Ajankohtaiset

Verkosto edistää kestävää kehitystä Omniassa

Omnia on sitoutunut strategiassaan edistämään kestävää kehitystä toiminnoissaan. Organisaation eri yksiköitä tuetaan muun muassa tarjoamalla kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, viestinnän keinoin sekä ympäristöjärjestelmien avulla.

Verkostossa toimii työryhmiä, jotka kukin toteuttavat kestävän kehityksen toimenpiteitä omilla osa-alueillaan.

”Aloitettuihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi henkilöstön perehdyttäminen kestävään kehitykseen koulutuksella”, kertoo innovaatiojohtaja Heidi Rajamäki-Partanen.

Perehdytys on tarjolla koko Omnian henkilöstölle.

Kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden seuranta

Omnian kestävän tulevaisuuden rakentamista seurataan tiekartan mittareiden avulla. Lähtötaso määritellään vuonna 2020 ja edistymistä seurataan vuosittain.

Kestävän tulevaisuuden toimenpiteet yksiköittäin asetetaan osana toimintasuunnitelmaprosessia ja niitä seurataan kvartaaleittain. Yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutumista tuetaan Omnian ympäristöjärjestelmill, joita ovat OKKA-sertifikaatti ja Ekokompassi.

”OKKA-säätiön sertifikaatti todentaa, että Omnian toimintatavat opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen osalta täyttävät kestävän oppilaitoksen kriteerit”, opettaja Niina Rossi selvittää.

Lisäksi Omniassa on rakenteilla Ekokompassi ympäristöjärjestelmä systemaattisen ympäristötyön tueksi. Ekokompassin rakentaminen on aloitettu tilapalveluissa sekä ruoka- ja ravintolapalveluiden toiminnoissa.

”Ekokompassin puitteissa on jo toimenpiteitä meneillään esimerkiksi jätehuollon kehittämisessä sekä energiatehokkuuden parantamisessa. Lisäksi pyritään entistä parempaan materiaalitehokkuuteen ja hävikin vähentämiseen”, Niina Rossi sanoo.

Opiskelijat mukaan

Opiskelijat osallistuvat Omnian kestävän tulevaisuuden tavoitteiden määrittelyyn ja toimenpiteiden suunnitteluun kestävän kehityksen aktiiviopinnoissa. Verkostossa on myös opiskelijoiden osallistamiseen keskittyvä työryhmä.

Koordinaattori Tiina Mustosen mukaan sosiaalinen kestävyys on keskeinen osa Omnian tutor-toimintaa ja opiskelijakunnan hallituksen toimintaa.

”Uutena avauksena tulossa on kestävän kehityksen agenttien valitseminen Omnian opiskelijoiden joukosta. Heidän tehtävänään on edistää kestävää kehitystä ja aktivoida muita opiskelijoita toimimaan sen periaatteiden mukaan. Tarkoitus on järjestää muun muassa vuosittainen teemaviikko tätä varten”, Mustonen selvittää.  

Lisäksi verkostossa toimii viestintätyöryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa verkoston jäseniä ja ulkopuolisia kertomaan kestävään kehitykseen liittyvistä saavutuksista, teoista tai vinkeistä.

Lisätietoja antaa
Heidi Rajamäki-Partanen
Innovaatiojohtaja
0401267182
Heidi.Rajamaki-Partanen@omnia.fi
Jukka Kurola
Kehittämispäällikkö
0401267568
Jukka.Kurola@omnia.fi
Niina Rossi
Opettaja
0405742943
Niina.Rossi@omnia.fi