Ajankohtaiset

Uusi valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy toteuttamaan ammatillisen koulutuksen vaikuttavuushankkeita

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 28.2.2019 perustaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuushankkeita toteuttavan valtionyhtiön. Yhtiön tehtäviksi on määritelty pääomalainojen myöntäminen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseksi sekä koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan. Opetushallitus on perustanut Oppiva Invest Oy:n, joka merkittiin rekisteriin 29.3.2019. Yhtiö toimii markkinaehtoisesti sille peruspääomaksi siirretyn 80 miljoonan euron osakepääoman tuotolla.

Oppiva Invest Oy myöntää pääomalainoja yrityksille hankintalain mukaista kilpailutusta mukailevan menettelyn perusteella. Rahoitettavan toiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä tukea ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja uudistumista. Myönnettäville pääomalainoille sovitaan korko ja takaisinmaksuaika kilpailutukseen liittyvän neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Oppiva Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty KTM Harri Lauslahti ja jäseniksi OTK Timo Lankinen, KTM Mirjam Sarkki, DI Petri Takala ja KM, MBA Riikka-Maria Yli-Suomu.

Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu on yksi Oppiva Invest Oy:n hallituksen jäsenistä. Hän näkee, että uuden yhtiön tehtävänä on ammatillisen koulutuksen uusien avauksien tukeminen ja uudenlaisten kumppanuuksien mahdollistaminen yritysten kanssa. Omnia on vahva koulutusviennin toteuttaja, ja tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus myös koulutusvientiyhtiöiden liiketoiminnalle sekä uudenlaisten siltojen rakentamiselle yritysten ja ammatillisen koulutuksen välille.