Hyppää pääsisältöön

Harkinnanvarainen valinta yhteishaussa

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnanvaraisen valinnan kautta. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Hakija, joka on perusopetuksessa opiskellut sekä äidinkieltä että matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, hakee automaattisesti harkinnanvaraisessa valinnassa.

Oppilaitos voi ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista hakijaan liittyvän erityisen syyn perusteella. Tällöin valinta tehdään hakijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta. Valintapäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve ja hänen mahdollisuutensa onnistua haun kohteena olevista opinnoista oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla. Oppilaitoksella ei kuitenkaan ole velvoitetta hyväksyä hakijoita harkintaan perustuvassa haussa.

Perusteena harkinnanvaraiselle valinnalle voi olla:

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettu oppimisvaikeuksia perusopetuksessa. Oppimisvaikeuksistaan huolimatta hakijalla on mahdollisuus onnistua haettavan tutkinnon opinnoissa oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla. Hakija on esimerkiksi saanut perusopetuksessa yleistä ja tehostettua tukea. Omniassa ei ole mahdollista saada opintoihin vaativaa erityistä tukea eikä esimerkiksi pienryhmäopetusta ole mahdollista tarjota. 
 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti vaikuttaa hakijan oppimiseen ja opintoihin sekä se, millaista tukea hän on aiemmin saanut. Hakukeväänä peruskoulun päättävän tulee lisätä liitteisiin myös viimeisin opiskeluarviointi/välitodistus. 

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat heikentäneet hänen aiempaa koulumenestystään tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen tai hakijan/hänen perheen jäsenten pitkäaikaiset sairaudet tai kuolemantapaus perheessä voivat olla tällaisia syitä. 

Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä), josta käy ilmi, miten kyseinen asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aiemmissa opinnoissaan. 
Hakukeväänä peruskoulun päättävän tulee lisätä liitteisiin myös viimeisin opiskeluarviointi/ välitodistus.

Koulutodistusten puuttuminen

Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen, eikä hänellä ole peruskoulun päättötodistusta. Hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan tarvittaessa suomen kielen kartoitukseen. Todistukset suomen osaamisesta voi lisätä hakemuksen liitteeksi.

Koulutodistusten vertailuvaikeudet, ulkomailla suoritettu koulutus

Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulkomailla.  
Hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan tarvittaessa suomen kielen kartoitukseen. Aikaisemmat koulutodistukset tai todistukset suomen osaamisesta voi lisätä hakemuksen liitteeksi.

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Kun perusteena on riittämätön tutkintokielen kielitaito, hakijan tulee perustella harkinnanvaraista valintaa esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan lausunnolla.

Yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Jos hakija on perusopetuksessa opiskellut sekä matematiikassa että äidinkielessä
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisia opintoja, hän voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa. Muut harkinnanvaraisesti hakeneet voivat tulla valituksi myös pistevalinnassa.

Näin haet harkinnanvaraisen valinnan kautta Omniaan

Jos haluat tulla huomioiduksi harkintaan perustuvassa valinnassa, sinun tulee toimittaa Omniaan harkinnanvaraisen haun lomake liitteineen 4.4.2023 klo 15.00 mennessä. Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

Jos olet perusopetuksessa opiskellut äidinkielessä ja matematiikassa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, sinut kutsutaan ohjauskeskusteluun Omniaan. Ohjauskeskustelut pidetään 3. - 5.5.2023. Ohjauskeskusteluun tulee osallistuja, jotta hakemus voidaan käsitellä harkinnanvaraisessa valinnassa.

Ulkomaisella todistuksella hakevat sekä perusopetuksen keskeyttäneet, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan tarvittaessa suomen kielen kartoitukseen. Kartoitukset järjestetään viikoilla 14 ja 16 Omniassa, Espoossa.

Toimi näin:

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto (esimerkiksi lääkärin, psykologin, erityisopettajan tai kuraattorin lausunto) sekä kopio viimeisimmästä koulu- tai jaksotodistuksestasi.

Jos olet hakenut Omniaan useampaan eri tutkintoon, riittää että toimitat yhden hakemuksen liitteineen. Huomaa, että harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet voivat tulla valituiksi myös saamiensa valintapisteiden perusteella. Ulkomaisella todistuksella hakeneet sekä perusopetuksen keskeyttäneet voivat tulla valituiksi vain harkinnanvaraisen valinnan kautta. Harkinnanvaraisen valinnan teemme hakijan toimittamien liitteiden ja lausuntojen perusteella.

Lue lisää harkinnanvaraisesta valinnasta (opintopolku.fi).

Takaisin ylös
Tagit:
Ohjaus