YrittäjyysMaratoni

Yrittäjyyden mahdollisuudet tutuksi YrittäjyysMaratonilla.

YrittäjyysMaratoni on Omnian ammatillisen perusopetuksen opiskelijoille suunnattu 24h kestoinen leiri, jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrystä yrittäjyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Leirillä kehität tiimityöskentely- ja ideointitaitojasi sekä opit työstämään ideoista asiakkaalle markkinoitavan tuotteen tai palvelun. Vaikkei yrittäjyys olisikaan tulevaisuuden suunnitelmissasi, niin leirin läpikäytyäsi sinulla on aiempaa enemmän valmiuksia työskennellä tiimissä, tunnistaa omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksenkohteitasi sekä taitoa ideoida ja rohkeutta ja osaamista lähteä kehittämään ideoitasi eteenpäin liikeideaksi asti!

Tapahtumaan valitaan 20 opiskelijaa, jotka pääsevät kisailemaan keskenään parhaan liikeidean keksimisestä. Ryhmissä kehiteltyjä ideoita työstetään eteenpäin koko leirin ajan. Leirin lopussa liikeideat esitetään tuomaristolle.

Leiri järjestetään Finnsin upeassa kartanossa Kauklahdessa.

YrittäjyysMaratoniin sisältyy ruokailut ja yöpyminen!

Leiri järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja antaa
Tuula Kurkisuo
Asiantuntija
tuula.kurkisuo@omnia.fi