Vocational qualification in social and health care

Practical nurse

At Omnia you can study to be a practical nurse in English. This education is especially well suited for you if your mother language is other than Finnish. You will, however, need to understand and speak Finnish to be able to work in Finland.

The curriculum includes theoretical and practical studies at Omnia as well as on-the-job learning at workplaces mainly in Finland. The area of specialisation during the second year is care of the elderly.

Practical nurse supports in everyday life

Practical nurse respects the clients and has a natural way with them. Willingness to help and showing interest in the well-being of the others is important.

Good interaction skills, creativity, responsibility, psychological resilience and balance, good physical condition, and the ability to touch people and solve problems as well as make decisions are important characteristics for a practical nurse. Good cooperation skills are required since practical nurses work in a team.

Future job opportunities

Typical workplaces for practical nurses specialised in elderly care are, for example, home care, nursing homes, assisted living buildings, day centres, day hospitals, health centre wards, hospitals, dementia wards as well as geriatric and psychogeriatric wards. Practical nurses specialised in children and adolescents work mostly in day care but also in small-groups or as special needs assistants in schools, as family support workers, in children's homes, children's afternoon clubs, or other low-threshold services for young people. With work experience the practical nurses can also work child welfare.

Further study opportunities

After graduating you can study further in the field and obtain a further vocational qualification and/or a specialist vocational qualification. You can also apply to polytechnics or universities

Omnia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella lähihoitajan ammattiin englanniksi. Koulutus on mainio tie sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, kun äidinkielesi on jokin muu kuin suomi. Työskentelyn Suomessa tulee kuitenkin olla mahdollista, joten sinun tulee ymmärtää suomea ja puhua sitä sujuvasti.

Koulutuksen painopisteinä vuorottelevat vuosittain lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, sekä vanhustyö. Koulutuksen sisältyy teoreettisia opintoja Omniassa ja työssäoppimista työpaikoilla pääosin Suomessa.

Lähihoitaja on tuki ja turva arjessa

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Lähihoitajan työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, luovuus, vastuullisuus, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Minkälaisiin tehtäviin valmistun?

Vanhustyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, pitkäaikaissairaaloissa, sairaalan dementiayksiköissä, sekä geriatrisilla ja psykogeriatrisilla osastoilla. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät usein päiväkodissa. Lähihoitaja voi työskennellä myös koulujen pienryhmissä, kouluavustajana, perhetyössä, lastenkodeissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, tai nuorten matalan kynnyksen paikoissa. Kun työkokemusta karttuu, lähihoitaja voi toimia myös lastensuojelun tehtävissä.

Studying for a vocational qualification in English will improve your language skills and grants you eligibility for further studies in university or university of applied sciences. People who have graduated from upper secondary education in Finland or respective education abroad can apply to this programme.

Haku koulutukseen

Application period will start in February 2019. See important dates.

Koulutusaika

Personalisation of the studies will be done before the beginning of the studies.
The training period depends on the student's basic education and the progress of the studies.

Application period

Application period 19.2.2019 - 12.3.2019..

Student admission

Please note that the information on the application form is used as a basis for student admission, so fill in your application carefully.

Check the health requirements

For the first on-the-job training an extract of the criminal record is required.

If the right to study has been cancelled in any upper secondary or higher education provider, the applicant cannot be admitted to vocational and health care qualification.

The applicants, who have passed the literal language tests (Finnish and English), will be invited to an oral language test..

The literal language tests will be arranged 28.3.-29.3.2019. The oral test will be arranged 11.4.2019.

 

Language requirements

 

English: B1.2.

Finnish A2.2. 

The applicants will be invited to the language test by email. By issuing the following certificates, you are exempted from the language tests. Please note! IELTS, TOEFL and Cambridge Certificates are valid only for two (2) years since date of issue.

Finnish

  • The National Certificate in Finnish language (YKI), at least level 3, Intermediate (in all parts).

English

One of the following:

  • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE), level C
  • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1
  • IELTS, academy level 6,0,
  • TOEFL min 79 internet-based test
  • The National Certificate in English language (YKI), at least level 4, Intermediate (in all parts)
  • Finnish high school or vocational school where the language of instruction is English
  • A degree in Finnish higher education where the language of instruction is English

Duration of studies

The studies will start on August 2019. The duration of the studies is approximately 2,5 years depending on your previous studies and how your studies will proceed.

Location

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 A, Espoo

Implementation

The qualification includes full-time studying at Omnia as well as on-the-job learning periods.

Content of studies

The scope of the studies is 180 competence points

Promoting growth and participation 25 competence points

Promoting well-being and functional capacity 30 competence points

Competence area:

  • Competence area in the education and care of children and adolescents 75 competence points

Common modules 35 competence points

The studies include also modules. Optional modules 15 competence points.

Price

Studying is free of charge.

Further information

Kirsi Paloheimo, Guidance Counsellor
Tel. +358 46 851 5015
kirsi.paloheimo@omnia.fi