Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja oppii myös itse.

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä. Sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin, eli suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin.  

Omnia tarjoaa maksutonta koulutusta työpaikkaohjaajille verkossa, Omniassa lähitoteutuksena tai omassa yrityksessänne. Koulutukset soveltuvat kaikille työpaikkaohjauksesta kiinnostuneille ja opiskelijoita ohjaaville työntekijöille. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu työpaikkaohjaajakoulutuksiin Avoimen Omnian verkkokaupan kautta.

PDF iconTyöpaikkaohjaajakoulutukset syksyllä 2020

Webinaarit & Tapahtumat

Hyvä työpaikkaohjaaja,
 
Meillä on ilo tarjota teille työpaikkaohjaajille maksuton webinaarisarja, jonka tavoitteena on auttaa sinua kehittymään opiskelijoidemme ohjaamisessa.
Toteutamme tämän webinaarisarjan yhteistyössä neljän ammatillisen koulutuksenjärjestäjän voimin: Omnia, Careeria, Ammattiopisto Live, ja Hyria

17.9.2020 klo 8.30-10.00 Itsensä johtaminen: Lotta Allemand, Careeria

Työpaikkaohjaajana olet tärkeässä roolissa opiskelijan opintojen kannalta.  Työpaikkaohjaajien tulisi kiinnittää huomiota myös omaan hyvinvointiin, jaksamiseen, omiin vahvuuksiin ja kehittämisen kohteisiin sekä oman työn organisointiin. Näkökulmana webinaarissa on itsensä johtaminen ja siinä kehittyminen.

  • työpaikkaohjaajan jaksaminen ja hyvinvointi
  • omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
  • oman työn organisointi

21.10.2020 klo 14.00-15.30 Monimuotoinen ohjaus työpaikoilla: Ulla-Maija Arminen, Omnia

Jokainen työpaikka on tavalla tai toisella monimuotoinen. Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden määrä oppilaitoksissa sekä työpaikoilla on lisääntynyt kovasti, etenkin pääkaupunkiseudulla.  Tämä edellyttää työpaikoilta ja työpaikkaohjaajilta tietoa, taitoa, avointa mieltä sekä enemmän aikaa. Perehdytys on avainasemassa maahanmuuttajaopiskelijan ohjauksessa.  

  • katsaus maahanmuuton nykytilanteeseen
  • vinkkejä työpaikkaohjaajalle monikulttuurisen opiskelijan ohjaukseen
  • arjen haasteita ja onnistumisia

18.11.2020 klo 8.30-10: Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikalla: Marita Kokkonen ja Mikael Pekkala, Ammattiopisto Live

Miten työpaikkaohjaajan tulisi toimia, kun työpaikalle oppimaan tulee erityistä tukea tarvitseva opiskelija? Millaisiin asioihin ohjauksessa tulisi kiinnittää huomiota? Muun muassa näihin kysymyksiin Ammattiopisto Liven ammatilliset erityisopettajat johdattelevat työpaikkaohjaajia webinaarisarjan kolmannessa osassa.

Webinaarissa kuullaan myös työpaikkaohjaajien sekä opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. 

14.1.2021 klo 14-15.30 Tunneälykkyys ohjaustyössä ja haastavien tilanteiden kohtaaminen: Heli Hajda-Kähkönen, Hyria

Ohjaustyö vaatii onnistuakseen monia taitoja ja arki tuo eteen myös haastaviakin tilanteita. Kouluttaja Heli Hajda-Kähkönen avaa tunneälykkyyttä ohjaustyössä sekä antaa keinoja kohdata vaikeitakin tilanteita. 

Ilmoittautuminen:

Voit valita vaihtoehdoista ne, joihin haluat ilmoittautua. Ilmoittautuneiden sähköpostiin lähetetään osallistumislinkki ennen kyseistä webinaaria.
 
Linkki ilmoittautumiseen

Verkkokoulutusta

Itsenäisesti

Ohjaan.fi on valtakunnallinen työpaikkaohjauksen sivusto, jolta saa tukea työpaikkaohjauksen arkeen.

eOhjaan.fi -valmennus on itsenäisesti suoritettava verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena on tutustua työelämässä oppimisen ohjaukseen ja saada välineitä sen toteuttamiseksi.

Ohjatusti

Työelämässä oppimisen ohjaaminen –ohjattu verkkokoulutus (n. 8h)

Työelämässä oppimisen ohjaaminen- toteutus kaksiosaisena webinaarina (lähiopetuksena tapahtuva toteutus siirretty verkkoon Koronatilanteen vuoksi).

Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Koulutus toteutetaan kahtena iltapäivänä. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen, mikäli olet osallistunut kumpaankin webinaariin.

Webinaarien päivämäärät löydät Omnian verkkokaupasta

    1. osa: Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo. 12.30-15.30
    2. osa: Osaamisen arviointi klo. 12.30-15.30

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp

Koulutuksen tarkoituksena on harjaantua työelämässä oppimisen kokonaisuuden osaajaksi. Käytyäsi koulutuksen, tunnet ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelusta ja sopimuksista aina osaamisen arviointiin näytössä. Koulutus antaa sinulle kattavat valmiudet ohjata toisen opiskelijan oppimista työpaikalla ja olla työelämässä oppimisen asiantuntija omassa organisaatiossasi.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen on kokonainen tutkinnon osa, jonka suorittamisesta saat osatutkintotodistuksen. Osallistujalla tulisi olla työpaikka, jossa hän voi toimia ohjaajana ja arvioijana toiselle opiskelijalle. Huomioithan, että tutkinnon osan suorittamiseen kuuluu näyttö. Koulutuksen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan sinun aikaisempi kokemuksesi työpaikkaohjaajana toimimisesta. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. 

Lähiopetusta

Lähiopetuksessa tapahtuvat toteutukset Koronatilanteen vuoksi on siirretty pidettäväksi verkkoon kaksiosaisena webinaarina.

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -koulutus Omniassa (n. 8h) 

Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Koulutuksen teemat ovat: alkuvaiheen suunnittelu, työelämässä oppiminen ja osaamisen arviointi. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen. 

Yrityskohtaista työpaikkaohjaajakoulutusta

Työpaikkaohjaajakoulutuksen avulla voidaan kehittää koko työyhteisön ohjauskäytäntöjä ja kaikkien osallisuutta ohjaustyössä. Mikäli yrityksenne tarjoaa tai on halukas tarjoamaan aktiivisesti työelämässä oppimisen paikkoja opiskelijoille, teille voidaan räätälöidä oma yrityskohtainen toteutus työpaikkaohjaajakoulutuksesta Omniassa, yrityksessänne tai verkossa. Min. osallistujamäärä 15 hlö:ä.

Lisätietoja antaa
Minnie Rasila
Koordinaattori
0401264961
Minnie.Rasila@omnia.fi