Hyppää pääsisältöön

Biologia, lukio-opinnot

Espoon aikuislukio
Lukio-opinto
Kiinnostaako sinua luonnontiede? Haluatko oppia ymmärtämään monipuolisen luonnon toimintaa? Tule Espoon aikuislukioon oppimaan uutta!

Opintojen kuvaus

Opit ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita sekä evoluution merkitystä eliökunnan kehityksessä. Biologian oppeja voit soveltaa muun muassa maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Bioteknologia on Suomessa vahva ja kasvava ala. Ympäristöongelmien ratkaisuissa biologialla on keskeinen ja kasvava merkitys.

Lähiopetus

Lähiopetuksessa osallistut opettajan ohjaamille tunneille muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelet lukion ainetta lukujärjestyksen mukaan opetustiloissa Espoon Tapiolassa.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan Matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opintotarjotin pdf, 28.56 KB

Opintojaksoja järjestetään päivisin ja iltaisin. 

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Kimmo Johansson, kimmo.johansson@omnia.fi

Opintojaksokuvaukset lähiopetuksessa

Biologia 1

Elämä ja evoluutio, 2 op. Biologia on elämän tiedettä. Opintojaksolla tutkitaan, mitä elämä on, mitkä ovat elämän tunnusmerkit, vaatimukset ja rajat ja miten biologista tutkimusta tehdään. Kaikki elolliset olennot koostuvat soluista, joten käydään läpi myös solujen rakennetta ja perustoimintoja. Lisäksi perehdytään eri eliöryhmiin, eliöiden luokitteluun, sekä evoluutioon ja sen perusmekanismeihin. 

Biologia 2

Ekologian perusteet, 1 op. Käydään läpi ekologian perusteita, esimerkiksi lajien välisiä suhteita ja energian virtausta ja aineiden kiertoa ekosysteemissä. 

Biologia 3

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op. Tarkastellaan ihmisen vaikutusta ekosysteemeihin, esimerkiksi kaupunkiekologiaa ja erilaisia ympäristöongelmia ratkaisumahdollisuuksineen. 

Biologia 4

Solubiologia, 2 op. Kaikki elävät olennot koostuvat soluista, joten solujen rakenteen ja toiminnan tuntemus on muun biologisen ymmärryksen perusta. Käydään laajasti läpi solubiologiaa ja perinnöllisyyden perusteita. 

Biologia 5

Ihmisen biologia, 2 op. Käydään läpi ihmisen biologiaa, anatomiaa ja keskeisten elinjärjestelmien toimintaa. Opintojakso on hyvä lisä myös terveystiedon opintoihin. 

Biologia 6

Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op. Perehdytään biologian sovelluksiin erityisesti geenitekniikassa ja mikrobiologiassa liittyen esimerkiksi lääketieteeseen, elintarviketuotantoon, teollisuuteen ja kestävään kehitykseen. Pohjatietoina on hyvä olla opintojaksot BI01 ja BI04, mutta opintojakson alussa käydään läpi myös mikrobien rakennetta ja toimintaa, solubiologiaa, perinnöllisyyden perusteita ja syvennetään geenien rakenteen ja toiminnan tuntemusta. 

Biologia 7

Abiopintojakso, 2 op. Biologian abiopintojaksolla syvennetään ja kerrataan lukion biologian sisältöjä esimerkiksi erilaisten soveltavien tehtävien kautta. Harjoitellaan erityisesti ylioppilaskirjoitusten vastaustekniikkaa ja sähköisissä kirjoituksissa tarvittavia taitoja. 

Biologia 8

Abipro, 2 op. Opintojaksolla tutustutaan yo-kokeisiin ja -tehtäviin, harjoitellaan kirjoitelman laatimista, ohjelmistojen käyttöä (Abitti ja LibreOffice) sekä tutustutaan yo-vastausten vaatimuksiin ja pisteytykseen (YTL:n "hyvän vastauksen piirteet"). Osallistujien oletetaan osaavan hyvin lukion oppimäärän sisällöt, mutta vaikeaksi koettuja aiheita voidaan kerrata. Opintojakson tavoitteena on saada eri opintojaksoilla ja oppiaineissa opittuja tietoja yhdistettyä kokonaisuuksiksi ja harjoitella yo-kokeissa vaadittavia taitoja.

Verkko-opetus

Verkko-opintojaksoilla opiskelet etänä verkon välityksellä. Verkko-opintojaksot voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

LOPS2021 Tapiolan lukio-opetuksen verkko-opintojen opintotarjotin 2022-2023 pdf, 101.96 KB LOPS2016 Tapiolan lukio-opetuksen verkko-opintojen opintotarjotin 2022-2023 pdf, 30.48 KB

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Anna Bono, anna.bono@omnia.fi

Vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot

BI01Ver

Elämä ja evoluutio, 2 op. Biologia on elämän tiedettä. Opintojaksolla tutkitaan, mitä elämä on, mitkä ovat elämän tunnusmerkit, vaatimukset ja rajat ja miten biologista tutkimusta tehdään. Kaikki elolliset olennot koostuvat soluista, joten käydään läpi myös solujen rakennetta ja perustoimintoja. Lisäksi perehdytään eri eliöryhmiin, eliöiden luokitteluun, sekä evoluutioon ja sen perusmekanismeihin. 

BI02Ver

Ekologian perusteet, 1 op. Käydään läpi ekologian perusteita, esimerkiksi lajien välisiä suhteita ja energian virtausta ja aineiden kiertoa ekosysteemissä. 

BI03Ver

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op. Tarkastellaan ihmisen vaikutusta ekosysteemeihin, esimerkiksi kaupunkiekologiaa ja erilaisia ympäristöongelmia ratkaisumahdollisuuksineen. 

BI04Ver

Solu ja perinnöllisyys, 2 op. Kaikki elävät olennot koostuvat soluista, joten solujen rakenteen ja toiminnan tuntemus on muun biologisen ymmärryksen perusta. Käydään laajasti läpi solubiologiaa ja perinnöllisyyden perusteita. 

BI05Ver

Ihmisen biologia, 2 op. Käydään läpi ihmisen biologiaa, anatomiaa ja keskeisten elinjärjestelmien toimintaa. Opintojakso on hyvä lisä myös terveystiedon opintoihin. 

BI06Ver

Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op. Perehdytään biologian sovelluksiin erityisesti geenitekniikassa ja mikrobiologiassa liittyen esimerkiksi lääketieteeseen, elintarviketuotantoon, teollisuuteen ja kestävään kehitykseen. Pohjatietoina on hyvä olla opintojaksot BI01 ja BI04, mutta opintojakson alussa käydään läpi myös mikrobien rakennetta ja toimintaa, solubiologiaa, perinnöllisyyden perusteita ja syvennetään geenien rakenteen ja toiminnan tuntemusta. 

BI07Ver

Biologian abiopintojakso, 2 op. Biologian abiopintojaksolla syvennetään ja kerrataan lukion biologian sisältöjä esimerkiksi erilaisten soveltavien tehtävien kautta. Harjoitellaan erityisesti ylioppilaskirjoitusten vastaustekniikkaa ja sähköisissä kirjoituksissa tarvittavia taitoja.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaiset kurssit

BI01Ver

Elämä ja evoluutio. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa BI01.

BI02Ver

Ekologia ja ympäristö. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja BI02 ja BI03.

BI03Ver

Solu ja perinnöllisyys. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa BI04.

BI04Ver

Ihmisen biologia. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa BI05.

BI05Ver

Biologian sovellukset. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa BI06.

BI06Ver

Biologian kertaus- ja abikurssi. Kurssi vastaa sisällöltään vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa BI07

Takaisin ylös
Tagit:
Matematiikka ja luonnontiede
Ympäristö ja luonto