Ajankohtaiset

Uusi työvoimakoulutus maahanmuuttajille: Kiinteistön yleishoito ja valvonta

Koulutuksen aikana suoritetaan Kiinteistön yleishoito ja valvonta -tutkinnon osa Omnian Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta. Tämän koulutuksen kautta sinun on mahdollista työllistyä kiinteistönhoidon tehtäviin Espoon kaupungille.

Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmä ovat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat kiinteistöalasta kiinnostuneet maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on vähintään A 2.2.

Koulutusaika: 10.2.-18.6.2020

Koulutusmuoto ja -paikka: Lähiopetus tapahtuu Espoon keskuksessa Omnian tiloissa, osoitteissa Kirkkokatu 16 B ja Lehtimäki.

Koulutuspäivät: Koulutuspäiviä on 5 päivää viikossa, joista lähiopetuspäiviä on 2 päivää viikossa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista on 3 päivää viikossa. Lähiopetus on arkipäivisin klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto kokonaisuudessaan loppuun oppisopimuksella. Koulutussopimus tehdään Espoon kaupungin kiinteistöhuollon kanssa ja työssäopppimisjaksot toteutetaan Espoon kaupungin kiinteistöissä.

Koulutuksen sisältö

 • Orientaatio, kiinteistön yleishoito ja valvonta -tutkinnon osan sisältöalueet
 • Osaamiskartoitus, HOKS
 • Tutustuminen ammattialaan ja Espoon kaupungin työympäristöön
 • Asiakaslähtöinen palveluasenne
 • Suomalainen työkulttuuri
 • Ammattisuomi
 • Työyhteisötaidot, vaitiolovelvollisuus
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tulityökorttikoulutus
 • Hätäensiapu
 • Kiinteistönhoidon perusteita, mm.: Kiinteistön sisä- ja ulkotilojen toimintakunnon arviointi ja toimintakunnosta huolehtiminen sekä asiakkaiden palvelutarpeen kartoitus. Piha-alueiden käyttökunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen.
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osan näyttö. Ohjatussa työssäoppimisessa tutustutaan kiinteistöpalvelualan työhön sekä varmistetaan alalle soveltuvuus. Ammattitaidon hankkimisen ja tutkinnon osan suorittamisen jälkeen on tavoitteena työpaikka Espoon kaupungin palveluksessa.

Kuinka haet?

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus TE-palvelujen sivuilla, kohdassa 'Haussa oleva työvoimakoulutus' (hakusanana toimii koulutuksen numero 689906). Voit myös jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 

Lisätietoja

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat TE-palvelujen valtakunnallisesta puhelinpalvelusta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöistä saat InfoOmniasta (Kirkkokatu 16B tai Upseerinkatu 1-3), palvelunumerosta 09 2319 8360 tai sähköpostitse info@omnia.fi.