Vocational qualification in social and health care

Practical nurse

At Omnia you can study to be a practical nurse in English. This education is especially well suited for you if your mother language is other than Finnish. You will, however, need to understand and speak Finnish to be able to work in Finland.

The curriculum includes theoretical and practical studies at Omnia as well as on-the-job learning at workplaces mainly in Finland. The area of specialisation during the second year is care of the elderly.

Practical nurse supports in everyday life

Practical nurse respects the clients and has a natural way with them. Willingness to help and showing interest in the well-being of the others is important.

Good interaction skills, creativity, responsibility, psychological resilience and balance, good physical condition, and the ability to touch people and solve problems as well as make decisions are important characteristics for a practical nurse. Good cooperation skills are required since practical nurses work in a team.

Future job opportunities

Typical workplaces for practical nurses specialised in elderly care are, for example, home care, nursing homes, assisted living buildings, day centres, day hospitals, health centre wards, hospitals, dementia wards as well as geriatric and psychogeriatric wards. Practical nurses specialised in children and adolescents work mostly in day care but also in small-groups or as special needs assistants in schools, as family support workers, in children's homes, children's afternoon clubs, or other low-threshold services for young people. With work experience the practical nurses can also work child welfare.

Further study opportunities

After graduating you can study further in the field and obtain a further vocational qualification and/or a specialist vocational qualification. You can also apply to polytechnics or universities

Omnia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella lähihoitajan ammattiin englanniksi. Koulutus on mainio tie sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, kun äidinkielesi on jokin muu kuin suomi. Työskentelyn Suomessa tulee kuitenkin olla mahdollista, joten sinun tulee ymmärtää suomea ja puhua sitä sujuvasti.

Koulutuksen painopisteinä vuorottelevat vuosittain lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, sekä vanhustyö. Koulutuksen sisältyy teoreettisia opintoja Omniassa ja työssäoppimista työpaikoilla pääosin Suomessa.

Lähihoitaja on tuki ja turva arjessa

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Lähihoitajan työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, luovuus, vastuullisuus, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Minkälaisiin tehtäviin valmistun?

Vanhustyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi kotihoidossa, vanhusten hoivakodeissa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, pitkäaikaissairaaloissa, sairaalan dementiayksiköissä, sekä geriatrisilla ja psykogeriatrisilla osastoilla. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät usein päiväkodissa. Lähihoitaja voi työskennellä myös koulujen pienryhmissä, kouluavustajana, perhetyössä, lastenkodeissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, tai nuorten matalan kynnyksen paikoissa. Kun työkokemusta karttuu, lähihoitaja voi toimia myös lastensuojelun tehtävissä.

Suoritus­vaihtoehdot

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

For whom?

People graduated from upper secondary school in Finland or respective education abroad.

Application period

The next application period will be confirmed later.

Student admission

Applicants, who have also passed the language tests (Finnish and English) will be invited to an interview.

Check the health requirements Vocational Qualification in Social and Health Care, Practical Nurse 2010

For the first on-the-job training an extract of the criminal record is required.

If the right to study has been cancelled in any upper secondary or higher education provider, the applicant cannot be admitted to vocational and health care qualification.

Language requirements

English: B1.2.

Finnish A2.2. 

You will be invited to a language test. By issuing the following certificates, you are exempted from the language tests. Please note! IELTS, TOEFL and Cambridge Certificates are valid only for two (2) years since date of issue.

Finnish

 • The National Certificate in Finnish language (YKI), at least level 3, Intermediate (in all parts).

English

One of the following:

 • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE), level C,
 • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1,
 • IELTS, academy level 6,0,
 • TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL 79 - 80 internet-based test, or
 • The National Certificate in English language (YKI), at least level 4, Intermediate (in all parts).

Duration of studies

The duration of studies is approximately 2,5 years depending on your previous studies and how your studies will proceed.

Location

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 A, Espoo

Implementation

The qualification includes full-time studying at Omnia as well as on-the-job learning periods.

Content of studies

The scope of the studies is 180 competence points (cp)

Compulsory studies:

 • Support and guidance of growth 20 cp
 • Nursing and care 30 cp
 • Rehabilitation support 20 cp

Area of specialisation

 • Specialisation in Children´s and Youth Care and Education 50

The studies include also voluntary modules.

Price

Studying is free of charge.

Further information

Kirsi Paloheimo, Guidance Counsellor

Tel. +358 46 851 5015

kirsi.paloheimo@omnia.fi

Kenelle?

Lukiosta tai ulkomailla suoritetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Molemmat kielikokeet (suomi ja englanti) läpäisseet hakijat kutsutaan erikseen haastatteluun.

Perehdy alan terveysvaatimuksiin, tässä.

Ennen ensimmäistä työharjoittelujaksoa tulee esittää rikosrekisteriote.

Jos opiskeluoikeus on evätty aiemmin toisessa ammatillisessa tai korkeamman asteen koulussa, lähihoitajan koulutukseen ei voida hyväksyä.

Kielivaatimukset

Englanti: B1.2.

Suomi: A2.2.

Saat kutsun kielitestiin. Vaihtoehtoisesti voit esittää seuraavat kielitodistukset:

Suomi:

 • Suomen kielen yleinen kielitutkinto, vähintään taitotaso 3, keskitaso (kaikissa kokeen osissa)

Englanti

Jokin seuraavista. Huom! TOEFL, IELTS ja Cambridge -kielitodistukset ovat voimassa kaksi (2) vuotta myöntämispäivästä.

 • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE), level C
 • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE), CEFR, level C1
 • IELTS, academy level 6,0
 • TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL 79 - 80 internet-based test
 • Englannin kielen yleinen kielitesti (YKI), vähintään taitotaso 4, keskitaso (kaikissa kokeen osissa)

Koulutusaika

Koulutuksen kesto on n. 2,5 vuotta riippuen opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Toimipiste

Espoon keskuksen toimipiste, Lehtimäentie 1 A, Espoo

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus 180 osaamispistettä (op)

 • kasvun tukeminen ja ohjaus 20 op
 • hoito ja huolenpito 30 op
 • kuntoutumisen tukeminen 20 op

Osaamisalavaihtoehto:

 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Opintoihin kuuluu lisäksi valinnaisia kursseja.

Huom! Jotta saat tutkinnon, sinun on saavutettava lisäksi yhteisen tutkinnon osien "Suomi toisena kielenä"-osa-alueesta arvosanaksi vähintään tyydyttävä (1).

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Kirsi Paloheimo 

P. 046 851 5015

kirsi.paloheimo@omnia.fi