Suorin tie oppisopimukseen käy Omnian kautta

Omnian oppisopimus on asiantunteva ja monipuolinen koulutuskonsultti: tehtävämme on tehdä oppisopimus kaikille helpoksi.

Autamme kartoittamaan yrityksen ja opiskelijan tarpeet, räätälöimme sopivan koulutuskokonaisuuden kymmenien oppilaitosten tarjonnasta ja teemme yrityksellenne maksettavat tuet ja korvaukset ymmärrettäviksi. Autamme tarvittaessa myös sopivan työntekijän ja opiskelijan etsimisessä. 

Mitä oppisopimus on ja kenelle se sopii? 

  • Oppisopimus on ainutlaatuinen ja joustava tapa pitää osaaminen yrityksessä ajan tasalla. Henkilöstön osaaminen vaikuttaa yrityksesi kilpailukykyyn: siitä kannattaa pitää huolta! 
  • Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen ja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Myös yrittäjä voi solmia oppisopimuksen
  • Opiskelija opiskelee käytännön työtehtävissä työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. 
  • Oppimista täydentävät tietopuoliset opinnot valitussa oppilaitoksessa. Omnian oppisopimuskoulutuksella on kymmeniä yhteistyöoppilaitoksia, joiden tarjonnasta hankimme sopivat opinnot. 
  • Oppisopimuskoulutukseen ovat tervetulleita kaikki nuoret ja aikuiset, kunhan opiskelija on vähintään 15-vuotias ja suorittanut peruskoulun. Koska oppia voi kaiken ikää, emme tunne yläikärajaa! 
  • Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 

Oppisopimus – maksuton ja joustava koulutus  

Työnantajana maksat yrityksessäsi työskentelevälle oppisopimusopiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa ja tutkintotilaisuudet ovat sekä työnantajalle että opiskelijalle maksuttomia. 

Työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta, josta sovitaan oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työllistät oppisopimuskoulutukseen työttömän työnhakijan, voit saada myös palkkatukea. 

”Oppisopimus on win-win tilanne: työntekijä saa koulutuksen ja tutkinnon, työnantaja osaavan ja sopivan työntekijän.” 
- Toimitusjohtaja Kari Miettunen, Ravintola Laguna

Opiskeluun käytettävä aika on yksilöllinen ja riippuu opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja tavoitteista. Keskimääräinen opiskeluaika perustutkinnoissa on 2–2,5 vuotta,  ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa puolitoista vuotta. 

Mitä oppisopimus edellyttää työnantajalta? 

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Tutkinnon suorittaminen edellyttää monipuolisia työtehtäviä. Antaessasi opiskelijalle ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä varmistat parhaan hyödyn sekä opiskelijalle että yrityksellesi. 

Työnantajana solmit opiskelijan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja maksat hänelle tältä ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käydä koulutuksessa oppilaitoksessa tutkinnosta ja opinnoista riippuen yhdestä neljään kertaa kuukaudessa.  

Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja. Hänen tehtävänään on ohjata ja tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikkaohjaaja myös arvioi opiskelijan oppimista. Tarjoamme Omniassa tiiviin koulutuspaketin työpaikkaohjaajille

Ota yhteyttä Omnian työelämä- ja yrityspalveluun! 

09 2319 9890, 040 126 4804
oppisopimus(at)omnia.fi

ma-to 8-16, pe 8-15

Yhteydenottolomake