Ajankohtaiset

Uusi viestisovellus kehitteillä opintojen sujuvuuden varmistamiseksi

Sovellusta pilotoitiin Omniassa opintojen aloituksen sujuvuuden parantamiseksi. Aloittavilta opiskelijoilta tiedusteltiin Annien avulla lisätiedon tai ohjauksen tarvetta noin viikko ennen opintojen alkua sekä opintojen alettua. 

Sovelluksen idea on etukäteen suunnitellut ja yhdessä kehitetyt automaattikysymykset ja -vastaukset. Sovellusta voi hyödyntää opintojen eri vaiheissa. Ohjaavat opettajat ja opinto-ohjaajat saavat Annien avulla helposti tietää kenen osalta asiat ovat kunnossa ja kenelle kohdennetaan ohjausta ja neuvontaa.  

Omnian ensimmäisessä pilotissa mukana oli 110 opiskelijaa ja toisessa 122 opiskelijaa. Toisessa pilotissa mukana olleet opiskelijat aloittivat opintonsa 18. maaliskuuta.  

Aloista mukana olivat liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä puuala. Henkilöstöstä mukana pilotoinnissa oli hakupalveluiden henkilöstöä, opinto-ohjaajia sekä vastuuopettajia. Toisessa pilotissa mukana oli myös tutkintovastaavia.  

Ennen opintojen alkua 42 prosenttia vastanneista ilmoitti tarvitsevansa lisätietoa tai muuta ohjausta.  Tuen tarve vaihteli jonkin verran tutkinnoittain. Muun muassa lukujärjestys, todistukset viranomaisille tai opiskeluajankohdan siirto olivat asioita, joista haluttiin tietoa. Jos opiskelija ei ollut aloittamassa opintoja, kysyttiin syytä ja tarvetta jatko-ohjaukseen.  

Vastauksista suuri osa tuli ensimmäisen tunnin aikana ja valtaosa ensimmäisen vuorokauden kuluessa. Vastausprosentit olivat hyvät, joten soittaminen vastaamatta jättäneille oli helppoa. Palautekyselyssä opiskelijoista suurin osa suhtautui viestien saamiseen joko ilahtuneesti tai yllättyneesti.

Pilotoinnin aikana selvitettiin sovelluksen mahdollista integraatiota Omnian opiskelijahallintojärjestelmään.

Lisätietoja antaa
Kai Martiskainen
Projektipäällikkö
0468508050
Kai.Martiskainen@omnia.fi