Ajankohtaiset

Uusi perussopimus laajentaa Omnian tehtäväkenttää

Omnian uusi perussopimus hyväksyttiin yksimielisesti jäsenkuntien valtuustoissa 15.10.2018.  Perussopimuksen mukaan Omnian tehtävää alueellisena kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa kehittävänä organisaationa on merkittävästi vahvistettu.

Koulutuksen ja toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa Omniaa on johdettu hyvin, ja kuntayhtymän hallitus on erittäin tyytyväinen johtoryhmän työskentelyyn, toiminnan viimeaikaiseen kehitykseen sekä taloudellisiin ja toiminnallisiin tuloksiin.

Omnian johtaminen tukee kaikilta osin jatkossakin muutosten onnistunutta toteuttamista ja johtamisella varmistetaan perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien onnistunut toteutuminen. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus on kokouksessaan 25.10.2018 yksimielisesti päättänyt tehdä kuntayhtymän johtaja Sampo Suihkon kanssa sopimuksen virkasuhteesta 31.8.2021 saakka. Kuntayhtymän johtajan laaja kuntakentän tuntemus, kansalliset ja kansainväliset sidosryhmäverkostot sekä monipuolinen johtajakokemus varmistavat tehtävän menestyksekkään hoitamisen.

Lisätietoja antaa
Sampo Suihko
Kuntayhtymän johtaja
0505518119
Sampo.Suihko@omnia.fi