Ajankohtaiset

Uusi oppilaitos Omnia Koulutus aloitti toimintansa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian organisaatiomuutokset astuivat voimaan 1.1.2017 ja uusi oppilaitos Omnia Koulutus aloitti toimintansa. Oppilaitos muodostettiin aiemmin erillisinä toimineista Omnian kuudesta yksiköstä. Omnia Koulutus kokoaa yhteen kuntayhtymän kaikki koulutukset ja oppimista tukevat palvelut sekä tarjoaa kymmenille tuhansille oppijoille ammatillista koulutusta, lukio-opetusta, vapaan sivistystyön kursseja, aikuisten perusopetusta ja työpajatoimintaa sekä muita palveluja asiakaslähtöisesti, elinikäisen oppimisen ja ohjauksen periaatteilla.

Vanhojen yksikköjen toiminta jatkuu ja kehittyy uudessa oppilaitoksessa

Omnian ammattiopisto, Omnian aikuisopisto, Espoon työväenopisto, Espoon aikuislukio, Omnian oppisopimus ja Omnian nuorten työpajat erillisinä oppilaitoksina ja tulosyksiköinä lakkautettiin vuoden 2016 lopussa, mutta niiden toiminta jatkuu ja kehittyy uudessa Omnia Koulutus -oppilaitoksessa. Organisaatiomuutoksella haetaan joustavuutta opiskelijoiden oppimispolkuihin, varmistetaan toiminnan työelämälähtöisyys sekä optimoidaan tila-, henkilöstö- ja muiden resurssien käyttöä.

Muutoksia Omnian johdossa  

Omnia Koulutus -oppilaitosta johdetaan hallinnollisesti kahtena tulosyksikkönä. Ammatillisen oppimisen yksikön toiminnasta vastaa rehtori Maija Aaltola ja elinikäisen oppimisen yksikön toiminnasta vastaa rehtori Riikka-Maria Yli-Suomu.

Vuoden vaihtuessa vaihtui myös kuntayhtymän johtaja Sampo Suihkon palattua Omniaan Espoon kaupungin sivistystoimen johtajan tehtävästä. Kuntayhtymän johtajana viimeiset viisi vuotta toiminut Tapio Siukonen palaa hallintojohtajaksi. Uutena viestintä- ja markkinointijohtajana aloittaa 1.2.2017 Päivi Korhonen.
 
Lisätietoja

  • Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja, p. 050 551 8119
  • Maija Aaltola, rehtori, p. 050 384 9354
  • Riikka-Maria Yli-Suomu, rehtori, p. 050 348 6544