Hyppää pääsisältöön
Hei uusi ammatillinen ja TUVA opiskelija! Katso tärkeät tiedot opintojesi aloittamiseksi

Sivistyksen teemavuosi 2024: Tutkimusmatkalla kohti kestävämpää elämäntapaa

Blogi | 10.05.2024
Ekososiaalinen sivistys on viime vuosina tullut vahvasti osaksi nykypäivän opetusta. Espoon työväenopisto luo toivoa tulevaisuuteen ja kasvattaa kestävyystietoisuutta transformatiivisen eli uudistavan oppimisen kautta. Työväenopiston Kestävän elämäntavan tekijät -hanke tutustuttaa uudistavan oppimisen näkökulmiin.
""

Maapallomme on hälytystilassa. Ilmastonmuutos, lajien sukupuutto ja ympäristön saastuminen uhkaavat olemassaoloamme. Epätoivo ja ahdistus maailman tilasta valtaavat herkästi mielen. 

Espoon työväenopistossa etsimmekin yhdessä tulevaisuustoivoa, ja teemme konkreettisia tekoja, joilla voimme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Ymmärrys siitä, että sosiaalinen yhteiskuntamme on erottamaton osa ekologista maailmaa ja että ekologiseen maailmaan kohdistuvat teot vaikuttavat myös sosiaaliseen maailmaamme, on ekososiaalisen sivistyksen ydintä. Ekososiaalisen sivistyksen myötä myös käsitys yksilön hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä avartuu: vaurauden mittarina voitaisiinkin talouskasvun sijaan pitää elämän laatua. Hyvä elämä ei vaadi luopumista, vaan tyytyväisyyden kokemusta siitä, mitä meillä jo on. Ja miten käytämme aikaa, tuota arvokasta resurssiamme?

Espoon työväenopiston opetuksessa kestävyys on ollut sisäänrakennettuna jo pitkään. On kuitenkin tärkeää, että aika ajoin nostamme tärkeää kestävyystyötä yhteiseen keskusteluun ja opimme toisiltamme. Eri ainealueilla kestävyys toteutuu eri tavoin luoden yhdessä monipuolisen kestävää elämäntapaa edistävän kokonaisuuden. Vuosien 2023–24 aikana Kestävän elämäntavan tekijät (KETTU) -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa kestävän elämäntavan teemoja kurssitarjonnassa ja opetuksessa sekä edistää opiston läpileikkaavaa kestävää toimintaa.

KETTU-hanke kestävyyttä kehittämässä

KETTU-hanke kartoitti keväällä 2023 asiakaspalautteiden kautta, miten asiakkaiden mielestä Espoon työväenopiston kestävän elämäntavan teemat näkyvät opetuksessamme. Asiakkaat tunnistivat esimerkiksi verkko-opetuksen ekologisesti ja taloudellisesti kestäväksi, koska se säästää siirtymissä syntyviä päästöjä sekä matkakuluja. Myös kierrättäminen ja erilaisten kurssimateriaalien uusiokäyttö nousivat esille. Kotitalouskursseilta asiakkaamme olivat saaneet vinkkejä esimerkiksi satokauden hyödyntämisestä, jätteiden lajittelusta ja vegaaniruoasta. Merkittäviksi oivalluksen lähteiksi asiakkaamme nimesivätkin juuri opettajamme: heiltä saadut esimerkit ja vinkit oli helppo omaksua osaksi omaa arkea ja käyttäytymistä, kun niiden kestävyysvaikutuksista oli yhdessä keskusteltu ja ne näkyivät kurssilla konkreettisina tekoina.

Asiakaspalautteiden pohjalta tunnistimme, kuinka tärkeää on opetuksessa ja suunnittelussa sanallistaa ja konkretisoida kestävyysteemoja, tuoda näkyväksi systeemisyys ja sen kautta lisätä ymmärrystä planetaarisista rajoista. Transformatiivinen eli uudistava oppiminen uudistaa ymmärrystämme ympäröivästä todellisuudesta ja ihmisenä olemisesta ja sen kautta kursseilla opittu voi muuttua myös aidoiksi ekoteoiksi.

Transformatiivisen oppimisen polulla

Espoon kaupunki tekee hyvin kunnianhimoista kestävän tulevaisuuden työtä, ja OKKA-säätiö on vakiinnuttanut asemansa tunnustettuna opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. OKKA-säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. Meillä olikin ilo ja kunnia saada OKKA-säätiöstä suunnittelupäällikkö Erkka Laininen vetämään työpajaa transformatiivisesta oppimisesta perjantaina 19.4.2024 otsikolla Maailmasuhdetta uudistava oppiminen. Työpajan pohjana oli teoria planetaarisesta sosiaalipedagogiikasta (PSP).

Erkka Lainisen työpajaan kokoontui hybridinä lähes 50 henkilöstön jäsentä. Työpaja heijasteli vapaan sivistystyön ja transformatiivisen oppimisen suhdetta. Erkka tähdensi, että vapaan sivistystyön tehtävänä on nostaa kulttuurisen muutoksen tärkeyttä: oppiminen on sivistystä, ekososiaalista sivistystä. Meillä kansalaisopistoilla on myös suunnannäyttäjän rooli. Voimme tarjota mahdollisuutta tuoda ihmisiä yhteen ja synnyttää näin dialogia: ihminen todellistuu vuorovaikutuksessa, eikä oppiminen tapahdu ihmisessä vaan ihmisten välisessä tilassa. Tarvitsemme kokemusten jakamista ja rikastavaa dialogia: mitä tunnet, miltä kehossa tuntuu, mitä tämä asia merkitsee sinulle? On tärkeää pysähtyä ja kuunnella, muuttaa rutiinejamme.

Opettajan planetaarinen toimijuus rakentaa toivoa tulevaan, kytkeytyy planeettaamme ja mahdollistaa tutkimusmatkailua omaan itseen ja ympäröivään todellisuuteen. Voimme vahvistaa asiakkaidemme toimijuutta ja antaa eväitä toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemisen. Tutkimusmatkalla pelkkä tieto ei riitä: taide, luovuus ja kuvittelukyky antavat tiedolle merkityksen, jonka seurauksena syntyy avarampi tulevaisuusnäkymä. Minkälaisia valintoja meidän tulee tehdä nyt, jotta tuleville sukupolville jää elinkelpoinen planeetta? Maailmamme on täynnä tietoa, mutta tehdään tilaa myös ei-tietämiselle ja toisin tekemiselle. Tarvitsemme kokeilunhalua: rohkeutta astua tuntemattomille poluille ja valmiutta hyväksyä myös virheet. 

Erkka Lainisen työpaja herätti henkilöstössämme runsaasti myönteisiä ajatuksia, ja pääsemmekin vielä toukokuussa kokeilemaan Erkan johdolla konkreettisia tulevaisuusmuotoilun harjoitteita.

Jatkamme työtä kurssitarjontamme kestävyysteemojen sekä transformatiivisen oppimisen vahvistamiseksi hankekauden eli vuoden loppuun saakka. Hankkeen ”suojelijan” eli Keke-ketun voi bongata esimerkiksi somessa ja uutiskirjeessämme. Hanke huipentuu Sivistyksen teemavuoden päätapahtumaamme, joka järjestetään 3.12. Espoossa. Tervetuloa kuulemaan ja kokemaan, miten sivistys ja kestävyys yhdistyvät joulun perinteisiin!

Teksti: 

Jaro Uosukainen, Kestävän elämäntavan tekijät -hanke (KETTU) projektipäällikkö

Anna Schier, Kestävän elämäntavan tekijät -hanke (KETTU) koordinaattori 

 

Kestävän elämäntavan tekijät (KETTU) -hanke on Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

Takaisin ylös
Tagit:
Oppia ja iloa
Kehittäminen
Kestävä kehitys
Pedagogiikka
Vastuullisuus
Verkostot