Ajankohtaiset

Uudet ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteet voimaan

Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018 ja 1.1.2019 mennessä kaikkiin tutkintoihin tulee uudet perusteet.

Siirtymäaika turvaa opiskelurauhan

Ennen 1.1.2018 tutkinnon suorittamisen aloittanut opiskelija saa suorittaa tutkinnon loppuun 31.12.2021 mennessä niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opintonsa. Opiskelija, joka on otettu suorittamaan ammatillista perustutkintoa 1.1.–31.7.2018 välisenä aikana, siirtyy suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018. Tämä huomioidaan keväällä aloittavien opiskelijoiden ohjauksessa ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Jos opiskelija aloittaa ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksen 1.1.2018 tai sen jälkeen, mutta uudet tutkinnon perusteet eivät vielä ole voimassa, hän aloittaa opintonsa voimassa olevien perusteiden mukaan ja hänellä on oikeus suorittaa tutkinto niiden mukaisesti. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.

Lisätietoja