Vocational qualification in social and health care

Practical nurse

At Omnia you can study to be a practical nurse in English. This education is especially well suited for you if your mother language is other than Finnish. You will, however, need to understand and speak Finnish to be able to work in Finland.

The curriculum includes theoretical and practical studies at Omnia as well as on-the-job learning at workplaces mainly in Finland. Competence area of Children's and Youth Education and Care.

Practical nurse supports in everyday life

Practical nurse respects the clients and has a natural way with them. Willingness to help and showing interest in the well-being of the others is important.

Good interaction skills, creativity, responsibility, psychological resilience and balance, good physical condition, and the ability to touch people and solve problems as well as make decisions are important characteristics for a practical nurse. Good cooperation skills are required since practical nurses work in a team.

Future job opportunities

Typical workplaces for practical nurses specialised in elderly care are, for example, home care, nursing homes, assisted living buildings, day centres, day hospitals, health centre wards, hospitals, dementia wards as well as geriatric and psychogeriatric wards. Practical nurses specialised in children and adolescents work mostly in day care but also in small-groups or as special needs assistants in schools, as family support workers, in children's homes, children's afternoon clubs, or other low-threshold services for young people. With work experience the practical nurses can also work child welfare.

Further study opportunities

After graduating you can study further in the field and obtain a further vocational qualification and/or a specialist vocational qualification. You can also apply to polytechnics or universities

Omnia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella lähihoitajan ammattiin englanniksi. Koulutus on mainio tie sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, kun äidinkielesi on jokin muu kuin suomi. Työskentelyn Suomessa tulee kuitenkin olla mahdollista, joten sinun tulee ymmärtää suomea ja puhua sitä sujuvasti.

Koulutuksen painopisteinä vuorottelevat vuosittain lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, sekä vanhustyö. Koulutuksen sisältyy teoreettisia opintoja Omniassa ja työssäoppimista työpaikoilla pääosin Suomessa.

Lähihoitaja on tuki ja turva arjessa

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Lähihoitajan työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, luovuus, vastuullisuus, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Minkälaisiin tehtäviin valmistun?

Vanhustyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, pitkäaikaissairaaloissa, sairaalan dementiayksiköissä, sekä geriatrisilla ja psykogeriatrisilla osastoilla. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät usein päiväkodissa. Lähihoitaja voi työskennellä myös koulujen pienryhmissä, kouluavustajana, perhetyössä, lastenkodeissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, tai nuorten matalan kynnyksen paikoissa. Kun työkokemusta karttuu, lähihoitaja voi toimia myös lastensuojelun tehtävissä.

Studying for a vocational qualification in English will improve your language skills and grants you eligibility for further studies in university or university of applied sciences.

Application period

Application period for August 2021 has ended. The next application time will be published later. Please follow Omnia web pages. See important dates.

Student admission criteria

Please note that the information on the application form is used as a basis for student admission, so fill in your application carefully. Check the health requirements.

The applicants will be invited to Finnish and English language tests by email.

Please note! Applicants need to pass both the Finnish and English written and oral language tests inorder for their applications to be processed.

Read additional information on student admission.

Admissions relevant information: haku@omnia.fi

Duration of studies

Personalisation for the studies is organized before the beginning of the studies.

The duration of the studies is approximately 2,5 years depending on your previous studies and how your studies will proceed.

Language requirements
  • English: B2
  • Finnish: A2.2. 

Read additional information on student admission.

Implementation of studies

The qualification includes full-time studying at Omnia as well as on-the-job learning periods.

Content of studies

The scope of the studies is 180 competence points

  • Promoting growth and participation 25 competence points
  • Promoting well-being and functional capacity 30 competence points
  • Competence area: Competence area in the education and care of children and adolescents 75 competence points
  • Common modules 35 competence points

The studies include also optional modules. Optional modules 15 competence points.

Price

Studying is free of charge.

Further information

Kristiina Regina, Study Counsellor

Kristiina.Regina@omnia.fi
0468515015