Ajankohtaiset

Vantaa valitsi kumppanin edistämään työllisyyttä

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivien CareeriaPlus Oy:n, Hyria Business Institute Oy:n, Live Palveluiden ja Omnia koulutus Oy:n muodostama konsortio on valittu palveluntuottajaksi Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden työpankkitoimintaa koskevaan pilottihankkeeseen.

Vantaan kaupungin tavoitteena on edistää erityisesti nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Työpankit toimivat siten, että työtön on työsuhteessa työpankkiin, joka edelleen sijoittaa heidät työnantajille. Lyhyen sijoitusjakson jälkeen työnantaja voi palkata heidät itselleen tai vuokrata heitä työpankista käyttöönsä.

Kun työntekijällä ei ole töitä, hän voi saada koulutusta tai valmennusta. Tavoitteena on, että henkilöt löytäisivät pysyvän työsuhteen asiakasyrityksiin.

Konsortio suunnittelee yhteistyössä kaupungin kanssa palveluohjausprosessin ja käynnistää asiakasohjauksen. Työpankille rakennetaan valmennus- ja koulutustarjottimet sekä yrityspooli ja muut edellytykset pilottivaiheen toteutukselle.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 150 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Pilottihanke kestää neljä kuukautta, jonka jälkeen toimintaa pyritään jatkamaan pilotin kokemukset huomioiden. Varsinaisen hankkeen palveluntuottaja valitaan erikseen kilpailutuksen kautta.

Lisätiedot:

Aarne Kuusi, erityisasiantuntija, p. 050 360 1150