Osaavia työntekijöitä yritykseesi

Tapoja hankkia ammattitaitoa työpaikalla on monia - olipa kyseessä ammattataidon hankinta tai sen täydentäminen.

Tuoretta taitoa työpaikalle

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on työpaikalla aidoissa työtilanteissa tapahtuvaa oppimista. Se toteutetaan joko koulutussopimuksena, oppisopimuksena tai joustavasti näitä yhdistämällä. Työssä oppijat tekevät yhdessä sovittavia työtehtäviä ja antavat näin työpaikalle omaa osaamistaan. Vastineeksi oppija tarvitsee hyvää ohjausta ja riittävästi tilaisuuksia tehdä hänen ammattitaitoaan vahvistavaa työtä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa joustavan ratkaisun, kun haluat vahvistaa henkilöstösi osaamista tai kouluttaa uusia työntekijöitä. Tällä tavoin opiskelija tai yrityksen työntekijä voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnonosan.

Huolehdimme puolestasi kaikista työssä oppimisen käytännön järjestelyistä, kuten esimerkiksi sopimuksen tekemisestä työpaikan ja Omnian välillä. Tarjoamme työpaikoille valmennuksia työpaikkaohjaajille sekä alakohtaisia arvioinnin perehdytyskoulutuksia.

Oppisopimus

 • tutkinnon, tutkinnon osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittaminen mahdollista
 • työaika vähintään 25 h/vko
 • opiskelu työpaikalla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa
 • opettaja vastaa oppimisprosessista
 • työpaikan edustaja ja opettaja arvioivat osaamisen näyttöinä
 • palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä osana ohjausta
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta
 • työnantaja maksaa opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa
 • työnantajan mahdollista saada palkkatukea oppisopimuksen ajaksi
 • mahdollista myös kesätyössä

Koulutussopimus

 • tutkinnon, tutkinnon osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittaminen mahdollista
 • opiskelu työpaikalla suunitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa
 • opettaja vastaa oppimisprosessista
 • työpaikan edustaja ja opettaja arvioivat osaamisen näyttöinä
 • palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä osana ohjausta
 • koulutuskorvausta ei makseta
 • opiskelijalle ei makseta palkkaa

Ota yhteyttä

InfoOmnia
info@omnia.fi
p. 09 2319 8360