Hyppää pääsisältöön

Ammatilliset suorituspolut

Omnian suorituspolut auttavat sinua urasuunnittelussa. Voit lisätä opintoihin mielekkyyttä sisällyttämällä niihin aktiiviopinnot ja valita osan opinnoista kiinnostuksesi ja harrastuneisuutesi mukaan.

Omnian ammatillisissa perustutkinnoissa voit luoda oman, yksilöllisen opintokokonaisuutesi. Opiskelupolkua pääset suunnittelemaan jo heti opintojen alkuvaiheessa sinulle nimetyn vastuuopettajan kanssa. 

Opintojen suunnittelun avuksi sinulle on tehty suorituspolkuja, jotka auttavat sinua urasuunnittelussa. Suorituspolut ovat ohjaavia ja voit suunnata oman suorituspolkusi haluamasi suuntaan  

 • vahvuuksiesi  
 • kiinnostuksesi tai  
 • harrastuneisuutesi mukaisesti.

Aktiiviopinnot

Aktiiviopinnoissa vaikutat ja verkostoidut. Aktiiviopintoihin voi sisältyä yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista yhdistyksissä tai järjestöissä Omnian ulkopuolella. Verkostoidut myös muiden oppilaitosten ja järjestöjen edustajien kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Aktiiviopinnot ovat jaostohallitustoimintaa, kattohallitustoimintaa, tuutoritoimintaa, nuorisovaltuustossa toimimista sekä tapahtumissa toimimista.

Aktiiviopinnot sopivat sinulle, jos

 • haluat päästä vaikuttamaan,
 • haluat saada aikaan parannusta tai muutosta ja
 • sinun tarvitsee kerryttää osaamispisteitä.

Omnian opiskelijatoiminnassa pääset vaikuttamaan esimerkiksi opiskelijoiden viihtyvyyteen, turvallisuuteen tai käytännön opiskeluympäristöön. Opiskelijatoiminta sisältää opiskelijoiden hallituksessa sekä nuorisovaltuustossa toimimisen sekä tuutoritoiminnan.

Hakeutuminen aktiiviopintoihin
 1. Katso opiskelijatoiminnasta sinulle sopiva kokonaisuus.
 2. Ole yhteydessä kuvauksissa ilmoitettuun yhteyshenkilöön kysymällä lisätietoja tai ilmoita halukkuudestasi olla mukana kyseisessä toiminnassa.
 3. Kerro omalle vastuuopettajallesi, että olet mukana toiminnassa. Hän tai opinto-ohjaaja kirjaa sinulle HOPS:iisi kurssit.
 4. Olet mukana aktiiviopinnoissa!

Ammatilliset opiskelijat saavat toiminnastaan osaamispisteitä oman aktiivisuuden mukaan:

 1. Valinnaisiin YTO-opintoihin | Yhteiskunnassa ja kansalaisena toiminen: osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen edistäminen (1-9 osaamispistettä).
 2. Ammatillisen valinnaisen tutkinnonosaan | Kansalais- ja järjestötoiminnassa toimiminen (15 osaamispistettä).

Lisätietoja Wilman kurssitarjottimella.

Ammattilukio

Ammattilukiossa voit suorittaa samanaikaisesti minkä tahansa Omnian ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon (ns. kaksoistutkinto). Omnian ammattilukiossa opiskelet aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja päivällä tai illalla, lähiopetuksessa tai verkkokursseilla.

Lue lisää ammattilukiossa opiskelusta ja opiskelijan tarina ammattilukiosta.

Kansainvälisyysopinnot

Haluatko laajentaa verkostojasi kotimaan ulkopuolelle? Oletko kiinnostunut kulttuureista ja kielistä? Kansainvälisyysopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden työelämässä oppimiseen ulkomailla ja kansainväliseen toimintaan kotimaassa. Työelämässä kansainväliset kokemukset ja niiden kautta saavutettu osaaminen ovat arvostettua pääomaa.

Suorituspolun sisältö

Kansainvälisyysopintoihin voit sisällyttää seuraavia opintoja:

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Valmentautuminen kv-jaksolle 2 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, Työelämässä toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet
  •  laadit Europassi-CV:n ja hakukirjeen englanniksi ja perehdyt ulkomaille ohjautuvaan työnhakuun
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vieraalla kielellä, valinnaiset osaamistavoitteet
  • perehdyt kohdemaan kulttuuriin, tapakulttuuriin sekä oman maan kulttuuriin ja historiaan, vieraan kielen opinnot

Ammatilliset tutkinnon osat:

 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp (Ammatilliset tutkinnon osat, Valinnaiset tutkinnon osat, Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)
 • Oman tutkintosi tutkinnon osa tai osia HOKSin mukaisesti (Ammatilliset tutkinnon osat)

Omnialla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto useissa Euroopan maissa, sekä muun muassa Japanissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Venäjällä, Intiassa, Nepalissa, Namibiassa ja Tansaniassa.

Lue lisää kansainvälisyysopinnoista.

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluopinnot on tarkoitettu sinulle, jos haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja (AMK) osana ammatillista koulutusta tai tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Voit yhdistää AMK-opintoja osaksi ammatillista tutkintoasi.

Suorituspolun sisältö

Omnian korkeakouluopinnoissa voit suorittaa

 • ammattikorkeakoulun kurkistuskursseja tai
 • laajoja väyläopintoja.

Muutaman opintopisteen kurkistuskurssit ovat avoimia kaikille ja niitä on tarjolla useilta eri aloilta, useissa ammattikorkeakouluissa. Laajat väylät on tarkoitettu tietyn ammattialan opiskelijoille ja ovat laajuudeltaan 3060 op (1 op = 1,5 osp).

Opinnot voidaan ammatillisessa tutkinnossa sisällyttää tutkinnossa seuraaviin kohtiin

 • Ammatillinen valinnainen: Korkeakouluopinnot 515 osp
 • Ammatillinen valinnainen: Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot 125 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat (sovitaan YTO-hoksaajan kanssa)
 • Ammatilliset tutkinnon osat (sovitaan kyseisen tutkinnon osan opettajan kanssa)

Tutustu laajemmin kurkistuskursseihin ja väyläopintoihin.

Urheilijan kaksoisura

Oletko huipulle tähtäävä, tavoitteellisesti valmentautuva urheilija? Urheilijan kaksoisuralla Omnia tukee sinua urheilun ja opiskelun joustavassa yhteensovittamisessa.

Tutustu urheilijan kaksoisuraan Omniassa ja hakeudu opiskelijaksi.

Lue myös urheilijoiden opiskelijatarinoita.

Yrittäjyyden opinnot

Nautitko vastuullisesta työskentelystä yksin tai tiimissä? Haluatko suunnitella omaa liikeideaa? Haluatko perustaa oman yrityksen? Silloin yrittäjyyden opinnot ovat sinua varten.

Suorituspolun sisältö

Yrittäjäpolulla voit kokeilla käytännön yritystoimintaa turvallisessa ympäristössä Omnian yrityshautomossa. Hautomossa sinulla on mahdollisuus saada valmistumisen jälkeenkin tukea ja neuvontaa Omnian yrittäjyyden opettajilta, paikallisilta yrittäjiltä ja Business Espoo -yrityspalveluilta (businessespoo.com).

Vahva oman alan ammattiosaaminen antaa hyvän pohjan erilaiselle yritystoiminnalle. Ammatillisiin sekä yhteisiin tutkinnon osiin voidaan valita sisältöjä huomioiden oman yritystoiminnan suunnittelu.

Yhteiset tutkinnon osat:

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (pakolliset osaamistavoitteet)
 • Kiertotalous ja yrittäjyys 3 osp (valinnaiset osaamistavoitteet)

Ammatilliset tutkinnon osat:

 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (valinnaiset tutkinnon osat)
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp (valinnaiset tutkinnon osat)

Yrittäjyyttä voi opiskella monilla tavoilla:

 • integroituna oman alan ammatillisiin tutkinnon osiin
 • yrittäjyyttä voi opiskella myös moniammatillisissa ryhmissä
 • verkkokursseina 15 osp kursseja omaan tahtiin opettajan ohjauksessa
 • yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa
Takaisin ylös
Tagit:
Ammattitaito