Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Filosofia, lukio-opinnot

Espoon aikuislukio
Lukio-opinto
Haluatko oppia kyseenalaistamaan ja arvioimaan väitteitä? Tule Espoon aikuislukioon ja saat uusia näkökulmia asioihin.

Opintojen kuvaus

Opittuasi filosofian perusteet pystyt punnitsemaan käsitysten perusteluja ja arvioimaan niitä kysymällä oikeita kysymyksiä. Opit myös jäsentämään todellisuutta, tietoa, arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia käsityksiä. 

Lähiopetus

Lähiopetuksessa osallistut opettajan ohjaamille tunneille muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelet lukion ainetta lukujärjestyksen mukaan opetustiloissa Espoon Tapiolassa.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen opintotarjotin pdf, 221.97 KB

Opintojaksoja järjestetään päivisin ja iltaisin. 

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Jutta Väkeväinen, jutta.vakevainen@omnia.fi

Pakollinen opintojakso

FI01

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2op. Opintojaksolla opiskelija tutustuu siihen, mitä filosofia on ja millaisia sen kysymykset ovat, oppii käyttämään joitakin filosofian menetelmiä ja harjoittelee johdonmukaista argumentaatiota, kyseenalaistamista ja perustelua. 

Valinnaiset opintojaksot

FI02

Etiikka, 2 op. Tällä opintojaksolla puhutaan hyvästä elämästä ja oikeasta ja väärästä. Keskustellaan  elämän merkityksestä, hyvästä elämästä ja harjoitellaan eettisiä perusteluita.  

FI03

Yhteiskuntafilosofia, 2 op. Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin suuntauksiin ja käsitteisiin. Kiinnostaako kysymykset teemoista: valta, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, demokratia? Lisäksi syvennytään ajankohtaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin: tekoäly, ympäristöongelmat, sukupuoli ja valta, yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet. 

FI04

Totuus, 2 op. Opiskelija perehtyy totuuden luonteeseen, tiedon mahdollisuuteen ja rajoihin sekä tieteelliseen tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Opintojaksolla keskustellaan kielen ja totuuden kysymyksistä, opitaan arvioimaan havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen.

Verkko-opetus

Verkko-opintojaksoilla opiskelet etänä verkon välityksellä, ainoastaan koe suoritetaan opetustiloissa Tapiolassa. Verkko-opintojaksot voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen ja muut tärkeät tiedot

Ilmoittautuminen

Katso seuraavan opintojakson ajankohta

Tapiolan lukio-opetuksen verkko-opintojen opintotarjotin pdf, 26.57 KB

Koe

Koe järjestetään osoitteessa Itätuulenpiha 1, Tapiola.

Hinta

Opiskelu on maksutonta Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille. Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun.

Katso hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Jutta Väkeväinen, jutta.vakevainen@omnia.fi

Pakollinen opintojakso

FI01

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2op. Opintojaksolla opiskelija tutustuu siihen, mitä filosofia on ja millaisia sen kysymykset ovat, oppii käyttämään joitakin filosofian menetelmiä ja harjoittelee johdonmukaista argumentaatiota, kyseenalaistamista ja perustelua.

Valinnaiset opintojaksot

FI02

Etiikka, 2 op. Tällä opintojaksolla puhutaan hyvästä elämästä ja oikeasta ja väärästä. Keskustellaan  elämän merkityksestä, hyvästä elämästä ja harjoitellaan eettisiä perusteluita.  

FI03

Yhteiskuntafilosofia, 2 op. Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin suuntauksiin ja käsitteisiin. Kiinnostaako kysymykset teemoista: valta, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, demokratia? Lisäksi syvennytään ajankohtaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin: tekoäly, ympäristöongelmat, sukupuoli ja valta, yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet.

Takaisin ylös
Tagit:
Kulttuuri ja yhteiskunta