Ajankohtaiset

Veli-Matti Lamppu: Uutta osaamista tuettava jatkuvasti

Suomen Yrittäjien koulutusjohtaja Veli-Matti Lamppu toteaa, että ammatillisen koulutuksen reformin toimintamalleista vastaa laajasti yrittäjien tarpeeseen.

"Uskon, että reformi kannustaa toteuttamaan koulutusta uudella tavalla. Järjestelmä tulee tavallaan lähemmäs. Tärkeää on myös pedagoginen ja oppimisympäristön uudistaminen. Myös tuloksellisuusvaatimus on osaltaan myönteinen asia.", hän sanoo.

Lamppu toteaa, että ammatillinen koulutus on jatkumo, ja prosesseja ja suuntia vahvistetaan reformin myötä.

"Esimerkiksi Omnia on ollut aikaansa edellä ja vastaa jo nyt hyvin reformin vaatimuksiin, Lamppu toteaa.Yrittäjät ja työelämä tarvitsevat jatkuvaa osaamista ja osaamisen kehittämistä tukevia palveluita. Yrittäjien palvelut sekä aktiivinen toimiminen sähköisillä markkinoilla ovat keskeisiä seikkoja."

Erityisen tärkeää Lampun mielestä on yrittäjyyden ja siihen liittyvä osaamisen välittäminen nuorille.

"Kaikissa työelämän tehtävissä kohtaa nykyisin itsenäisen, kehittävän ja oma-aloitteisen tavan tehdä työtä. Työurat ovat niin moniulotteisia, että se vaatii yrittäjämäistä toimintatapaa työelämässä."

"On tärkeää pohtia, kuinka kaikki saadaan mukaan ja mitkä ovat motivoinnin välineet yritys- ja yksilötasolla."

Yhtenä keskeisenä pedagogisena menetelmänä on Lampun mielestä toiminnallinen oppiminen.

"Nuorella pitää olla mahdollisuus miettiä luovasti ja oivaltaa itse. Myös epäonnistuminen ja sen tunteen kokeminen kasvattaa ottamaan työelämän kolhuja vastaan. Nuoret ovat paljon valmiimpia tämän tyyppiseen oppimiseen kuin usein oletetaan."

"Nuorilla yrittäjyys näyttäytyy haluna toteuttaa itseään.  Jokaisella nuorella on omat haaveet ja toiveet yrittäjyyden suhteen.", Veli-Matti Lamppu toteaa.

"Arvostan Omnian rohkeutta ja visionäärisyyttä. Monet katsovat Omniaa oppilaitoksena, ja eteenpäin kannattaa mennä rohkeasti sekä yhteistyötä tehden."