Hyppää pääsisältöön

Korkeakouluopinnot Omniassa toisen asteen opiskelijoille

Omniassa voit sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi toisen asteen tutkintoasi lyhyempien kurkistuskurssien, avoimen yliopiston kurssien tai laajempien väyläopintojen kautta.

Voit sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi toisen asteen tutkintoasi. Voit suorittaa joko lyhyempiä kurkistuskursseja tai laajempia väyläopintoja. Aikuislukion tutkinto-opiskelijoille on lisäksi tarjolla avoimen yliopiston kursseja.

Ammatillisessa tutkinnossa korkeakouluopinnot voi sisällyttää seuraaviin kohtiin:

 • Ammatillinen valinnainen: Korkeakouluopinnot 5–15 osp
 • Ammatillinen valinnainen: Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot 1–25 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat (sovitaan YTO-hoksaajan kanssa)
 • Ammatilliset tutkinnon osat (sovitaan kyseisen tutkinnon osan opettajan kanssa)

1 korkeakoulun opintopiste vastaa 1,5 osaamispistettä ammatillisissa opinnoissa.

Aikuislukion tutkinto-opiskelijoilla korkeakouluopinnot liitetään lukion ”Muut suoritetut kurssit” -opintoihin.

Jos haluat korkeakouluopintoja osaksi toisen asteen tutkintoa, keskustele asiasta aina oman vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa ennen kuin ilmoittaudut mukaan.

Kurkistuskurssit ja väyläopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Tutustu korkeakouluopintoihin kurkistuskursseilla

Kurkistuskurssit ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla voit tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Ne toteutetaan avoimen AMK:n opintoina. Kurkistuskursseilla voit opiskella pieniä kokonaisuuksia (1–5 op) eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.

Humakin kurkistuskurssit

Humakissa voit tutustua kulttuurituottaja-, tulkki- ja yhteisöpedagogin opintoihin. Kurkistuskurssit hyväksiluetaan osaksi AMK-opintojasi, mikäli aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana.

Tarjonta, kurssien aikataulut ja hakulomake löytyvät Humakin kurkistuskurssit-sivulta (humak.fi).

Lisätietoja: avoinamk@humak.fi

Laurean kurkistuskurssit

Laurea tarjoaa lähes kymmenen eri kurkistuskurssia. Laureassa opinto-oikeus annetaan aina opintojen ajaksi, jolloin opinnot tulee suorittaa. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. Tarjonta, kurssien aikataulut ja hakulomake löytyvät Laurean kurkistuskurssit-sivuilta (laurea.fi).

Lisätietoja: vaylaopinnot@laurea.fi

Metropolian kurkistuskurssit

Metropoliassa voit tutustua liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun, markkinointiin ja liiketalouden ajankohtaisiin teemoihin.

Kurssin tarkemmat tiedot, aikataulut ja ilmoittautumisen löytyvät Metropolian Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun -sivulta (metropolia.fi).

Lisätietoja: jatkuvaoppiminen@metropolia.fi

Väyläopintojen kautta AMK-tutkinto-opiskelijaksi

Laajat väylät on tarkoitettu tietyn ammattialan opiskelijoille. Ne ovat 30–60 opintopisteen kokonaisuuksia, joiden jälkeen voit usein hakea erillishaussa kyseiselle alalle AMK:n tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu väyläopintoja suorittaneen opiskelijan tarinaan.

Laurean väyläopinnot

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa opintoja, jotka sisällytetään osaksi toisen asteen ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa.

Voit hakea Omniasta väyläopintoihin, mikäli täytät alla olevat hakukriteerit: 

 • olet 18-vuotias opintojen alkaessa
 • sinulla on suullinen opinto-ohjaajan suositus sekä
 • sinulla on suunnitelma korkeakouluopintojen sisällyttämisestä toisen asteen tutkintoon.

Tarjolla Laureassa on muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä liiketoiminnan väyläopintoja. Lisätietoja saat vastuuopettajaltasi tai opinto-ohjaajalta.

Katso lisätietoja opiskelusta, väyläopintojen tarjonnasta sekä hakeutumisesta Laurean väyläopintojen sivulta (laurea.fi).

Matkailun liikkeenjohdon AMK-väylä matkailualan opiskelijoille, Haaga-Helia

Matkailualan (restonomi) AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kanssa. AMK-opintopolussa sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan Haaga-Helian Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaan ilman osallistumista valintakokeisiin. Olet Omniassa opiskelijana, mutta suoritat opintojesi loppuosan ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijat valitaan tälle polulle haastatteluiden perusteella. Valitut opiskelijat osallistuvat täysipäiväisesti lukuvuoden opetukseen Haaga-Helian omien opiskelijoiden mukana Haaga-Helian Haagan toimipisteessä. AMK-opintoja tunnustetaan osaksi matkailualan perustutkintoa ja meiltä valmistuttuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa AMK-tutkinnon opiskelua, mikäli tämä on saanut ensimmäisen vuoden aikana suoritettua 60 opintopistettä restonomiopintoja.

AMK-polku edellyttää

 • hyvää opiskelumotivaatiota,
 • valmiuksia opiskella englannin kielellä sekä
 • sitoutumista korkeakouluopintoihin.

Lisäksi AMK-väylälle on seuraavia vaatimuksia:

 • Opintosi matkailualan perustutkinnossa Omniassa ovat sujuneet hyvin tehdyn henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
 • Matkailualan perustutkinnon työssäoppimiset ja pakolliset tutkinnon osat on suoritettu.
 • Pakolliset Yto-opinnot on suoritettu tai ne on mahdollista suorittaa loppuun verkkototeutuksella.
 • Käytöksesi on moitteetonta sekä oma ajankäyttö ja elämänhallinta ovat kunnossa.
 • Sinulla on riittävät akateemiset valmiudet korkeakouluopintoihin.
 • Sinulla on aito kiinnostus jatko-opintoihin ja ennen kaikkea matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaan sekä omaan matkailualan osaamisen kehittämiseen.
 • Sinulla on mahdollisuus ja halu sitoutua suorittamaan väyläopintoina aloittamasi AMK-tutkinto valmiiksi (opintojen arvioitu kesto 3,5 vuotta).

Lisätietoa antaa

Leena Laanterä-Pelkonen, koulutuspäällikkö
leena.laantera-pelkonen@omnia.fi
043 824 3704

Katja Kallionpää, opinto-ohjaaja
katja.kallionpaa@omnia.fi
046 851 5085

Puutekniikan insinöörin opintoja puusepille, LAB-ammattikorkeakoulu

Puualan Motari-väyläopinnot LAB-ammattikorkeakouluun on tarkoitettu puuteollisuuden opiskelijoille.

Motari-opiskelijan tulee tehdä 10 opintopistettä LABin yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja ja 20 opintopistettä koulutuksen ammatillisia (alkupään) opintoja. Saatat saada Omniassa tehtyjä ammatillisia opintoja hyväksiluettua AMK-suorituksiksi esimerkiksi tenttimällä.

Kun opiskelija on suorittanut puuteollisuuden perustutkinnon ja 30 op Motari-opintoja, hän voi hakea erillishaussa LABiin tutkinto-opiskelijaksi.

Jos haluat mukaan Motari-opintoihin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai vastuuopettajaan.

Lue lisää hakeutumisesta sekä opintojen sisällöistä LABin Motari-opintojen sivulta (lab.fi).

Lisätietoa

Tiina Vanhala, opinto-ohjaaja
tiina.vanhala@omnia.fi
040 482 0762

Insinöörin opintoja ajoneuvo ja konetekniikan opiskelijoille, Metropolia

Omnian autoneuvo- ja konetekniikan perustutkinto-opiskelijana voit suorittaa opintojesi aikana ajoneuvo- ja konetekniikan ammattikorkeakouluopintoja Metropolia ammattikorkeakoulussa yhteensä 30 opintopistettä.

Opinnot toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 15 op, kevät 15 op) Metropolian Myyrmäen kampuksella. Suoritettuasi nämä korkeakouluopinnot voit hakea suoraan erillishaun kautta opiskelupaikkaa ilman pääsykoetta Metropolian ajoneuvotekniikan tai konetekniikan tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijat valitaan AMK-väylälle haastattelun, matematiikan ja fysiikan lähtötasotestin ja yleisten opiskeluvalmiuksien perusteella.
AMK-väyläopinnot suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa osaksi henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. AMK-väylälle suuntautuneet opiskelijat opiskelevat matematiikan tavoitteet Omnian aikuislukiossa lyhyen matematiikan osaamisvaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Autoala
Anita Nordström, opinto-ohjaaja
anita.nordstrom@omnia.fi
043 824 0361

Kone- ja tuontantotekniikka
Marjukka Saarinen, opinto-ohjaaja
marjukka.saarinen@omnia.fi
050 409 7990

Sairaanhoitajaopintoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, Metropolia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman kanssa. Opinnot sijoittuvat osaamisalalle Sairaanhoito ja huolenpito.

Opintojesi aikana Omniassa suoritat 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja. Kun valmistut Omniasta, voit hakea Metropolian sairaanhoidon tutkinto-ohjelmaan (sairaanhoitaja AMK) normaalissa haussa. Jos saat paikan, suoritetut AMK-opinnot siirtyvät osaksi sairaanhoitajaopintojasi.

Metropoliassa tavoitteena on muokata valintaperusteita siten, että väyläopintojen jälkeen voisi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Osaamisalan teoriaopinnot suoritetaan pääasiallisesti ammattikorkeakouluopintoina ja koulutussopimusjaksot ja ammattiosaamisen näytöt Omniassa.

AMK-väylälle ilmoittaudutaan osaamisalaopintoihin siirryttäessä. AMK-väyläopinnoista kiinnostuneet haastatellaan (opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö ja vastuuopettaja). Jokainen Metropoliaan suoritettu opintopiste tunnustetaan osaksi Omnian opintoja. Opinnot eivät veny vaikka opiskelija myöhemmin päättäisikin, ettei halua olla väylällä.

AMK- väyläopinnot sopivat opiskelijoille, jotka ovat hakeutumassa jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Opintojen suorittaminen vaatii kykyä tehdä opintoja itsenäisesti.

Lisätietoja antaa

Asta Taskinen, opettaja
asta.taskinen@omnia.fi
0401264817

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin opintoja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille, Metropolia

Tieto- ja viestintätekniikan AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojesi aikana Omniassa suoritat 60 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja ja voit valmistuttuasi hakea Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan (insinööri (AMK), 240 op) erillishaussa ilman pääsykoetta. Väyläopiskelijalle insinööriopintojen keskimääräinen kesto on 2,5–3 vuotta (yhteishaun kautta Metropoliaan hakeville 4 vuotta).

AMK-väylälle ilmoittaudutaan heti, kun opinnot Omniassa alkavat. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Koska jokainen Metropoliaan suoritettu opintopiste tunnustetaan osaksi Omnian opintoja, opinnot eivät veny vaikka opiskelija myöhemmin päättäisikin, ettei halua olla väylällä.

Väyläopintoja suoritetaan 

 • tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opintoina,
 • Metropolian verkkokursseina sekä
 • erilaisina yhteistyökursseina.

Jokaiselle opiskelijalle muodostetaan henkilökohtainen väyläopintokokonaisuus suoritettavien Omnian tutkinnonosien ja omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Opintoja on mahdollista tehdä ryhmässä, verkko-opiskeluna, joustavasti ja osittain työelämässäkin.

Lisätietoja antaa

Damien Kuosmanen, opettaja
damien.kuosmanen@omnia.fi
0401264957

Avoimen yliopiston kurssit ja opinnot Espoon aikuislukiolaisille

Avoimen yliopiston opinnoilla voit tutustua yliopisto-opiskeluun ja kehittää itseäsi. Tarjoamme opintoja sekä Helsingin että Turun yliopistossa. Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai vaikkapa koko perusopinnot.

Jos siirryt myöhemmin varsinaiseksi opiskelijaksi yliopistoon, voit pääsääntöisesti liittää opintosuorituksesi tutkintoon.

Aikuislukion tutkinto-opiskelijat maksavat Omnian järjestämistä Avoimen yliopiston kursseista ainoastaan yliopiston ilmoittautumismaksun, ei työväenopiston kurssimaksua (Espoon työväenopisto järjestää avoimen yliopiston kurssit Omniassa).

Ilmoittaudu opintoihin aina opinto-ohjaajan kautta, jolta saat myös ajankohtaisen kurssitarjonnan.

Lisätietoa saat:

 • Opinto-ohjaajalta
 • Anni Kuuselalta, koulutussuunnittelija, 043 825 3078, ma klo 13–15 ja to klo 10–12.

Kysymyksiä voit lähettää myös sähköpostiosoitteella avoin.yliopisto@omnia.fi.

Takaisin ylös
Tagit:
Ammattitaito
Kehittäminen
Verkostot