Ajankohtaiset

Vuorovaikutustaidot ratkaisevat tulevaisuuden ammattitaidon

Ammattiin opiskelevien toisen asteen opiskelijoiden valtakunnallinen ammattitaitokilpailu Taitaja2017 lähestyy. 15.–18.5.2017 Helsingin Messukeskuksessa kilpailee yli 500 nuorta noin viidelläkymmenellä ammattialalla. Miltä heidän työllistymismahdollisuutensa näyttävät?

Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä uusia työpaikkoja syntyy Uudellemaalle lähes yhtä paljon kuin koko muuhun maahan yhteensä, kertoo Opetusviraston analyysi työvoimatarpeiden ja työelämän muutoksesta pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun työvoimatarpeen lasketaan olevan silloin 340 000 henkeä. Siitä 75 prosenttia syntyy poistuman kautta. Alojen kasvu tai muutos tuo 25 prosenttia tarpeesta. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 18 000 työpaikkaa. Joidenkin ennusteiden mukaan luku on jopa isompi. Keskimääräinen nuorisoikäluokan koko pääkaupunkiseudulla on 12 000 henkeä. Se ei riitä kattamaan työvoiman tarvetta.

Pääkaupunkiseudun työvoimatarpeesta 41 prosenttia kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin, 30 prosenttia ammattikorkeakoulussa koulutettuihin ja 25 prosenttia yliopistossa kouluttautuneihin.

Pääkaupunkiseudun kasvavin toimiala vuoteen 2030 mennessä on taide, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta. Toiseksi eniten kasvavat työllisten määrällä mitattuna terveys- ja sosiaalipalvelut.

Muualla maassa esimerkiksi Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Lapissa kasvavan matkailun odotetaan työllistävän ihmisiä sekä suoraan että epäsuorasti.

Yrittäjämäinen asenne, omatoimisuus, aloitekyky ja ongelmanratkaisutaito ovat tulevaisuuden työntekijän valttikortit

Työurien muuttuminen nykyistä katkonaisemmiksi ja myös ammattien muuttuminen vaativat työntekijöiltä ns. metataitoja. Osaamisessa korostuvat substanssitaitojen sijaan ajattelu- ja vuorovaikutustaidot.

Eri puolilta Suomea ammattioppilaitoksista kerätyt tiedot kertovat, että tulevaisuuden työnantajat odottavat työntekijöiltä entistä enemmän yleisiä työelämätaitoja ammatillisten perusvalmiuksien ohella. Työntekijältä odotetaan vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, itsenäistä työotetta ja ajankäyttöä, oma-aloitteisuutta, tiimityötaitoja, kykyä tiedonhankintaan ja jatkuvaa halukkuutta päivittää osaamistaan.

Koska pien- ja yksinyrittäjyys ovat usealla alalla jatkossa tärkeä työllistymisen malli, yrittäjyysosaamisen merkitys kasvaa edelleen. Teknologia-, liiketoiminta- ja designosaamista tarvitaan sekä toisen palveluksessa että yrittäjänä.

Jatkossa uskotaan, että ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen yhdistelmän tuottama ammattitaito voi olla työllistymisen valttikortti. Ammattikoulutuksen jälkeisen korkeakouluväylän kehittämistä pidetään sen takia merkityksellisenä.