Ajankohtaiset

Vuoden 2018 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät: koulutus ja talous

Kaksipäiväinen ammattikasvatuksen tutkijoiden, asiantuntijoiden, kehittäjien ja päätöksentekijöiden tapaaminen järjestetään 28. ja 29. marraskuuta 2018 Omnian pääkampuksella Espoon keskuksessa.

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta käsittelevä ja esittelevä vuosittainen tapahtuma. Sen tehtävänä on palvella tieteentekemisen ja koulutuksen kehittämisen avoimuutta, jakaa tutkimustuloksia tutkijayhteisön ja käytännön toimijoiden kesken. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät sekä tutkijat taustayhteisöstä riippumatta. Samoin mukana ovat työelämän edustajat, yrittäjät sekä viranomaistahot.

Vuoden 2018 tutkimuspäivien teemana on ammattikasvatustutkimus ja alati muutoksen tilassa oleva työelämä. Käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen reformi tarjoaa tutkimukselle kysymyksen, mihin ammatillinen koulutus on menossa ja mikä on sen tulevaisuus. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen vuoropuheluun alan tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän sekä päätöksentekijöiden välillä. Perinteisesti tutkimuspäivillä tutkijat ja kehittäjät ovat voineet esitellä saavutuksiaan ja keskustella niistä useissa rinnakkaisissa ohjelmissa. Tulossa on ajankohtainen, sisällöltään monipuolinen alan toimijoita kiinnostava tiedepainotteinen tapahtuma, jossa on mukana myös kansainvälisyyttä.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tarkoituksena on toimijoiden vuoropuhelun ohella koko ammatillista koulutusta koskevan tutkimuksen vahvistaminen sekä sen arvostuksen kohottaminen. Seura edistää tutkimustiedon hyväksikäyttöä ammatillisessa koulutuksessa ja sen kehittämisessä. 25-vuotiaan seuran puheenjohtajana toimii tutkijatohtori Maarit Virolainen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Leila Pehkonen Helsingin yliopistosta.

Omnia on yksi suurimmista suomalaisista koulutuksen järjestäjistä, joka tarjoaa ammatillisen koulutuksen perustutkintokoulutusta, aikuisten ammatillista täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaan sivistystyön opetusta, aikuislukiokoulutusta sekä työpajatoimintaa. Vuonna 2018 Omniassa on kaikkiaan lähes 50.000 opiskelijaa. Kuntayhtymää johtaa Sampo Suihko ja hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt

  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tutkimuspäällikkö Tarja Lang, p. 050 577 1723
  • OTTU:n sihteeri tutkija Laura Pylväs, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1308

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n logo    Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian logo   Espoon kaupungin logo