Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja oppii myös itse.

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä. Sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin, eli suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin.  

Omnia tarjoaa maksutonta koulutusta työpaikkaohjaajille verkossa, Omniassa lähitoteutuksena tai omassa yrityksessänne. Koulutukset soveltuvat kaikille työpaikkaohjauksesta kiinnostuneille ja opiskelijoita ohjaaville työntekijöille. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu työpaikkaohjaajakoulutuksiin Avoimen Omnian verkkokaupan kautta.

Webinaarit & Tapahtumat

30.9.2020 Ammattitaitoa yhdessä -loppuseminaari

Verkkokoulutusta

Itsenäisesti

Ohjaan.fi on valtakunnallinen työpaikkaohjauksen sivusto, jolta saa tukea työpaikkaohjauksen arkeen.

eOhjaan.fi -valmennus on itsenäisesti suoritettava verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena on tutustua työelämässä oppimisen ohjaukseen ja saada välineitä sen toteuttamiseksi.

Ohjatusti

Työelämässä oppimisen ohjaaminen –ohjattu verkkokoulutus (n. 8h)

Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa. Perehdyt materiaaliin itsenäisesti sekä valmistaudut ja osallistut kahteen verkkokeskusteluun. Verkkokeskustelut vetää kouluttaja ja niihin osallistuvat kaikki koulutukseen osallistuneet. Koulutuksen suorittamiseen sinun tulee varata aikaa yhteensä noin kahdeksan tuntia. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp

Koulutuksen tarkoituksena on harjaantua työelämässä oppimisen kokonaisuuden osaajaksi. Käytyäsi koulutuksen, tunnet ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelusta ja sopimuksista aina osaamisen arviointiin näytössä. Koulutus antaa sinulle kattavat valmiudet ohjata toisen opiskelijan oppimista työpaikalla ja olla työelämässä oppimisen asiantuntija omassa organisaatiossasi.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen on kokonainen tutkinnon osa, jonka suorittamisesta saat osatutkintotodistuksen. Osallistujalla tulisi olla työpaikka, jossa hän voi toimia ohjaajana ja arvioijana toiselle opiskelijalle. Huomioithan, että tutkinnon osan suorittamiseen kuuluu näyttö. Koulutuksen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan sinun aikaisempi kokemuksesi työpaikkaohjaajana toimimisesta. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. 

Lähiopetusta

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -koulutus Omniassa (n. 8h) 

Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Koulutuksen teemat ovat: alkuvaiheen suunnittelu, työelämässä oppiminen ja osaamisen arviointi. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen. 

Yrityskohtaista työpaikkaohjaajakoulutusta

Työpaikkaohjaajakoulutuksen avulla voidaan kehittää koko työyhteisön ohjauskäytäntöjä ja kaikkien osallisuutta ohjaustyössä. Mikäli yrityksenne tarjoaa tai on halukas tarjoamaan aktiivisesti työelämässä oppimisen paikkoja opiskelijoille, teille voidaan räätälöidä oma yrityskohtainen toteutus työpaikkaohjaajakoulutuksesta Omniassa, yrityksessänne tai verkossa. Min. osallistujamäärä 15 hlö:ä.

Lisätietoja antaa
Minnie Rasila
Koordinaattori
0401264961
Minnie.Rasila@omnia.fi