Hanki tekijöitä ja osaamista

Työvoimakoulutukset

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on ELY-keskuksen rahoittamaa yhteishankintakoulutusta ja se on tarkoitettu yrityksen nykyiselle henkilöstölle. Se sopii esimerkiksi tilanteisiin, jossa yrityksen toiminta tai käytetty teknologia muuttuu. Sen tarkoituksena on myös estää lomautuksia ja irtisanomisia. Koulutuksen avulla yritys voi nostaa henkilökunnan osaamisen uusien vaatimusten tasolle. Koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Lue lisää täsmäkoulutuksesta TE-palveluista.

RekryKoulutus

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto tilanteisiin, jossa yritys tarvitsee tukea osaavan henkilöstön löytämiseen. Koulutuksen tarkoituksena on, että koulutettavat henkilöt työllistyvät yritykseen koulutuksen päätyttyä. Työelämäpainotteisen RekryKoulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Se on tutkintokoulutusta, jossa suoritetaan työtehtäviin soveltuva ammatillinen tutkinto tai osatutkinto. Koulutuksessa on iso rooli työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Rekrytoiva työvoimakoulutus toteutetaan oppilaitoksen, TE-palvelujen ja työnantajan yhteistyönä. Työantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä siten, että työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Lue lisää rekrykoulutuksesta TE-palveluista.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä.  MuutosKoulutuksen avulla yritys voi tukea irtisanottavien mahdollisuuksia työllistyä muualle tai lomautettujen työntekijöiden valmiuksia siirtyä toisiin tehtäviin yrityksessä. Koulutus räätälöidään opiskelijoiden tarpeiden mukaan, ja sen opiskelijavalinnat ja rahoituksen hoitavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Lue lisää muutoskoulutuksesta TE-palveluista.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on mainio tapa hankkia osaamista organisaatioosi. Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän. Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut.
Muistathan, että oppisopimus on mahdollista solmia myös lyhyemmäksi ajaksi. Ammatillisen opiskelijan palkkaaminen määräajaksi, on kätevä mahdollisuus hankkia osaamista ja tekijöitä juuri silloin kun tarvitset. Sopimusjakson pituuden määrität yrityksesi tarpeen mukaan. Tutusta kausityöntekijästä voit myös kasvattaa todellisen tekijän yritykseesi! Lue lisää oppisopimuksesta työnantajille.

Yhteystiedot

Omnian Työelämä- ja yrityspalvelut, p.040 1267676, yrityspalvelut@omnia.fi.