Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen valmistelu käynnistyi Omniassa

Uutinen | 30.08.2021
Osana valtakunnallista oppivelvollisuuden laajentumista kootaan yhden koulutuksen alle kaikki nykyiset nivelvaiheen koulutukset: lisäopetus eli kymppiluokka, lukioon valmentava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on oma koulutusmuotonsa, jota koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.8.2022. Omnialla on järjestämisluvan mukainen tehtävä toteuttaa uutta koulutusta alueelliseen tarpeeseen.

VALMA on ensi vuonna osa TUVAa

Oppivelvollisuuden laajentuminen näkyy jo nyt monin tavoin Omniassa. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen Valman opiskelijoiden määrä on tuplaantunut viimevuoteen verrattuna ja myös asiakaskunta on vaihtunut. Jos vuosi sitten koulutuksessa oli noin 80 prosenttia maahanmuuttajia ja 20 prosenttia peruskoulusta tulevia nuoria, on luku nyt päinvastoin.

Odotettavissa on, että oppivelvollisuusuudistus näkyy VALMAn opiskelijamäärän kasvuna koko lukuvuoden ajan. Oppivelvolliset, jotka ovat tehneet väärän koulutusvalinnan, ovat tervetulleita VALMAan. VALMAssa opiskelija pääsee laajasti tutustumaan eri koulutusvaihtoehtoihin ja voi siirtyä tutkinto-opiskelijaksi heti kun paikka löytyy.

Syksyn 2022 koulutustarjonnassa ei enää ole Valmaa, silloin uusi Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA korvaa sen.

Valmentavan koulutuksen tärkeä rooli

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä 1.1.2021 alkaen jokaisen peruskoulun päättävän on hakeuduttava jatko-opintoihin. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa, aloita opintoja tai joutuu eroamaan, niin asuinkunnan on osoitettava nuorelle opiskelupaikka kahden kuukauden kuluessa. Nivelvaiheen koulutukset viimekädessä varmistavat kaikille oppivelvollisille opiskelupaikan sekä varmistavat, että jokainen suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon.

Syksyllä 2022 alkavan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tehtävänä on tukea eri ikäisiä ilman toisen asteen tutkintoa olevia hakeutumaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen sekä suorittamaan toisen asteen tutkinnon. Opiskelija tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, hän voi korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. TUVA on turvallinen paikka pysähtyä peruskoulun jälkeen tutkimaan vaihtoehtoja ja löytämään oma polku.

Valmistelu laajassa yhteistyössä

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa sekä nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

”On erittäin tärkeä uudistus, että uusi TUVA ei rakennu peruskoulun, lukion eikä ammatillisen koulutuksen alle, vaan sillä on aivan uudenlainen, parhaaseen koulutus- ja urapolkuun tähtäävä asiakaslähtöinen tehtävä. Koulutus tuleekin suunnitella tiiviissä seudullisessa yhteistyössä ja tämä yhteistyö on nyt käynnistynyt", sanoo rehtori Maija Aaltola.

TUVA-koulutuksen rakentaminen Omniassa aloitetaan opettajakorkeakoulu Haaga-Helian valmennuksessa, osana Opetushallituksen rahoittamaa TOTTI-hanketta (Toimiva opetustarjonta – Toimiva tiimi). Hanke tukee toisen asteen ammatillista koulutusta uudenlaisen oppimistarjonnan rakentamisessa.

Valmennuksen tavoitteena on kehittää koulutussuunnittelua ja opettajien tiimiosaamista ja tukea uudenlaisen opetustarjonnan suunnittelussa. Teemoja tulee olemaan asiakaslähtöisen koulutussuunnittelun strategia, tiimin työnjako ja sen ohjaaminen joustavien polkujen toteutuksessa sekä asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu käytännössä.

Takaisin ylös
Tagit:
Uutinen
Ammattitaito
Ohjaus
Pedagogiikka