Ajankohtaiset

Vaikuttavuutta kansainvälisistä verkostoista: katse Euroopan ulkopuolelle

Omnia on saanut Opetushallituksen (OPH) rahoitusta kansainväliselle verkostotoiminnalle. Omnia on mukana kaikkiaan seitsemässä verkostossa, joiden toiminta suuntautuu ammatillisen osaamisen kehittämiseen eri maissa.

HANAKO-verkosto aloittaa toimintakautensa uudella nimellä HANAKO KAIZEN: pienin askelin kohti laatua. Verkostossa on mukana 12 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja kolme yritystä ympäri Suomea. Uuden hankkeen tavoitteena on Suomen ja Japanin välisen työelämälähtöisen vastavuoroisen rajoja ylittävän kansainvälisen yhteistyön LEAN-ajattelun mukainen jatkuva parantaminen. Vastavuoroisia työssäoppimisjaksoja ja asiantuntijoiden työelämäjaksoja järjestetään suomalaisissa ja japanilaisissa yhteistyöyrityksissä.  Kehittämistyössä ennakoidaan tulevaisuuden työelämän tarpeita, kehitetään niihin uusia koulutuksia ja menetelmiä (digitaaliset oppimisratkaisut, yrittäjyyden ja kv-osaamisen tukeminen, osaamisperusteisuus). Kotikansainvälisyys sekä kansallinen, alueellinen ja kansainvälinen verkostoituminen vahvistuvat HANAKO-seminaarien kautta eri paikkakunnilla, vastaanottamalla vieraita ja harjoittelijoita. Omnia toimii hankkeen koordinaattorina.

Monialainen FinnVET in China-hanke sai OPH:n verkostorahoitusta 120 000 euroa seuraavalle toimintakaudelle. Suurin tavoite ensi lukuvuodelle verkoston toiminnan kehittämisessä on kahden aikaisemmin olemassa olleen Kiina-verkoston, Kam'oon China:n ja Chinet-verkoston yhdistäminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen. Uudessa verkossa yhteistyöaloina ovat tekniikan alat, marata-alat, liiketalous sekä sotealat.

FInKoEdu-verkosto (Finnish-Korean Education Network) jatkaa yhteistyön kehittämistä Etelä-Korean suuntaan. Verkosto jatkaa autoalan yhteistyötä vakiintuneiden kumppanien kanssa sekä laajentaa toimintaa uusille aloille.

Yhteistyössä Venäjälle-hankkeessa toteutetaan opiskelijoiden Venäjä-polkuun liittyviä valmennusmatkoja, työpaikalla tapahtuvan oppimisen pidempiä jaksoja sekä kilpailutoimintaan osallistumista.

Avaimet Intiaan on 14 ammatillisen oppilaitoksen verkosto, joka mahdollistaa opiskelijoiden työelämäjaksot Intiaan. Hankkeessa huomioidaan alueellisten ja paikallisten yritysten kansainvälistymisen tarpeet, opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen.

Vastuullisuutta ja globaalia toimijuutta

Responsible Global Agents-verkoston tavoitteena on globaalin toimijuuden kehittäminen yhteistyössä muiden OPH:n rahoittamien verkostojen kanssa ja hyvien käytäntöjen vieminen muihin ammatillisiin oppilaitoksiin. ”Vastuullinen globaalitoiminta”-teema tukee työelämälähtöisyyttä. Lisäksi hankkeessa luodaan englanninkielinen Suomi-tietopaketti sekä turvallisuuteen liittyvää materiaalia.

KEVA –verkoston (kehitysyhteistyön ja vapaaehtoistyön verkosto) toiminta Opetushallituksen rahoittamana on saanut jatkoa. Verkosto on toimunut jo yli 10 vuotta. Go Global-nimisen jatkohankkeen kohdemaina ovat Nepal, Tansania, Namibia ja Uganda. Verkoston suunnittelemat opettajien vastavuoroiset vaihtojaksot sekä opiskelijoiden liikkuvuus tuottavat osaamista esim. paikallisesti tarjottavaan tutkinnon osaan "Ammattilaiseksi kansainvälisesti". Jaksot ja niille valmentautuminen mahdollistavat lisäksi esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten hankkimista.

Henkilöstön osalta tavoitteena on globaalin toimijuuden ja kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen.

Materiaaleja kohdemaista sekä osallistuneiden blogikirjoitukset ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla Finvet.fi-sivustolla.

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi