Hyppää pääsisältöön

Tietojohtamisen kehittäminen

Hanke
Sininen logo valkoisella pohjalla.

Hankkeen kuvaus

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä. Eri suuruiset ja tietojohtamisen kehittämisessä eri vaiheessa olevat ammatillisen koulutuksen järjestäjät luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. Hanke on Omnian koordinoima verkostohanke, se on valtakunnallinen ja kattaa maantieteellisesti koko Suomen. Toimijaverkosto on laaja ja mukana on yhteensä 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Oppilaitokset ovat keskenään hyvin eri vaiheissa tietojohtamisen osalta. Hankkeen tärkein avainsana on yhteiskehittäminen.

Syntyvät tulokset ja mallit tarjotaan avoimesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Hanke tekee yhteistyötä muiden saman aihepiirin parissa toimivien hankkeiden kanssa. Hanke on syntynyt tarpeesta kehittää tietojohtamisen prosesseja ammatillisessa koulutuksessa. Tiedon hyödyntäminen tuloksellisessa ja vaikuttavassa ammatillisen koulutuksen johtamisessa edellyttää koulutuksenjärjestäjän johdolta ja henkilöstöltä osaamista sekä kykyä tuottaa ja hyödyntää tietoa. Lisäksi yhtenä tavoitteena on lisätä tietotarpeiden tunnistamista koulutuksenjärjestäjien ja rahoittajan välillä.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti:

 • Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja
 • Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
 • Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena
 • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella

Kiteytettynä tavoite on luoda valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä ja ohjeistuksia, joita kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat omassa toiminnassaan hyödyntää. 

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Suomessa; johto ja henkilöstö.

Hankkeen kesto

1.8.2022–31.12.2023

Projektivastaava Omniassa

Kim Konttinen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Omnia

Hankkeen yhteistyökumppanit
 • AEL-Amiedu Oy
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr
 • Axxell Utbildning Ab
 • Careeria Oy
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy
 • Etelä-Savon Koulutus Oy
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
 • Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y. 
 • Helsinki Business College Oy
 • Hengitysliitto ry
 • Hyria koulutus Oy
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr
 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.
 • Kajaanin kaupunki
 • Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr
 • Kiipulasäätiö sr
 • Kirkkopalvelut ry
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
 • KSAK Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Optima samkommun
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.
 • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr
 • Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Savon Koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki
 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Tampereen kaupunki
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr
 • Työtehoseura ry
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Turun Ammattiopistosäätiö sr
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Vaasan kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Varalan Säätiö sr
 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä
 • Tanhuvaaran Säätiö sr

www-sivut

tietoosaava.fi/

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa