Hyppää pääsisältöön

Urheilutoiminnan yhteistyöverkostot

Omnia tarjoaa huippu-urheilijalle kattavat yhteistyöverkostot. Tule mukaan yhteistyöhön lajiliiton, alueellisen toimijan tai urheiluseuranseuran edustaja!

Urhean jäsenenä ammatillisten opiskelijoiden tukena

Omnia on Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon kuuluva oppilaitos. Omnia on ollut Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian eli Urhean (urhea.fi) jäsen vuodesta 2012 saakka. Urhea on asiantuntijaverkosto, josta nuori saa tukea harjoitteluun ja valmentaja asiantuntijapalveluita. Urhealla onkin Suomen Olympiakomitean virallinen huippu-urheiluakatemian status.

Urheiluakatemian jäsenet toimivat aktiivisesti erityisesti toisen asteen ammatillista koulutusta suorittavien urheilijoiden parissa. Omnian rooli on tärkeä joustavien opiskelumahdollisuuksien sekä urheilijoiden uraohjauksen kannalta. Tutustu tarkemmin Urhean strategiaan (urhea.fi).

Omnia toimii aktiivisesti yhteistyössä Urhean yhteistyöverkostoon kuuluvien lajiliittojen, seurojen, verkoston muiden oppilaitosten sekä Espoon kaupungin kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa opiskelevan urheilijan tuen tavoitteellisen urheilun ja opintojen yhteensovittamiseksi. 

Omnia on urheiluammattioppilaitos

Suomessa toimii 16 erityisen koulutustehtävän ammatillista oppilaitosta (olympiakomitea.fi), jotka mahdollistavat tavoitteellisesti urheilevien nuorten opintojen ja urheilun yhdistämisen. Omnia on ollut vuodesta 2018 alkaen yksi näistä Suomen urheiluammattioppilaitoksista. Osallistumme vuosittain järjestettäville urheiluoppilaitosten valtakunnallisille kehittämispäiville.

Urheiluoppilaitoksena toimimme aktiivisena kouluttajana Espoon ja lähialueiden urheilijoille ja teemme tiivistä yhteistyötä eri urheiluseurojen ja muiden alueen urheilijoita kouluttavien oppilaitosten kanssa. Vuonna 2020 Omniassa oli yhteensä 100 akatemiatason ja 200 haastetason opiskelijaa yli 40 eri lajissa.

Yhteistyössä lajiliittojen kanssa

Omnia tekee yhteistyötä myös monien lajiliittojen kanssa. Omnia, lajiliitot ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea pyrkivät yhteisin toimin rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä ja vastuullisuutta. Vuosittain järjestetään yhteistyöpalaveri, tavoitteiden toteutumista suunnitellaan ja arvioidaan.
Osapuolet tekevät yhteistyötä seuraavissa asioissa: 

  • Hyvän hallintotavan mukaiset käytännöt
  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Ympäristö ja ilmasto
  • Antidoping
  • Kansainväliset suhteet ja monikulttuurisuus
  • Globaali koulutus ja elinikäinen oppiminen
  • Sosiaalinen työllistäminen ja yhteiskuntavastuu.

Omnialle on tärkeää solmia pitkäaikaisia kehittämissopimuksia lajiliittojen kanssa. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen jo seuraavien lajiliittojen kanssa:

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä viestintä- ja markkinointijohtaja Päivi Korhoseen.

Urhea logo.
Urheiluoppilaitos Omnia -logo.

 

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa