksosi pituus ja maan yleinen hintataso ja omat kulutustottumuksesi huomioon ottaen. 

Opintotuki 

Voit hakea kv-jakson ajalle asumislisää, jos kansainvälinen työelämässä oppiminen kestää yli 8 viikkoa. Lue lisää asumistuesta (kela.fi).

Hakemukseen liitetään opiskelutodistus ulkomaan työelämässä oppimis- tai opiskelujaksosta, jonka saat kv-asiantuntijaltasi.

Matkustusasiakirjat

Luvat 

Tarkista ja hoida mahdolliset luvat ja viisumit ajoissa. Voit selvittää tarvittavat asiakirjat kohdemaan lähetystöstä. Kohdemaahan voi tarvita esim. opiskelu-, oleskelu- tai työluvan tai viisumin (ei vaadita Pohjoismaissa eikä EU/ETA-maissa). Joissakin maissa tai aloilla vaaditaan rikosrekisteriote Suomesta (Oikeusrekisterikeskuksen sivut ja lomakkeet). Rikosrekisteriote haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Joissain erikseen ilmoitettavissa tapauksissa tarvitaan myös maksullinen kansainvälinen rikosrekisteriotelomake viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta siihen verrattavaa syytä varten esitettäväksi ulkomaan viranomaiselle. 

Vakuutukset 

Hae eurooppalainen sairaanhoitokortti (kela.fi). Koulun puolesta sinulla on tapaturma- ja vastuuvakuutus, joka on voimassa työaikana. Vapaa-ajalle sinun tulee hankkia matkavakuutus omasta vakuutusyhtiöstäsi. Vakuutuksen tulisi sisältää matkatavara- ja matkustajavakuutus. Varmista, että vakuutus on voimassa koko matkasi ajan. Useat jatkuvat matkavakuutukset kattavat enintään 45 päivää kestävien matkojen tapaturmat, sairastumiset tai vahingot. Näihinkin vakuutuksiin on useimmiten mahdollista ostaa lisävuorokausia.

Kv-jakson aikana – ammatillinen blogi

Kv-työelämässä oppimisjakson aikana on hyvä olla säännöllisesti yhteydessä omaan työelämässä oppimisen vastuuopettajaan Omniassa ja kansainvälisyyspalveluihin.

Kirjoittamalla blogia opiskelija voi reaaliaikaisesti todentaa oppimaansa ja antaa samalla ohjaavalle opettajalle mahdollisuuden antaa palautetta jakson etenemisestä. Opiskelijat voivat käyttää opinnoissaan Blogger-alustaa Omnian tunnuksilla. Katso ohjeet Bloggerin käyttöön (it.omnia.fi).

Kv-jakson jälkeen

Sovi aika paluupalaveria varten kv-asiantuntijan kanssa heti palattuasi ja toimita kv-palveluihin: 

 • Allekirjoitettu kv-jaksosi sanallisen palautteen sisältävä Training agreement.
 • Vapaamuotoinen matkaraportti (blogi, vlogi, PowerPoint-esitys tai Word-tiedosto, tiedostokoko max 3 Mt). Voit halutessasi liittää raportin lisäksi erillisen kuvan. Muista julkisen raportin tyyliin soveltuva kielenkäyttö.

Matkaraportin ohjeistus
 1. Kirjoita raporttiisi erityisesti kokemuksistasi:
  • Kerro yrityksestä jossa työskentelit, työtehtävistäsi, työkulttuurien eroista, mitä opit, mitkä olivat työtavat/-menetelmät ja kerro lisäksi ongelmatilanteiden ratkaisuista.
  • Kerro miksi kannattaa lähteä työelämässä oppimisjaksolle ulkomaille ja miten valmistauduit kv-jaksolle ja tekisitkö jotain toisin.
 2. Lähetä raportti ja kuva sähköisesti kv-asiantuntijallesi.

Raportit julkaistaan Omnialaiset maailmalle (Facebook) -Facebook-ryhmässä ja valikoidusti Omnialaiset maailmalla -blogisarjassa.

Täytä lisäksi: 

 • Beneficiary Module -palauteraportti Erasmus+ apurahansaajille. Saat kv-jaksosi jälkeen sähköpostiisi viestin suoraan rahoittajalta otsikolla: Eu corporate notification. Viesti sisältää kopioitavan linkin raporttilomakkeeseen. Avaa linkki selaimellasi, jonka jälkeen pääset täyttämään palauteraportin.

Palauta projektikohtaiset raportit ja Training agreement allekirjoitettuna kv-asiantuntijalle viimeistään 14 päivän kuluttua paluustasi. 

Varaudu siihen, että sinua pyydetään kertomaan kv-jakson kokemuksistasi eri tilaisuuksissa (esim. omassa ryhmässä, toimipisteen kv-päivässä). 

Olet tervetullut mukaan myös Omniaan tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden kv-tuutoritoimintaan! Lisätietoja saat kv-palveluista.

Apurahan loppumaksatuksen edellytyksenä on yllä mainittujen ja erikseen apurahasopimuksessa yksilöityjen velvollisuuksien suorittaminen.

Lisätietoa kv-palvelut@omnia.fi

Tutustu Erasmus+ tarjoamaan vaihtomahdollisuuteen

Katso, minkä sisältöisille kansainvälisille jaksoille voisit EU-rahoituksella lähteä ja mitä hyötyjä vaihtojaksolla on!

Takaisin ylös
Tagit:
Kansainvälisyys